ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
PIRS prosedürü inguinal hernili kız çocukların cerrahi tedavisinde açık yöntemin yerini alabilir mi?
Can PIRS procedure take the place of open method in the surgical treatment of girls with inguinal hernia?
Melih Akin, Mesut Demir, Meltem Kaba, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2021.59375  Sayfa 

2.
Konjenital Adrenal Hiperplazili Olgularımızın Klinik ve Genetik Özellikleri: STAR ve CYP17A1 Geninde Saptanan Yeni Mutasyonlar
Clinical and Genetic Characteristics of Patients with Common and Rare Types of Congenital Adrenal Hyperplasia: Novel variants in STAR and CYP17A1
Ozge Koprulu, Behzat Ozkan, Sezer Acar, Ozlem Nalbantoglu, Beyhan Ozkaya, Gulcin Arslan, Filiz Hazan, Semra Gursoy
doi: 10.14744/SEMB.2021.28044  Sayfa 

3.
COVID-19 Hastalarının Komorbidite Çerçevesinde Klinik Değerlendirilmesi
Clinical evaluation of patients with COVID-19 within the framework of comorbidities
Muhammed Okuyucu, Onur Ozturk, Memis Hilmi Atay, Yusuf Taha Gullu, Fatih Temocin, Ozlem Terzi
doi: 10.14744/SEMB.2021.32744  Sayfa 

4.
Tiroid Nodüllerinde Eritrosit Sedimantasyon Hızı, Lökosit, Fibrinojen, C Reaktif Protein ve Pentraxin-3 Değerlerinin Klinik Önemi
Clinical significance of erythrocyte sedimentation rate, leukocyte, fibrinogen, C reactive protein and pentraxin-3 values in thyroid nodules
Sabahattin Destek, Beyza Benturk, Yunus Yapalak, Omer Faruk Ozer
doi: 10.14744/SEMB.2021.78871  Sayfa 

5.
Çocuklarda Çoklu İlaca Dirençli Gram-negatif Enfeksiyonlarda Kolistin Tedavisi: Nefrotoksisite için Dikkat Edilmeli
Colistin Treatment for Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections in Children: Caution Required for Nephrotoxicity
Gulnihan Ustundag, Eda Karadag Oncel, Aslihan Sahin, Yildiz Ekemen Keles, Ahu Kara Aksay, Dilek Yilmaz Ciftdogan
doi: 10.14744/SEMB.2021.69851  Sayfa 

6.
Erb-Lazer'in alt konka hipertrofisi üzerindeki etkisi: Retrospektif kohort çalışması
Efficacy Of Erb-Laser on inferior turbinate hypertrophy: a retrospective cohort study
Didem Rifki, Dua Cebeci, Seide Karasel, Nimet Ilke Akcay
doi: 10.14744/SEMB.2021.25902  Sayfa 

7.
Karaciğer Nakli Sonrası Safra Komplikasyonlarını Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Factors Affecting Bile Complications after Liver Transplantation: Single-Center Experience
Murat Sevmis, Elbrus Zarbaliyev, Hakan Yildiz, Utku Alkara, Sema Aktas, Sinasi Sevmis
doi: 10.14744/SEMB.2021.17362  Sayfa 

8.
Üçüncü düzey bir yoğun bakım ünitesindeki COVID-19’lu hastalarda favipiravir tecrübesi
Favipiravir Experience in COVID-19 Patients at a Tertiary Center Intensive Care Unit
Sultan Acar Sevinc, Ayse Surhan Cinar, Nermin Balta Basi, Seyhan Metin, Tugba Yucel, Serkan Islamoglu, Mustafa Altinay, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.35902  Sayfa 

9.
Audiovestibuler semptomlu olguların İnternal Akustik Kanal MR’larında saptanan rastlantısal bulguların sıklığı ve klinik önemi
Frequency and clinical significance of incidental findings detected in Internal Acoustic Canal MRIs of patients with audiovestibular symptoms
Nebil Eker, Ozan Karatag, Mustafa Resorlu, Sule Ozer, Esen Eker, Oguz Guclu, Huseyin Ozkurt
doi: 10.14744/SEMB.2021.85353  Sayfa 

10.
Kemiğin Paget Hastalığında Metabolik Sendrom Sıklığı
Frequency of metabolic syndrome in Paget's disease of bone
Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Feyza Yener Ozturk, Birkan Alayci, Yuksel Altuntas
doi: 10.14744/SEMB.2021.78861  Sayfa 

11.
Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma
Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma
Meylis Artykov, Hakan Bahadır Haberal, Mesut Altan, Kemal Kosemehmetoglu, Sertac Yazici, Haluk Ozen, Bulent Akdogan
doi: 10.14744/SEMB.2021.23427  Sayfa 

12.
Minimal invaziv pankreatikoduodenektomi: Öğrenme periyodunda, benzer morbidite ve sıfır mortalite
Minimally invasive pancreaticoduodenectomy: similar morbidity and no mortality in the learning period
Erol Piskin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Colakoglu, Yigit Mehmet Ozgun, Osman Aydin, Erdal Birol Bostanci
doi: 10.14744/SEMB.2021.75350  Sayfa 

13.
Gastrointestinal stromal tümörlerde mitotik aktivite: Mitotik sayım için HE yerine Fosfohiston H3 immun belirleyiciyi kullanabilir miyiz?
Mitotic activity in gastrointestinal stromal tumors: Can we use phosphohistone H3 immunohistochemistry instead of HE for mitotic count?
Selma Sengiz Erhan, Sibel Sensu, Sevinc Hallac Keser, Elis Kangal, Aylin Ege Gul, Gokcen Alinak Gundogan, Abdullah Sakin
doi: 10.14744/SEMB.2021.32798  Sayfa 

14.
Elektif jinekolojik cerrahi hastalarında PVI tabanlı hedefe yönelik sıvı yönetimi
PVI-based goal-directed fluid management in patients undergoing elective gynecologic surgery
Gulseren Yilmaz, Aysu Akca, Huseyin Kiyak, Esra Can, Alev Aydın, Ziya Salihoglu
doi: 10.14744/SEMB.2021.81073  Sayfa 

15.
Koksidini nedeniyle impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması gerçekleştirilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of patients underwent ganglion impar pulsed radiofrequency due to coccydynia
Mehmet Sargin, Mehmet Sari, Faruk Cicekci, Inci Kara
doi: 10.14744/SEMB.2021.14396  Sayfa 

16.
Çapı 5 cm'den Büyük Malignite Şüphesi Olmayan Feokromasitomalara Laparoskopik Adrenalektomi Yapmakta Tereddüt Etmeli miyiz?
Should We Hesitate to Perform Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromacytomas Larger Than 5 cm in Diameter With No Preoperative Suspicious Criteria for Malignancy?
Mehmet Cagatay Cicek, Kadir Omur Gunseren, Gokhun Ozmerdiven, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu
doi: 10.14744/SEMB.2021.81598  Sayfa 

17.
İnvaziv meme karsinomundaki PASH(Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi)-benzeri alanların tümör dışı meme parankimindeki PASH alanları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile olan ilişkisi
The relationship of PASH (pseudoangiomatous stromal hyperplasia)-like appearance in invasive breast carcinomas with PASH areas in non-tumoral breast parenchyma as well as on axillary lymph node involvement
Buket Bambul Sigirci, Canan Kelten Talu, Gamze Usul, Didem Can Trabulus, Esra Arslan
doi: 10.14744/SEMB.2022.39001  Sayfa 

18.
Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri ile ilişkili büllöz pemfigoid: İstanbul'da çok merkezli bir çalışma
Βullous pemphigoid associated with dipeptidyl peptidase 4 inhibitors for the treatment of type 2 diabetes: A multicentre study in Istanbul
Ece Ugurer, Ezgi Ozkur, Ilknur Kivanc Altunay, Esra Cil Sen, Ayse Esra Koku Aksu, İlknur Ozcan, Yuksel Altuntas, Mehmet Salih Gurel
doi: 10.14744/SEMB.2022.30111  Sayfa 

19.
SARS-CoV-2 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendromlu Çocuklarda Kardiyak Değerlendirme
Cardiac Evaluation in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with SARS-CoV-2
Muhammed Karabulut, Dogukan Aktas, Belma Yasar, Ercument Petmezci, Nazan Dalgic
doi: 10.14744/SEMB.2022.23921  Sayfa 

20.
Deli bal zehirlenmesinde klinik, elektrokardiyografik bulgular ve hastaneye yatışı belirliyen faktörler
Clinical presentation, electrocardiographic findings, and factors related to the hospitalization in Mad-honey intoxication
Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Semih Korkut, Engin Ersin Simsek, Kudret Keskin, Ahmet Gurdal, Serhat Sigirci, Yahya Kemal Gunaydin, Hakan Ozhan, Atilla Senih Mayda, Sukru Oksuz, Mehmet Agirbasli, Omer Alyan
doi: 10.14744/SEMB.2022.45144  Sayfa 

