ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
COVID-19 Pandemi Döneminde COVID-19 İlişkili ve İlişkisiz Akut İnme Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Characteristics of COVID-19-Related and Unrelated Acute Stroke Patients During the COVID-19 Pandemic in Turkey
Derya Selcuk Demirelli, Gencer Genc, Celal Ilker Basarir, Serpil Bulut
doi: 10.14744/SEMB.2021.65785  Sayfa 

2.
Erb-Lazer'in alt konka hipertrofisi üzerindeki etkisi: Retrospektif kohort çalışması
Efficacy Of Erb-Laser on inferior turbinate hypertrophy: a retrospective cohort study
Didem Rifki, Dua Cebeci, Seide Karasel, Nimet Ilke Akcay
doi: 10.14744/SEMB.2021.25902  Sayfa 

3.
Majör Depresif Bozukluk ile İlişkili Mizaç ve Karakter Özelliklerinin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Temperament and Character Traits and their Subscale Dimensions Associated with Major Depressive Disorder
Abdullah Burak Uygur, Ece Ozdemir Oktem, Selime Celik
doi: 10.14744/SEMB.2021.75031  Sayfa 

4.
Evaluation of the design and methodology of applications to the local ethics committee
Evaluation of the design and methodology of applications to the local ethics committee
Yuksel Altuntas, Zeynep Yildiz Yildirmak, Sarper Erdogan, Deniz Seckin, Asli Aksu Cerman, Hande Yapislar, Gulsum Onal, Kubra Elcioglu, Nezaket Eren, Dilek Necioglu Orken
doi: 10.14744/SEMB.2021.47542  Sayfa 

5.
Gastrointestinal stromal tümörlerde mitotik aktivite: Mitotik sayım için HE yerine Fosfohiston H3 immun belirleyiciyi kullanabilir miyiz?
Mitotic activity in gastrointestinal stromal tumors: Can we use phosphohistone H3 immunohistochemistry instead of HE for mitotic count?
Selma Sengiz Erhan, Sibel Sensu, Sevinc Hallac Keser, Elis Kangal, Aylin Ege Gul, Gokcen Alinak Gundogan, Abdullah Sakin
doi: 10.14744/SEMB.2021.32798  Sayfa 

6.
COVID-19’lu Çocuk Hastalar: Geriye Dönük Tek Merkez Deneyimi
Pediatric Patients with COVID-19: A Retrospective Single-Center Experience
Ayse Sahin, Nazan Dalgic, Mesut Sancar, Emel Celebi Congur, Mehmet Kemal Kanik, Sibel Degim Ilgar, Banu Bayraktar, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.85595  Sayfa 

7.
Karaciğer Fibrozisinin Evrelemesinde Fraksiyonel Anizotropi, Görünür Difüzyon Katsayısı ve Kontrastlanma İndeksinin Etkinliği
The Efficiency of Fractional Anisotropy, Apparent Diffusion Coefficient and Contrast Enhancement Index in Liver Fibrosis Staging
Umut Perçem Orhan Soylemez, Deniz Turkyilmaz Mut, Canan Alkim, Huseyin Alkim, Banu Yılmaz Ozguven, Salih Boga, Muzaffer Basak, Sukru Mehmet Erturk
doi: 10.14744/SEMB.2021.33396  Sayfa 

8.
Akut Dönem İnme Gidişati Ve Lipidler
Acute-Phase Stroke Outcome And Lipids
Osman Serhat Tokgoz, Figen Guney, Ahmet Kaya, Ahmet Bugrul, Esra Eruyar, Huseyin Buyukgol, Abdullah Seyithanoglu, Mehmet Sinan Iyisoy
doi: 10.14744/SEMB.2020.26817  Sayfa 

9.
COVID-19 Pandemisinde Beyin Cerrahisi Komplikasyonlarının Analizi ve Farklılıkları
Analysis and Differences of the Neurosurgical Complications During COVID-19 Pandemic
Balkan Sahin, Mustafa Kilic, Levent Aydin, Saime Ayca Sahin, Baris Ozoner, Enes Akkaya, Adem Yilmaz, Ahmet Murat Musluman
doi: 10.14744/SEMB.2021.87120  Sayfa 

10.
PIRS prosedürü inguinal hernili kız çocukların cerrahi tedavisinde açık yöntemin yerini alabilir mi?
Can PIRS procedure take the place of open method in the surgical treatment of girls with inguinal hernia?
Melih Akin, Mesut Demir, Meltem Kaba, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2021.59375  Sayfa 

11.
Konjenital Adrenal Hiperplazili Olgularımızın Klinik ve Genetik Özellikleri: STAR ve CYP17A1 Geninde Saptanan Yeni Mutasyonlar
Clinical and Genetic Characteristics of Patients with Common and Rare Types of Congenital Adrenal Hyperplasia: Novel variants in STAR and CYP17A1
Ozge Koprulu, Behzat Ozkan, Sezer Acar, Ozlem Nalbantoglu, Beyhan Ozkaya, Gulcin Arslan, Filiz Hazan, Semra Gursoy
doi: 10.14744/SEMB.2021.28044  Sayfa 

12.
Tiroid Nodüllerinde Eritrosit Sedimantasyon Hızı, Lökosit, Fibrinojen, C Reaktif Protein ve Pentraxin-3 Değerlerinin Klinik Önemi
Clinical significance of erythrocyte sedimentation rate, leukocyte, fibrinogen, C reactive protein and pentraxin-3 values in thyroid nodules
Sabahattin Destek, Beyza Benturk, Yunus Yapalak, Omer Faruk Ozer
doi: 10.14744/SEMB.2021.78871  Sayfa 

13.
Neovasküler ve Neovasküler Olmayan Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Hastalarda Optik Koherens Anjiyografi Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Optical Coherence Angiography Measurements in Patients with Neovascular and Non-neovascular Age-Related Macular Degeneration
Mehmet Demir, Cetin Akpolat, Turgay Ucak, Zeynep Yilmaz, Emine Betul Akbas Ozyurek
doi: 10.14744/SEMB.2021.41017  Sayfa 

14.
Periprostetik Suprakondiler Femoral Kırık Tedavisinde Minimal İnvaziv Kilitli Plak ile Retrograd Femoral Çivi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Two Surgical Techniques for Periprosthetic Supracondylar Femoral Fractures: Minimally Invasive Locking Plate Versus Retrograde Femoral Nails
Samet Erinc, Necmi Cam, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.34270  Sayfa 

15.
Bir Üniversite Akademisyenleri ve Çalışanlarında Diyabet Riski Değerlendirilmesi ve Farkındalığı
Diabetes Risk Assessment and Awareness In a University Academics and Employees
Tulin Yildiz, Senay Zuhur, Sayid Shafi Zuhur
doi: 10.14744/SEMB.2021.84770  Sayfa 

16.
COVID-19 pandemisinin sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite alışkanlıkları, kas-iskelet ağrısı ve duygudurum üzerine etkileri
Effect of COVID-19 pandemic on physical activity habits, musculoskeletal pain and mood of healthcare workers
Enes Efe Is, Ali Sahillioglu, Sefa Demirel, Banu Kuran, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.87523  Sayfa 

17.
Yüzeyel Optik Disk Drusenli Hastalarda OCT-A ile Peripapiller ve Maküler Vasküler Akım Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Peripapillary and Macular Vascular Flow Changes with OCT-A in Patients with Superficial Optic Disc Drusen
Ibrahim Cagri Turker, Saniye Uke Uzun, Ceylan Uslu Dogan, Burcu Dirim, Emine Betul Akbas Ozyurek, Sumeyra Keles Yesiltas, Dilek Guven
doi: 10.14744/SEMB.2021.07348  Sayfa 

18.
Evaluation of the Effect of Different Treatment Management on Refractive Outcomes in Severe Retinopathy of Prematurity
Evaluation of the Effect of Different Treatment Management on Refractive Outcomes in Severe Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Sumeyra Keles Yesiltas, Murat Karapapak, Emine Betul Akbas Ozyurek, Ali Bulbul, Sinan Uslu, Dilek Guven
doi: 10.14744/SEMB.2021.34966  Sayfa 

19.
Karaciğer Nakli Sonrası Safra Komplikasyonlarını Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Factors Affecting Bile Complications after Liver Transplantation: Single-Center Experience
Murat Sevmis, Elbrus Zarbaliyev, Hakan Yildiz, Utku Alkara, Sema Aktas, Sinasi Sevmis
doi: 10.14744/SEMB.2021.17362  Sayfa 

20.
Üçüncü düzey bir yoğun bakım ünitesindeki COVID-19’lu hastalarda favipiravir tecrübesi
Favipiravir Experience in COVID-19 Patients at a Tertiary Center Intensive Care Unit
Sultan Acar Sevinc, Ayse Surhan Cinar, Nermin Balta Basi, Seyhan Metin, Tugba Yucel, Serkan Islamoglu, Mustafa Altinay, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.35902  Sayfa 

21.
Audiovestibuler semptomlu olguların İnternal Akustik Kanal MR’larında saptanan rastlantısal bulguların sıklığı ve klinik önemi
Frequency and clinical significance of incidental findings detected in Internal Acoustic Canal MRIs of patients with audiovestibular symptoms
Nebil Eker, Ozan Karatag, Mustafa Resorlu, Sule Ozer, Esen Eker, Oguz Guclu, Huseyin Ozkurt
doi: 10.14744/SEMB.2021.85353  Sayfa 

22.
Kemiğin Paget Hastalığında Metabolik Sendrom Sıklığı
Frequency of metabolic syndrome in Paget's disease of bone
Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Feyza Yener Ozturk, Birkan Alayci, Yuksel Altuntas
doi: 10.14744/SEMB.2021.78861  Sayfa 

23.
Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma
Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma
Meylis Artykov, Hakan Bahadır Haberal, Mesut Altan, Kemal Kosemehmetoglu, Sertac Yazici, Haluk Ozen, Bulent Akdogan
doi: 10.14744/SEMB.2021.23427  Sayfa 

24.
Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?
Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?
Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Nurcihan Aygun, Banu Yilmaz Ozguven, Ismail Ethem Akgun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.45202  Sayfa 

25.
Kültür Negatif Nötrositik Asitli Sirotik Hastalarda Tedavi Yanıtının En Basit Prediktörü Olarak Lenfosit-Monosit Oranı ve C-Reaktif Protein Kombinasyonu
Lymphocyte to Monocyte Ratio and C-Reactive Protein Combination as the Best Simple Predictor of Treatment Response in Cirrhotic Patients With Culture Negative Neutrocytic Ascites
Sezgin Barutcu, Abdullah Emre Yildirim, Ahmet Sahin, Murat Taner Gulsen
doi: 10.14744/SEMB.2021.58219  Sayfa 

26.
Minimal invaziv pankreatikoduodenektomi: Öğrenme periyodunda, benzer morbidite ve sıfır mortalite
Minimally invasive pancreaticoduodenectomy: similar morbidity and no mortality in the learning period
Erol Piskin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Colakoglu, Yigit Mehmet Ozgun, Osman Aydin, Erdal Birol Bostanci
doi: 10.14744/SEMB.2021.75350  Sayfa 

27.
Şiddetli T ve B hücre lenfopenileri için multipleks PCR tabanlı yenidoğan taraması: Türkiye'de ki ilk pilot çalışma
Multiplex PCR-based newborn screening for severe T and B-cell lymphopenia: The first pilot study in Turkey
Seyhan Kutlug, Medine Karadag Alpaslan, Gonca Hancioglu, Sariye Elif Ozyazici Ozkan, Didem Cemile Yesilirmak, Hasan Bulut, Canan Aygun, Gonul Ogur, Alisan Yildiran
doi: 10.14744/SEMB.2020.09623  Sayfa 

28.
Nöroendokrin Diferansiyasyonlu Meme Kanseri Vakaların Retrospektif Analizi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Neuroendocrine Differentiated Breast Cancer Cases: A Retrospective Analysis and Literature Review
Ozlem Ozdemir, Baha Zengel, Yasar Yildiz, Seray Saray, Ahmet Alacacioglu, Funda Tasli, Zuleyha Can Erdi, Utku Oflazoglu, Halil Taskaynatan, Tarik Salman, Umut Varol, Raika Durusoy, Yuksel Kucukzeybek
doi: 10.14744/SEMB.2021.66503  Sayfa 

29.
Perkütan Nefrolitotomi ile İlgili Hemoglobin Düşüşünü Öngören Preoperatif Parametreler
Preoperative Parameters Predicting Hemoglobin Decline Related to Percutaneous Nephrolithotomy
Mithat Eksi, Deniz Noyan Ozlu, Taner Kargi, Abdullah Hizir Yavuzsan, Ahmet Haciislamoglu, Serdar Karadag, Selcuk Sahin, Ali Ihsan Tasci
doi: 10.14744/SEMB.2021.21284  Sayfa 

30.
Elektif jinekolojik cerrahi hastalarında PVI tabanlı hedefe yönelik sıvı yönetimi
PVI-based goal-directed fluid management in patients undergoing elective gynecologic surgery
Gulseren Yilmaz, Aysu Akca, Huseyin Kiyak, Esra Can, Alev Aydın, Ziya Salihoglu
doi: 10.14744/SEMB.2021.81073  Sayfa 

31.
ABO kan grupları ile COVID-19 hastalığı şiddeti arasındaki ilişki
Relationship between ABO blood types and COVID-19 severity
Mufide Arzu Ozkarafakili, Nesrin Gareayaghi, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara
doi: 10.14744/SEMB.2021.15045  Sayfa 

32.
Çapı 5 cm'den Büyük Malignite Şüphesi Olmayan Feokromasitomalara Laparoskopik Adrenalektomi Yapmakta Tereddüt Etmeli miyiz?
Should We Hesitate to Perform Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromacytomas Larger Than 5 cm in Diameter With No Preoperative Suspicious Criteria for Malignancy?
Mehmet Cagatay Cicek, Kadir Omur Gunseren, Gokhun Ozmerdiven, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu
doi: 10.14744/SEMB.2021.81598  Sayfa 

33.
Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında dermatologların görevleri: Ülke çapında yapılan anket çalışmasının sonuçları
The duties of dermatologists during COVID-19 pandemic in Turkey: Results of a nation-wide survey
Muazzez Cigdem Oba, Kursat Goker
doi: 10.14744/SEMB.2021.67750  Sayfa 

34.
Tam Kat Rotator Cuff Yırtıklarının Artroskopik Tamirinde, Akromıoplastinin veya Bursektominin Sonuçlara Etkisi Nedir? Akromıon Tipi Bu Sonuçları Etkilemekte midir?
The Effect of Acromioplasty or Bursectomy on the Results of Arthroscopic Repair of Full Thickness Rotator Cuff Tears: does the acromion type affect these results?
Ozgun Karakus, Burak Gurer, Selcuk Kilic, Ahmet Sinan Sari
doi: 10.14744/SEMB.2021.12354  Sayfa 

35.
Mesane Divertikülünün Mesane çıkış Tıkanıklığının Patofizyolojisi üzerine etkisi: Kobaylarda Deneysel Çalışma
The effects of bladder diverticulum on the pathophysiology of bladder outlet obstruction: An experimental study in guinea pigs
Aslihan Karadag, Suleyman Celebi, Feryal Gun Soysal, Ipek Yildiz Ozaydin, Erbug Keskin
doi: 10.14744/SEMB.2020.45389  Sayfa 

36.
Covid-19 pandemisinin ürolojik aciller üzerindeki etkisi, Türkiye'den çok merkezli retrospektif bir çalışmanın 8 aylık sonuçları
The impact of Covid-19 pandemic on urological emergencies, 8 months results of a multicenter retrospective study from Turkey
Okan Alkis, Aykut Baser, Mustafa Serdar Caglayan, Kerem Teke, Ibrahim Erkut Avci, Adem Yasar, Ercument Keskin, Mustafa Yuksekkaya, Sinan Celen, Yusuf Ozlulerden, Mahmut Taha Olcucu, Murat Ucar, Ahmet Guzel, Mehmet Kazim Asutay, Tuncer Bahceci, Halil Ferat Oncel
doi: 10.14744/SEMB.2021.59852  Sayfa 

37.
Yoğun Bakim Ünitesindeki Hastalarda Yelken Göğüs Nedeniyle Göğüs Duvari Stabilizasyonunun Sonuçları
The Outcomes Of Chest Wall Stabilization In Flail Chest Patients In The Intensive Care Unit
Servet Ozdemir, Selcuk Kose, Deniz Ozel Bilgi, Necati Citak, Mustafa Ozer Ulukan, Gulsum Oya Hergunsel
doi: 10.14744/SEMB.2021.90947  Sayfa 

38.
ST segment yükselmesiz akut koroner sendromlu yaşlı hastalarda koroner anjiyografi reddi oranı ve tüm nedenlere bağlı mortalite üzerindeki etkisi
The rate of coronary angiography refusal in older patients with non-ST elevation acute coronary syndrome and its impact on all-cause mortality
Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Ahmet Gurdal, Kadriye Kilickesmez
doi: 10.14744/SEMB.2021.69908  Sayfa 

39.
Mammografik dansite ve Meme Kanser Riskini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki
The Relationship between Mammographic Density and Factors Affecting Breast Cancer Risk
Belma Kocer, Ebru Menekse, Umit Turan, Ozan Namdaroglu, Ayse Nurdan Barca, Levent Araz, Buket Altun Özdemir, Betul Bozkurt
doi: 10.14744/SEMB.2021.30771  Sayfa 

40.
Geriatrik Diyabetik Hastalarda Osteoartrit İle Sarkopeni Arasındaki İlişki
The Relationship Between Osteoarthritis and Sarcopenia in Geriatric Diabetic Patients
Sema Basat, Ridvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim, Sabri Atay, Arzu Baygül
doi: 10.14744/SEMB.2021.42890  Sayfa 

41.
Yetersiz Lenf Nodu İncelemesi Olan Mide Kanseri Hastalarında Genel Sağkalımı Öngörmek İçin Geliştirilen Bir Nomogramın Dış Merkez Doğrulaması
External Validation of a Nomogram Developed for Predicting Overall Survival in Gastric Cancer Patients with Insufficient Number of Examined Lymph Nodes
Mehmet Kubat, Mustafa Omer Yazicioglu, Bahadır Bozkirli, Riza Haldun Gundogdu
doi: 10.14744/SEMB.2021.47587  Sayfa 

42.
Seboreik dermatit sıklığı ile iklim parametreleri ilişkili midir?
Is the frequency of seborrheic dermatitis related to climate parameters?
Tugba Ozkok Akbulut, Hulya Suslu, Tugba Atci
doi: 10.14744/SEMB.2021.67503  Sayfa 

OLGU SUNUMU
43.
Yenidoğanda İnfantil Akut Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu
Infantil Acute Hemorrhagic Edema in a Neonate: Case Report
Cagri Cumhur Gok, Seyran Ozbas Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan, Yigit Ulgen
doi: 10.14744/SEMB.2021.73384  Sayfa 

44.
Yenidoğan Döneminde Hipotonisite ve Trombositopeni ile Başvuran Bir İnfantil Malign Osteopetrozis Olgusu: CLCN Geninde Yeni Bir Mutasyon Bildirimi
A Neonatal Case of Infantile Malignant Osteopetrosis Presenting with Thrombocytopenia and Hypotonicity: A Novel Mutation in CLCN7 gene
Isik Odaman Al, Yesim Oymak, Filiz Hazan, Semra Gursoy, Tulay Ozturk, Ozlem Bag, Salih Gozmen, Nurgul Karakaya, Tuba Hilkay Karapinar
doi: 10.14744/SEMB.2021.88964  Sayfa 

45.
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüride bir Tanı Aracı Olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme; Vaka Sunumu
MRI as a Diagnostic Tool for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria; A Case Report
Bade Von Bodelschwingh, Huseyin Ozkurt
doi: 10.14744/SEMB.2021.03443  Sayfa 

46.
Yenidoğanda Nefrojenik Diabetes İnsipitus
Nephrogenic Diabetes Insipidus in a Neonate
Muhittin Celik, Mehtap Akbalik Kara
doi: 10.14744/SEMB.2021.22438  Sayfa 

47.
İnsidental cilt lezyonu ile prezente olan papiller tiroid kanseri: Uzak metastazın kritik yönetimi
Papillary thyroid cancer presenting with incidental skin lesion: Critical management of distant metastasis
Mert Tanal, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.70846  Sayfa 

48.
Çocuklarda karın ağrısının olağan dışı bir sebebi: Dalak torsiyonu. 3 Olgu sunumu
The cause of an unusual abdominal pain in children: Splenic torsiyon. 3 case report.
Mesut Demir, Seyma Demirci, Ceylan Hamzaoglu, Meltem Kaba, Nihat Sever
doi: 10.14744/SEMB.2021.64872  Sayfa 

DERLEME
49.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Lymph node dissection morbidity in thyroid cancer: an integrative review
Antonella Pino, Carmelo Mazzeo, Francesco Frattini, Daqi Zhang, Che-Wei Wu, Guido Zanghì, Prof. Gianlorenzo Dionigi
doi: 10.14744/SEMB.2021.33401  Sayfa 

LookUs & Online Makale