ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 36 (4)
Cilt: 36  Sayı: 4 - 2002
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Anafilaksi
Anaphylaxis
Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Intrapartum glukozun neonatal asfiksiye etkisi
The effect of intrapartum glucose to the neonatal asfixia
Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın, Eser Ağar, Inci Davas
Sayfalar 11 - 15

3.
Bronşiyolitli süt çocuklarında farklı ilaç kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Comparisons of effectiveness of different drug combinations in the treatment of bronchiolitis in infancy
Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 16 - 19

4.
Süt çocukluğu dönemi bakteriyel pnömonilerinde üç farklı antibiyotik tedavisinin karşılaştırılması
A comparison of three different antibiotic combinations in the treatment of Bacterial pneumonia among infants
Abdülkadir Göğremi, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Bilge Sertel Tüfekçi
Sayfalar 20 - 26

5.
6-36 ay arası çocuklarda krup tedavisinde nebulize budesonid, parenteral deksametazon ve oral deksametazonun etkinliklerinin karşılaştırılması
A comparison of nebulized budesonide, intramuscular and oral dexamethasone in the treatment of croup among children aged 6-36 months
Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Inan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol
Sayfalar 27 - 30

6.
Koroner arter hastalıklı postmenopozal kadınlarda endojen seks hormon düzeylerinin ciddi iskemi ile ilişkisi
The relationship between severe ischemia and endogenous sex hormone levels in postmenopausal women with coronary artery disease
Fatih Borlu, Ali Özgür Öztürk, Kerim Küçükler, Songül Peker, Nihat Özer
Sayfalar 32 - 35

7.
Ağustos 1999 daki Marmara depreminin Şişli Etfal Hastanesi ve Plastik Cerrahi Kliniği açısından değerlendirilmesi
Evaluation of 1999 Marmara earthquake from the Perspective of Sisli Etfal Hospital and plastic surgery clinic
Kemal Uğurlu, Ilkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra H. Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Sayfalar 36 - 39

8.
Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız
The results of radiotherapy in epidermoid lung cancer patients
D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Maral, Ö. Aksakal, N. Kozan, Y. Başer, D. Özcan, O. Incekara
Sayfalar 40 - 43

OLGU SUNUMU
9.
Spontan karotis-kavernöz sinüs fistülü olgusu
Spontaneous carotid-cavernous fistula: a case report abstract
Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Yelda Özkurt, Hakan Doğan, Bahar Mutlu
Sayfalar 44 - 46

10.
Bir plasenta akreta olgusu
Placenta accreta: A case report
Alparslan Baksu, Arzu Özkan, Birgül Ayaş, Nimet Göker
Sayfalar 47 - 49

11.
Pediatrik skleroderma hastalığı
Pediatric scleroderma disease
Osman Başpınar, B. Kutluhan Aksu, Sadreddin Apaydın, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 50 - 52

12.
Dev bir orbital rabdomiyosarkom olgusu
A giant orbital rhabdomyosarcoma case
Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Soner Tatlıdede, Aydın Canpolat, Hale Dobrucalı, Lütfü Baş
Sayfalar 53 - 55

LookUs & Online Makale