21.
Eşlik eden bir sitopatolog olmadan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin yeterliliğinde konvansiyonel yayma ve sıvı bazlı sitolojinin karşılaştırılması
Comparison of conventional smear and liquid-based cytology in adequacy of thyroid fine-needle aspiration biopsies without an accompanying cytopathologist
Ayse Ozdal Sayer, Deniz Turkyılmaz Mut, Bade Von Bodelschwingh, Banu Yılmaz Ozguven, Cennet Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2022.65481  Sayfa 

22.
Parmak enkondromlarında distal radiustan otogreftleme tekniğinin iliak kanat otogreftleme tekniğiyle karşılaştırması
Comparison of distal radius autograft technique with iliac crest autograft technique in solitary finger enchondramas
Osman Orman, İbrahim Faruk Adiguzel, Ayse Sencan, Mehmet Baydar, Mujgan Orman, Alperen Ozturk
doi: 10.14744/SEMB.2022.00483  Sayfa 

23.
Laboratuar Testleri İle Tanı Konulan ve Klinik bulgular ile Tanı Konulan COVID-19 Hastalarının Kulak Burun Boğaz Semptomlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Otolaryngological Symptoms of Laboratory-confirmed and Clinically Diagnosed COVID-19 Patients
Senem Kurt Dizdar, Ugur Dogan, Egehan Salepci, Burcin Agridag, Merve Ekici, Alperen Aybal, Emine Celik, Bilge Turk, Alican Coktur, Ilyas Dokmetas, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2022.99399  Sayfa 

24.
Çocuklarda ilaç alerjisi: Çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığı nedir?
Drug allergy in children: what is the actual frequency of drug allergies?
Duygu Hasan Dilber, Deniz Ozceker, Ozlem Terzi
doi: 10.14744/SEMB.2022.65642  Sayfa 

25.
COVID-19'lu Pediatrik Hastalarda Taburculuk Sonrası Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma
Evaluation of Pulmonary Functions after Discharge in Pediatric Patients with COVID-19: A Prospective Study
Sevcan Ipek, Sukru Gungor, Ufuk Utku Gullu, Betul Kizildag, Mehmet Yasar Ozkars, Sadik Yurttutan, Meliha Kubra Kutukcu, Seyma Demiray
doi: 10.14744/SEMB.2022.36047  Sayfa 

26.
Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Women's Sexual Functions After Covid-19 Infection
Fatma Ketenci Gencer, Semra Yuksel, Suleyman Salman, Serkan Kumbasar, Neslihan Kobaner
doi: 10.14744/SEMB.2022.54754  Sayfa 

27.
Hemodiyaliz hastalarında uzun süreli sağ kalım ile ilişkili faktörler: Beş yıllık prospektif takip çalışması
Factors associated with long-term survival in maintenance hemodialysis patients: A 5-year prospective follow-up study
Elbis Ahbap, Nuri Baris Hasbal, Mustafa Sevinc, Taner Basturk, Tamer Sakaci, Abdulkadir Unsal
doi: 10.14744/SEMB.2022.76983  Sayfa 

28.
Primer hiperparatiroidide intratiroidal paratiroid adenomları: Klinik ve görüntüleme bulguları
Intrathyroidal parathyroid adenomas in primary hyperparathyroidism: Clinical and imaging findings
Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Nezahat Erdogan, Bulent Turgut, Ozlem Gur, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/SEMB.2022.82584  Sayfa 

29.
Akut Komplike Olmayan Divertikülit Tedavisi: Yatarak veya Ayaktan
Management of Acute Uncomplicated Diverticulitis: Inpatient or Outpatient
Emre Teke, Huseyin Ciyiltepe, Nuriye Esen Bulut, Yasin Gunes, Mehmet Mahir Fersahoglu, Anıl Ergin, Bora Karip, Kemal Memisoglu
doi: 10.14744/SEMB.2022.27095  Sayfa 

30.
Primer hiperparatiroidi ve tiroid kanseri birlikteliği. Klinikopatolojik özellikler
Primary hyperparathyroidism with thyroid cancer. Clinicopathologic features
Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Beste Suataman, Furkan Karahan, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/SEMB.2022.36418  Sayfa 

31.
H. pylori, alt özöfagus sfincter basinci ve gastroözofageal reflü arasindaki ilişki: Tek merkez deneyimi
Relationship among H. pylori, lower esophagus sphincter pressure and gastroesophageal reflux: a single center experience
Ferhat Bacaksiz, Omer Ozturk, Ilyas Tenlik, Berat Ebik, Derya Ari, Volkan Gokbulut, Ozlem Akdogan, Yasemin Ozin, Zeki Kilic, Ertugrul Kayacetin
doi: 10.14744/SEMB.2022.55476  Sayfa 

32.
Akut lenfoblastik lösemi tanili çocuklarda başvurudaki renal ultrasonografik bulgular ve sağkalanlarda uzun vadeli böbrek fonksiyonlari ve prognoz
Renal ultrasonographic abnormalities at initial presentation of children diagnosed with acute lymphoblastic leukemia and long-term renal functions and prognosis in survivors
Nurver Akinci, Dildar Bahar Genc, Zeynep Yildiz Yildirmak, Sema Vural
doi: 10.14744/SEMB.2022.89646  Sayfa 

33.
COVID-19 Dalgaları Sırasında Kalp Damar Cerrahisi ile İlişkili Google Arama Trendlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cardiovascular Surgery associated Google Search Trends during COVID-19 Waves
Hakki Kursat Cetin, Helin El Kilic, Ismail Koramaz, Tolga Demir
doi: 10.14744/SEMB.2022.19052  Sayfa 

34.
Ailesel Akdeniz ateşi tanılı hastalarda ultrasonografik femoral kartilaj kalınlığı ölçümü ve amioidoz ile diğer hastalık özellikleri ile ilişkisi
Ultrasound measurement of femoral cartilage thickness in patients with familial Mediterrean fever and its relation to amyloidosis and other disease characteristics
Halise Hande Gezer, Didem Erdem Gursoy, Sevtap Acer Kasman, Hatice Sule Baklacioglu, Mehmet Tuncay Duruoz
doi: 10.14744/SEMB.2022.77632  Sayfa 

35.
ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda hastane içi ve uzun dönem mortaliteyi tahmin etmede SYNTAX II skorunun değeri
Usefulness of the SYNTAX score II to predict in-hospital and long-term mortality in ST-segment elevation myocardial infarction patients undergoing primary percutaneous coronary intervention
Betul Balaban Kocas, Gokhan Cetinkal, Cuneyt Kocas, Sukru Arslan, Okay Abaci, Yalcin Dalgic, Ozgur Selim Ser, Servet Batit, Ahmet Yildiz, Sait Mesut Dogan
doi: 10.14744/SEMB.2021.33410  Sayfa 

36.
Yüzeyel Optik Disk Drusenli Hastalarda OCT-A ile Peripapiller ve Maküler Vasküler Akım Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Peripapillary and Macular Vascular Flow Changes with OCT-A in Patients with Superficial Optic Disc Drusen
Ibrahim Cagri Turker, Saniye Uke Uzun, Ceylan Uslu Dogan, Burcu Dirim, Emine Betul Akbas Ozyurek, Sumeyra Keles Yesiltas, Dilek Guven
doi: 10.14744/SEMB.2021.07348  Sayfa 

OLGU SUNUMU
37.
Yenidoğanda İnfantil Akut Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu
Infantil Acute Hemorrhagic Edema in a Neonate: Case Report
Cagri Cumhur Gok, Seyran Ozbas Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan, Yigit Ulgen
doi: 10.14744/SEMB.2021.73384  Sayfa 

38.
İnsidental cilt lezyonu ile prezente olan papiller tiroid kanseri: Uzak metastazın kritik yönetimi
Papillary thyroid cancer presenting with incidental skin lesion: Critical management of distant metastasis
Mert Tanal, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.70846  Sayfa 

39.
Çocuklarda karın ağrısının olağan dışı bir sebebi: Dalak torsiyonu. 3 Olgu sunumu
The cause of an unusual abdominal pain in children: Splenic torsiyon. 3 case report.
Mesut Demir, Seyma Demirci, Ceylan Hamzaoglu, Meltem Kaba, Nihat Sever
doi: 10.14744/SEMB.2021.64872  Sayfa 

40.
Grand Mal Epileptik Nöbet Sonrası Bilateral Anterior Glenohumeral Dislokasyon, Olgu Sunumu
Bilateral Anterior Glenohumeral Dislocation Following Grand Mal Epileptic Seizure, Case Report
Farid Samadov, Servin Rafi, Yusuf Sulek, Osman Tugrul Eren
doi: 10.14744/SEMB.2022.48403  Sayfa 

41.
Orta Kulak Adenomatoz Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Middle Ear Adenomatous Neuroendocrine Tumor: A Case Report and Review of Literature
Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit
doi: 10.14744/SEMB.2022.57442  Sayfa 

DERLEME
42.
Multidedektörlü bilgisayar tomografi anjiyografi protokolünde transkateter aort implantasyonu
Multidedector computer tomography angiography protocol in the context of transcatheter aortic valve implantation
Esra Belen, Huseyin Ozkurt, Ugur Yanc
doi: 10.14744/SEMB.2022.90836  Sayfa 

LookUs & Online Makale