ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Bir plasenta akreta olgusu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 47-49

Bir plasenta akreta olgusu

Alparslan Baksu, Arzu Özkan, Birgül Ayaş, Nimet Göker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Plasenta implantasyon bozuklukları plasenta akreta (%78), plasenta inkreta (%17) ve perkreta (%>5) olarak üçe ayrılır. Plasenta akreta en sık görülen insersiyon anomalisidir. Son yıllarda sectio sezaryen ile doğum oranlarının artması plasenta akreta insidansında artışlara yol açmıştır. Risk faktörü taşıyan hastalarda akla getirilmeli, voğıın bakım koşullarının olduğu merkezlerde, gerekli preoperatif hazırlıklar yapılarak müdahale edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Placenta accreta

Placenta accreta: A case report

Alparslan Baksu, Arzu Özkan, Birgül Ayaş, Nimet Göker
FirstDepartment of Obstetrics and Gynecology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Disorders of placental implantation is divided into three as placenta accreta (78%). increta (17%>) and percreta (5%). The most frequent ion anomaly is placenta accreta. In recent years, the increase in cesarean section has caused an increase in the incidence of placenta accreta. It should be kept in mind in cases with risk factors and requiered preoperative precautions must be provided before intervention in centers with intensice care units.

Keywords: Placenta accreta

Alparslan Baksu, Arzu Özkan, Birgül Ayaş, Nimet Göker. Placenta accreta: A case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 47-49

Sorumlu Yazar: Alparslan Baksu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale