ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Oral motor uyarı egzersizlerinin prematüre bebeklerde beslenme becerileri üzerine etkisi ve beslenme becerilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of oral motor stimulation exercises on feeding skills in premature infants
Funda Yavanoglu Atay, Hilal Berber Ciftci, Ozlem Sahin, Omer Guran, Derya Colak, Nazife Reyyan Gok, Burcu Karakol Erdem, Ilke Mungan Akın
doi: 10.14744/SEMB.2022.96562  Sayfa 

2.
Hasta Özellikleri ve İnflamatuar Belirteçlerin Skorlama Sistemine göre Akut Pankreatitte Prognoz ile İlişkisi: Gerçek Yaşam Verileri
Prediction of Prognosis Acute Pancreatitis with Inflammatory Markers and Patient Characteristics Compared to The Scoring System: Real-Life Data
Cağatay Ak, Resul Kahraman, Suleyman Sayar, Ebru Tarıkcı Kılıc, Gupse Adali, Kamil Ozdil
doi: 10.14744/SEMB.2022.42966  Sayfa 

3.
Benign paroksismal pozisyonel vertigoda oksidatif stresin rolünün spot idrarla araştırılması
Investigating the role of oxidative stress in benign paroxysmal positional vertigo with spot urine
Ozan Özdemir, Hale Aral, Halit Rüzgar, Hilmi Furkan Arslan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/SEMB.2023.38243  Sayfa 

4.
PRİMER HİPERPARATİROİDİZMDE NEGATİF GÖRÜNTÜLEME SONUCU İLE CERRAHİ BAŞARI ORANI İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF NEGATIVE IMAGING RESULT AND SURGICAL SUCCESS RATE IN PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM
Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Köstek, Ozan Çalışkan, Tuğba Ata Sekban, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
doi: 10.14744/SEMB.2023.09076  Sayfa 

5.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kandidal enfeksiyonlar: retrospektif gözlemsel bir çalışma
Candidal infections in the neonatal intensive care unit: a retrospective observational study
Gaffari Tunç, Arife Toksöz, Fatih Kılıçbay
doi: 10.14744/SEMB.2023.36037  Sayfa 

6.
Mide Kanserinde Genel Sağkalım Tahmininde Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Özelliklerinin Önemi: Retrospektif Bir Analiz
The Significance Of Preoperative Computed Tomography Features In The Prediction Of Overall Survival In Gastric Cancer: A Retrospective Analysis
Inci Kizildag Yirgin, Izzet Dogan, Sezai Vatansever, Sukru Mehmet Erturk
doi: 10.14744/SEMB.2022.63373  Sayfa 

7.
Akut koroner sendromda atriyoventriküler blokların etkileri: Uzun süreli takip.
Effects of atrioventricular blocks in acute coronary syndrome: Long-term follow-up.
Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Hakan Kilci, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Omer Alyan
doi: 10.14744/SEMB.2022.37786  Sayfa 

8.
Covid-19 Pandemisi Döneminde Majör Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk Hastalarının Koronavirüs Anksiyete Düzeyleri ve Baş Etme Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Coronavirus Anxiety Levels and Coping Strategies of Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder Patients During the Covid-19 Pandemic
Selime Celik, Abdullah Burak Uygur, Kadir Karakus
doi: 10.14744/SEMB.2022.06787  Sayfa 

9.
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı tanılı çocuklarda ekstraintestinal sistem bulguları
Extraintestinal manifestations in children diagnosed with Inflammatory Bowel Disease
Zubeyr Kavcar, Hasret Ayyildiz Civan, Didem Gulcu Taskin, Sadik Sami Hatipoglu
doi: 10.14744/SEMB.2022.32708  Sayfa 

10.
Pediatrik ve Erişkin Karaciğer Yoğun Bakım Ünitesinde Hiperammonemi ve Hepatik Ensefalopati
Hyperammonemia and Hepatic Encephalopathy in Pediatric and Adult Liver İntensive Care Unit
Ilhan Ocak, Mustafa Colak, Muharrem Battal
doi: 10.14744/SEMB.2022.78872  Sayfa 

11.
Demir Eksikliği Çocuklarda İnguinal Herni Gelişimi İçin Risk Faktörü Olabilir
Iron Deficiency May Be A Risk Factor For Inguinal Hernia Development In Children
Birsen Harma, Tuğba Raika Kıran, Feyza İnceoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2023.60343  Sayfa 

12.
İdiyopatik Epilepsili Çocuklarda Levetirasetam Monoterapisinin Hematolojik Parametreler Üzerine Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri
Short-Term and Long-Term Effects of Levetiracetam Monotherapy on Hematological Parameters in Children with Idiopathic Epilepsy
Habibe Koc Ucar, Esra Sarigecili, Sevcan Bilen, Sinem Sari
doi: 10.14744/SEMB.2022.98523  Sayfa 

13.
Koroavirüs Hastalığı Pnömonisine Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Yüksek Doz C Vitamini Tedavisinin Mortalite ve Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışması
The Effect of High-dose Vitamin C Treatment for Acute Respiratory Failure due to Coronavirus Disease Pneumonia on Mortality and Length of Intensive Care Stay: A Retrospective Cohort Study
Nurcan Coskun, Mustafa Altinay, Hacer Sebnem Turk, Nebia Peker, Serkan Islamoglu, Ayse Surhan Cinar, Melis Turkelozkan
doi: 10.14744/SEMB.2022.66742  Sayfa 

14.
Koroner Arter Bypass Greftleme İle İlgili YouTubeTM Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of YouTubeTM English Videos’ Quality about Coronary Artery Bypass Grafting
Hakki Kursat Cetin, Ismail Koramaz, Mehdi Zengin, Tolga Demir
doi: 10.14744/SEMB.2022.59908  Sayfa 

15.
Iyatrojenik Üreter Avülsiyonu Sonrası Böbrek Kaybını Öngörücü Faktörler ve Medikolegal Açıdan Değerlendirilmesi
The Predictive Factors of Renal Loss After Iatrogenic Ureteral Avulsion in The Medicolegal Perspective
Ali Ihsan Taşçı, Yavuz Onur Danacioglu, Fatih Akkas, Salih Polat, Yusuf Arikan, Ekrem Guner, Feyzi Arda Atar, Yalcin Buyuk
doi: 10.14744/SEMB.2022.92603  Sayfa 

16.
Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Adipositokin Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Gestational Diabetes Mellitus and Adipocytokine Levels
Gul Inci Torun, Dilek Tuzun, Murat Sahin, Metin Kilinc
doi: 10.14744/SEMB.2022.62592  Sayfa 

17.
İnvaziv meme karsinomundaki PASH(Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi)-benzeri alanların tümör dışı meme parankimindeki PASH alanları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile olan ilişkisi
The relationship of PASH (pseudoangiomatous stromal hyperplasia)-like appearance in invasive breast carcinomas with PASH areas in non-tumoral breast parenchyma as well as on axillary lymph node involvement
Buket Bambul Sigirci, Canan Kelten Talu, Gamze Usul, Didem Can Trabulus, Esra Arslan
doi: 10.14744/SEMB.2022.39001  Sayfa 

18.
Sternum Detaşmanı Tamirinde Geleneksel veya Yenilikçi Yaklaşım: Robicsek veya Titanyum Plak
Tradition Or Innovation In Sternal Dehiscence Repair: Robicsek versus Titanium Plate
Yasin Ozden, Safa Ozcelik, Murat Bastopcu, Seyma Ozden, Ugur Kisa, Huseyin Kuplay
doi: 10.14744/SEMB.2022.73454  Sayfa 

19.
Fournier Gangreni tedavisinin tarihinde neler değişti: Tek merkez deneyimi
What has changed in the history of Fournier's Gangrene treatment: The single center experience
Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloğlu, Nihat Türkmen, Taner Hacıosmanoğlu, Ahmet Tevfik Albayrak, Ali Emre Çekmece, Soner Güney
doi: 10.14744/SEMB.2023.90757  Sayfa 

20.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
What would be the difference between operative treatment of patients with tibia fractures out of working hours; Intramedullary Nailing for Tibial Shaft Fractures
Mehmet Selcuk Saygili, Ali Cagri Tekin, Tugrul Ergun, Baris Ozkul, Deniz Akbulut, Mustafa Alper Incesoy, Bilal Demir
doi: 10.14744/SEMB.2022.11129  Sayfa 

OLGU SUNUMU
21.
Karında yer değiştiren kitle, torsiyone over kisti
A displaced mass in the abdomen, torsioned ovary cyst
Alper Divarci, Evrim Kiray Bas, Ali Bulbul, Halil Ibrahim Ada, Mesut Demir
doi: 10.14744/SEMB.2022.08941  Sayfa 

22.
Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling Jel Enjeksiyonu
A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling Gel Injection
Yasemin Kayadibi, Seyfullah Halit Karagoz, Osman Aykan Kargin, Seda Aladag Kurt, Berrin Papila Kundaktepe, Irem Onur
doi: 10.14744/SEMB.2022.90699  Sayfa 

23.
Üç günlük yenidoğanda Ankyloblepharon filiforme adnatum: Olgu Sunumu
Ankyloblepharon filiforme adnatum in a 3-day-old neonate: a case report
Cagri Cumhur Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan
doi: 10.14744/SEMB.2022.57255  Sayfa 

24.
Sakrokoksigeal teratomlu Holt-Oram sendromu; nadir bir birliktelik
Holt-Oram syndrome with sacrococcygeal teratoma; a rare association
Ozmert M.A. Ozdemir, Musa Turgut, Gulay Sonmez Demir, Osman Uzunlu, Hacer Ergin
doi: 10.14744/SEMB.2022.02359  Sayfa 

25.
Ön Çapraz Bağ kaç banttan oluşur? Vaka takdimi
How many bundles does the Anterior Cruciate ligament consist of? A case report
Burak Gunaydin, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan, Cem Sever, Meltem Oznur, Mehmet Umit Cetin, Erdem Can, Osman Tugrul Eren
doi: 10.14744/SEMB.2022.12844  Sayfa 

26.
Feokromositoma ve ektopik pelvik böbreği olan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drenajı
Left adrenal venous drainage into the inferior vena cava in a pheochromocytoma patient with ectopic pelvic kidney
Berke Sengun, Yalin Iscan, İsmail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Arzu Poyanli, Fatih Tunca, Yasemin Senyurek
doi: 10.14744/SEMB.2022.84669  Sayfa 

27.
Orta Kulak Adenomatoz Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Middle Ear Adenomatous Neuroendocrine Tumor: A Case Report and Review of Literature
Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit
doi: 10.14744/SEMB.2022.57442  Sayfa 

DERLEME
28.
Parkinson Hastalığında Hipokinetik Dizartri: Geleneksel Bir Derleme
Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease: A Narrative Review
Merve Sapmaz Atalar, Özlem Oğuz, Gençer Genç
doi: 10.14744/SEMB.2023.29560  Sayfa 

29.
Prostat Görüntülemede Güncel Teknikler
State-of-the-art Prostate Imaging
Hakan Ayyıldız, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunacı, Şükrü Mehmet Ertürk
doi: 10.14744/SEMB.2023.77910  Sayfa 

30.
Split-bolus yönteminde bilgisayarlı tomografi teknikleri
Split bolus method in computerized tomography
Huseyin Ozkurt, Sidal Ozdogan, Eyup Camurcuoglu
doi: 10.14744/SEMB.2022.17003  Sayfa 

LookUs & Online Makale