ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Sefalosporin Allerji Öyküsü Olan Çocuklarda Penisilin ve Sefalosporinler Arasındaki Çapraz Reaksiyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Cross-reactivity Between Penicillins and Cephalosporins in Children with a History of Cephalosporin Allergy
Nursah Eker, Gunsel Kutluk, Feyzullah Cetinkaya
doi: 10.14744/SEMB.2024.08286  Sayfa 

2.
Pandeminin Kedi ve Köpek Alerjisine Etkisi
The Impact of the Pandemic on Cat and Dog Allergies
Guler Yildirim, Begum Nalcakan Gunes, Nilay Caliskan, Hamit Bologur, Hi&775;lal Gungor, Muhammed Fatih Erbay, Merve Karaca Sahin, Ozlem Terzi, Deniz Ozceker
doi: 10.14744/SEMB.2024.93797  Sayfa 

3.
Ilımlı Otonom Kortizol Sekresyonunda Koroid Kalınlığı
Choroidal Thickness in Mild Autonomous Cortisol Secretion
Sezin Dogan Cakir, Akin Cakir, Feyza Yener Ozturk, Seda Erem Basmaz, Adnan Batman, Emre Sedar Saygili, Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Muhammed Masum Canat, Yuksel Altuntas
doi: 10.14744/SEMB.2024.12258  Sayfa 

4.
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Glisemik Kontrolün Trombosit İndeksleri Üzerine Etkisi
Effect of Glycemic Control on Platelet Indices in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
Kamile Yucel, Isik Disci, Mehtap Yucel
doi: 10.14744/SEMB.2024.56767  Sayfa 

5.
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Sorunların Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality of Life and Psychosocial Problems in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
Elida Yuksel, Lida Bulbul, Semra Yilmaz, Esra Deniz Papatya Cakir, Sami Hatipoglu
doi: 10.14744/SEMB.2024.21456  Sayfa 

6.
Pnömatik Kerrison Ronjör: Bir Retrospektif Çalışma
Pneumatic Kerrison Rongeur: A Retrospective Study
Okan Kahyaoglu, Deniz Sirinoglu, Kivanc Yangi, Ismail Yuce, Halit Cavusoglu, Ahmet Murat Musluman, Yunus Aydin
doi: 10.14744/SEMB.2024.88021  Sayfa 

7.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Majör Advers Kardiyak Olayların Tahmini: GRACE Skoru ile Yapılan Makine Öğrenimi Yaklaşımı
Prediction of Major Adverse Cardiac Events After Transcatheter Aortic Valve Implantation: A Machine Learning Approach with GRACE Score
Aslan Erdogan, Omer Genc, Duygu Inan, Abdullah Yildirim, Ersin Ibisoglu, Yeliz Guler, Duygu Genc, Ahmet Guler, Ali Karagoz, Ibrahim Halil Kurt, Cevat Kirma
doi: 10.14744/SEMB.2024.00836  Sayfa 

8.
Persistan Pulmoner Hipertansiyon Tanılı Yenidoğanlarda Risk Faktörleri ve Mortalite: Altı Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Risk Factors and Mortality in Newborns with Persistent Pulmonary Hypertension: A Six-Year Single-Center Experience
Ozlem Sahin, Nazife Reyyan Gok, Derya Colak, Taliha Oner, Omer Guran, Funda Yavanoglu Atay, Ilke Mungan Akin
doi: 10.14744/SEMB.2024.78614  Sayfa 

9.
Hipertrofik Skarı Olan Hastalarda Alt Konka Hipertrofisi Birlikteliğinin Araştırılması
The Presence and Severity of Inferior Turbinate Hypertrophy in Patients with Hypertrophic Scars
Duygu Erdil, Ozan Ozdemir, Vildan Manav
doi: 10.14744/SEMB.2024.78785  Sayfa 

10.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Hastalarının Sigarayı Bırakmadaki Engelleri Nelerdir?
What are the Barriers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients in Smoking Cessation?
Mufide Arzu Ozkarafakili, Metin Yangin, Gulhan Ayhan Albayrak, Mustafa Ilteris Bardakci
doi: 10.14744/SEMB.2024.42709  Sayfa 

OLGU SUNUMU
11.
Perkütan Apse Drenajı için Yatırılan Genç Bir Hastada Tesadüfen Saptanan Yüksek Displazili Biliyer Kistadenom
Biliary Cystadenoma with High Dysplasia Detected Incidentally in a Young Patient Admitted for Percutaneous Abscess Drainage
Korcan Aysun Gonen, Hadi Sasani, Sami Acar, Ender Dulundu
doi: 10.14744/SEMB.2023.45578  Sayfa 

12.
Behçet Sendromlu Bir Hastada Endokardit, Kalp İçi Trombüs ve Pulmoner Arter Anevrizması
Endocarditis, Intra-cardiac Thrombus, and Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient with Behcet's Syndrome
Fatih Yildiz, Bayram Kelle, Eren Erken
doi: 10.14744/SEMB.2023.80000  Sayfa 

13.
Apse ile Başvuran Tedaviye Yanıtsız ve Osteomiyelite İlerleyen Hasta: Nadir Bir Neden Burkholderia Mallei
Patient Presenting with Abscess Unresponsive to Treatment and Progressive to Osteomyelitis: A Rare Cause Burkholderia mallei
Fatma Tugba Cetin, Ozlem Ozgur Gundeslioglu, Emel Bakanoglu, Ummuhan Cay, Derya Alabaz, Hale Gumus, Filiz Kibar, Bugra Kundakci
doi: 10.14744/SEMB.2023.70194  Sayfa 

14.
Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastada On-X ile Redo Triküspit ve Pulmoner Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu
Redo Tricuspid and Pulmonary Valve Replacement with On-X in Renal Transplant Patient: A Case Report
Osman Fehmi Beyazal, Koray Apaydin, Mehmed Yanartas, Nihan Kayalar
doi: 10.14744/SEMB.2023.33254  Sayfa 

15.
Yenidoğan Bebekte Kardiyak Rabdomiyomun Neden Olduğu Ciddi Sol Ventriküler Çıkış Yolu Tıkanıklığının Başarılı Cerrahi Tedavisi
Successful Surgical Management of Severe Left Ventricular Outflow Tract Obstruction Caused by Cardiac Rhabdomyoma in a Neonate
Baburhan Ozbek, Ayhan Gunes, Kenan Ozturker, Omer Faruk Savluk, Deniz Cevirme, Eylem Tuncer
doi: 10.14744/SEMB.2024.50460  Sayfa 

16.
Overde Koroid Pleksus Papillomu Tümörü: Vaka Takdimi
Choroid Plexus Papilloma Tumor of the Ovary: A Case Report
Merve Aldikactioglu Talmac, Yuksel Ulu, Hilal Serap Arslan, Ilkbal Temel Yuksel
doi: 10.14744/SEMB.2023.74340  Sayfa 

17.
Orta Yaş, Sünnetli, HIV Negatif Bir Hastada Primer Klasik Penil Kaposi Sarkomu: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
Primary Classic Penile Kaposi’s Sarcoma in a Middle Age Circumcised HIV-Negative Patient: Presentation of an Unusual Case
Rifat Burak Ergul, Mazhar Ortac, Senol Tonyali, Gizem Pehlivan, Sule Ozturk Sari, Ozge Hurdogan, Ates Kadioglu
doi: 10.14744/SEMB.2023.46034  Sayfa 

18.
Von Hippel-Lindau Hastalığı Olan Bir Hastada Tek Aşamalı Bilateral Adrenalektomi (Kortikal Koruyucu) ve Pankreatektomi (Korpus Koruyucu)
Single Stage Bilateral Adrenalectomy (Cortical-Sparing) and Pancreatectomy (Corpus-Sparing) in a Patient with Von Hippel-Lindau Disease
Mehmet Haciyanli, Turan Acar, Oguzhan Ozsay, Nihan Acar, Selda Gucek Haciyanli, Emine Ozlem Gur, Osman Nuri Dilek
doi: 10.14744/SEMB.2023.03743  Sayfa 

LookUs & Online Makale