ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Retraksiyon

Retraksiyon

Retraksiyon Kararı

Aşağıdaki makale, daha önce “Kanser Gündemi Dergisi 2018 Eylül 6/3: 53-61” künyesiyle yayımlanan mükerrer yayın olduğu için Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Dergisi Editörlerinin Kararı ile yayınından geri çekilmiştir.

Mükerrer Yayın
Esengul Kocak Uzel, Metin Figen, Ömer Uzel. Radiotherapy in Lung Cancer: Current and Future Role (Akciğer Kanserinde Radyoterapi: Güncel ve Gelecekteki Rolü).
Esengül Kocak Uzel1, Metin Figen1, Ömer Uzel2
1Department of Radiation Oncology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiation Oncology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
SETB. 2019; 53(4): 353-360 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.25991.

Orijinal Yayın
Akciğer Kanserinde Radyoterapi: Güncel ve Gelecekteki Rolü.
Esengül Kocak Uzel1, Ömer Uzel2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Radyasyon Onkoloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi- Radyasyon Onkoloji Anabilim dalı
Kanser Gündemi Dergisi. 2018 Eylül 6/3:53-61.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale