ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Vücut Geliştirme Sporcularında Deltoid Kas Aktivasyonunun Farklı Açılardan İncelenmesi
Investigation of Deltoid Muscle Activation from Different Angles in Body Building Athletes
Ahmet Kurtoglu, Rukiye Ciftci, Bekir Car, Nurettin Konar
doi: 10.14744/SEMB.2023.09522  Sayfa 

2.
Total Diz Artroplastisinde Lokal Traneksamik Asit Uygulamasının Kan Kaybı ve Transfüzyon Üzerine Etkisi: Retrospektif Bir Çalışma
The Effect of Local Tranexamic Acid Administration on Blood Loss and Transfusion in Total Knee Arthroplasty: A Retrospective Study
Necmi Cam, Bahadır Balkanli, Yusuf Altuntas, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2023.42800  Sayfa 

3.
Cushing Hastalığı Tanısı ve Remisyon Değerlendirilmesinde Serum İnflamasyon Temelli Skorların Rolü
The Role of Serum Inflammation-Based Scores in Diagnosis and Assessing Remission in Cushing’s Disease
Muhammed Masum Canat, Ceren Yarkutay Turkkan, Hazan Erhan, Feyza Yener Ozturk, Yuksel Altuntas
doi: 10.14744/SEMB.2023.14306  Sayfa 

4.
Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşılarının Antikor Yanıtı: Hangisi Daha Başarılı? Homolog mu Heterolog mu?
Antibody Response to COVID-19 Vaccines in Healthcare Workers: Which One is More Successful? Homologous or Heterologous?
Zehra Cagla Karakoc, Didem Tascioglu, Bulent Ediz, Musa Caglan, Veysel Sabri Hancer, Tolga Simru Tugrul, Binnur Pinarbasi Simsek
doi: 10.14744/SEMB.2023.48264  Sayfa 

5.
Substernal Guatrda Sternotomi Kararını Etkileyen Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Computed Tomography Findings Affecting the Decision of Sternotomy in Substernal Goiter
Ozlem Akinci, Sinan Aygan, Ercan Inci, Husnu Aydin, Ozan Akinci, Deniz Guzey, Ahmet Cem Dural
doi: 10.14744/SEMB.2023.25307  Sayfa 

6.
Erken Evre Böbrek Hastalarında Böbrek Morfolojisi ve Somatotip Bileşenlerinin Araştırılması
Investigation of Kidney Morphology and Somatotype Components in Early Stage Kidney Patients
Hilal Er Ulubaba, Fahri Safa Cinarli, Rukiye Ciftci, Ozkan Ulutas
doi: 10.14744/SEMB.2023.08365  Sayfa 

7.
Akut Koroner Sendromu Olan COVID-19 Hastalarında Mikrovasküler Disfonksiyon
Microvascular Dysfunction in COVID-19 Patients with Acute Coronary Syndrome
Erol Kalender, Gunes Melike Dogan, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Mutlu Cagan Sumerkan, Ozgur Selim Ser, Omer Alyan
doi: 10.14744/SEMB.2023.92074  Sayfa 

8.
Akut iskemik inmede düşük doz intravenöz trombolitik tedavi sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Results of Low-Dose Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Cetiner, Neslihan Eskut, Gonul Akdag, Fatma Akkoyun Arikan, Merve Guler, Sibel Canbaz Kabay
doi: 10.14744/SEMB.2023.51437  Sayfa 

9.
Cerrahi Tedavide Gecikme Perkütan Nefrolitotomide Perioperatif Kan Transfüzyon Oranını Artırır
Surgical Delay Increases the Perioperative Blood Transfusion Rate In Percutaneous Nephrolithotomy
Yusuf Sahin, Mehmet Yilmaz, Enes Kılıc, Ahmet Yaser Muslumanoglu
doi: 10.14744/SEMB.2023.63904  Sayfa 

10.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Sigara İçmenin Etkileri
The Effects of Smoking in Patients in the Intensive Care Unit during the COVID-19 Pandemic
Seyhan Metin, Nermin Balta Basi, Sultan Acar Sevinc, Aysel Salkaya, Nurcan Coskun, Leyla Kilinc Turkoglu, Ayse Surhan Cinar, Sibel Oba, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2023.22803  Sayfa 

11.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kandidal enfeksiyonlar: retrospektif gözlemsel bir çalışma
Candidal Infections in the Neonatal Intensive Care Unit: A Retrospective Observational Study
Gaffari Tunç, Arife Toksöz, Fatih Kılıçbay
doi: 10.14744/SEMB.2023.36037  Sayfa 

12.
Parkinson Hastalığı ve Normal Basınçlı Hidrosefali Hastalarında Yürüme ve Dengenin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Comparative Assessment of Gait and Balance in Patients with Parkinson's Disease and Normal Pressure Hydrocephalus
Ozgur Oztop Cakmak, Kardelen Akar, Hussein Youssef, Mustafa Yavuz Samanci, Sibel Ertan, Atay Vural
doi: 10.14744/SEMB.2023.79990  Sayfa 

13.
Çocuk ve Adölesanlarda Differansiye Thyroid Kanseri: Çocuk Endokrinoloji Ünitemizde Takip Edilen 32 Hastanın Klinik ve Patolojik Özellikleri”
Differentiated Thyroid Cancer in Children and Adolescents: Clinicopathological Characteristics of 32 Patients Followed up in Our Pediatric Endocrinology Unit
Aydilek Dagdeviren Cakir, Feride Tahmiscioglu Bucak, Gurkan Tarcin, Hande Turan, Rahsan Ozcan, Olcay Evliyaoglu, Levent Kabasakal, Oya Ercan
doi: 10.14744/SEMB.2023.09216  Sayfa 

14.
Oral motor uyarı egzersizlerinin prematüre bebeklerde beslenme becerileri üzerine etkisi ve beslenme becerilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of oral motor stimulation exercises on feeding skills in premature infants
Funda Yavanoglu Atay, Hilal Berber Ciftci, Ozlem Sahin, Omer Guran, Derya Colak, Nazife Reyyan Gok, Burcu Karakol Erdem, Ilke Mungan Akın
doi: 10.14744/SEMB.2022.96562  Sayfa 

15.
Hasta Özellikleri ve İnflamatuar Belirteçlerin Skorlama Sistemine göre Akut Pankreatitte Prognoz ile İlişkisi: Gerçek Yaşam Verileri
Prediction of Prognosis Acute Pancreatitis with Inflammatory Markers and Patient Characteristics Compared to The Scoring System: Real-Life Data
Cağatay Ak, Resul Kahraman, Suleyman Sayar, Ebru Tarıkcı Kılıc, Gupse Adali, Kamil Ozdil
doi: 10.14744/SEMB.2022.42966  Sayfa 

16.
Fiziksel Aktivitenin Yaşlılarda Prostat Kanseri Teşhisi ve Prostatektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlara Klinik Etkisi
The Clinical Impact of Physical Activity on the Diagnosis of Prostate Cancer and Postprostatectomy Functional Outcomes in the Elderly
Ozgur Kazan, Mustafa Kaan Akalin, Meftun Culpan, Gokhan Atis, Asif Yildirim
doi: 10.14744/SEMB.2023.32549  Sayfa 

17.
Ultrasonografi ve/veya Sestamibi SPECT/BT’nin Negatif Olduğu Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Preoperatif Lokalizasyonda 4D-BT’nin Rolü
The Role of 4D-CT for Preoperative Localization in Patients with Primary Hyperparathyroidism with Negative Ultrasonography and/or Sestamibi SPECT/CT
Ceylan Yanar, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Ozan Caliskan, Burak Dincer, Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Alper Ozel, Ali Gemalmaz, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2023.00907  Sayfa 

18.
Mide Kanserinde Genel Sağkalım Tahmininde Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Özelliklerinin Önemi: Retrospektif Bir Analiz
The Significance of Preoperative Computed Tomography Features in the Prediction of Overall Survival in Gastric Cancer: A Retrospective Analysis
Inci Kizildag Yirgin, Izzet Dogan, Sezai Vatansever, Sukru Mehmet Erturk
doi: 10.14744/SEMB.2023.63373  Sayfa 

OLGU SUNUMU
19.
Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling Jel Enjeksiyonu
A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling Gel Injection
Yasemin Kayadibi, Seyfullah Halit Karagoz, Osman Aykan Kargin, Seda Aladag Kurt, Berrin Papila Kundaktepe, Irem Onur
doi: 10.14744/SEMB.2022.90699  Sayfa 

20.
Sakrokoksigeal teratomlu Holt-Oram sendromu; nadir bir birliktelik
Holt-Oram syndrome with sacrococcygeal teratoma; a rare association
Ozmert M.A. Ozdemir, Musa Turgut, Gulay Sonmez Demir, Osman Uzunlu, Hacer Ergin
doi: 10.14744/SEMB.2022.02359  Sayfa 

21.
Ön Çapraz Bağ kaç banttan oluşur? Vaka takdimi
How many bundles does the Anterior Cruciate ligament consist of? A case report
Burak Gunaydin, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan, Cem Sever, Meltem Oznur, Mehmet Umit Cetin, Erdem Can, Osman Tugrul Eren
doi: 10.14744/SEMB.2022.12844  Sayfa 

22.
Nadir Bir Şarbon Sunumu: Palpebral Şarbonlu Pediatrik Bir Hasta
A Rare Presentation of Anthrax: A Pediatric Patient with Palpebral Anthrax
Selime Teleke Kaymaz, Fatma Tugba Cetin, Ozlem Ozgur Gundeslioglu, Fuat Kaplan, Burak Ulas, Altan Atakan Ozcan
doi: 10.14744/SEMB.2023.51261  Sayfa 

23.
Tekrarlayan Karın Ağrısı Nedeniyle Ameliyat Edilen Pediatrik Granülomatöz Apandisit Olgusu
A Pediatric Case of Granulomatous Appendicitis Operated Due to Recurrent Abdominal Pain
Hasan Madenci, Cuneyt Ugur, Sabit Dere, Muhammed Burhan Tekin, Meryem Ilkay Eren Karanis
doi: 10.14744/SEMB.2023.03780  Sayfa 

24.
COVID-19’lu Bir Hastada Abdusens Sinir Felci: Bir Olgu Sunumu
Abducens Nerve Palsy in a Patient with COVID-19: A Case Report
Gulten Tata, Sahin Isik, Husrev Diktas, Gencer Genc, Serpil Bulut
doi: 10.14744/SEMB.2023.55491  Sayfa 

25.
COVID-19 Pandemisinde Pemfigus Hastalarında Maske İlişkili Köbbner Fenomeni
Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic
Ilayda Esna Gungor, Yasemin Erdem, Ilknur Kivanc Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2023.38107  Sayfa 

26.
Orta Yaş, Sünnetli, HIV Negatif Bir Hastada Primer Klasik Penil Kaposi Sarkomu: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
Primary Classic Penile Kaposi’s Sarcoma in a Middle Age Circumcised HIV-Negative Patient: Presentation of an Unusual Case
Rifat Burak Ergul, Mazhar Ortac, Senol Tonyali, Gizem Pehlivan, Sule Ozturk Sari, Ozge Hurdogan, Ates Kadioglu
doi: 10.14744/SEMB.2023.46034  Sayfa 

27.
Karında yer değiştiren kitle, torsiyone over kisti
A displaced mass in the abdomen, torsioned ovary cyst
Alper Divarci, Evrim Kiray Bas, Ali Bulbul, Halil Ibrahim Ada, Mesut Demir
doi: 10.14744/SEMB.2022.08941  Sayfa 

28.
Üç günlük yenidoğanda Ankyloblepharon filiforme adnatum: Olgu Sunumu
Ankyloblepharon filiforme adnatum in a 3-day-old neonate: a case report
Cagri Cumhur Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan
doi: 10.14744/SEMB.2022.57255  Sayfa 

DERLEME
29.
Parkinson Hastalığında Hipokinetik Dizartri: Geleneksel Bir Derleme
Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease: A Narrative Review
Merve Sapmaz Atalar, Özlem Oğuz, Gençer Genç
doi: 10.14744/SEMB.2023.29560  Sayfa 

30.
Bronkopulmoner Displazinin Tedavisinde veya Önlenmesinde Doğum Sonrası Kortikosteroidlerin Rolü
Role of Postnatal Corticosteroids in the Treatment or Prevention Bronchopulmonary Dysplasia
Ali Bulbul, Tolga Bacak, Hasan Avsar
doi: 10.14744/SEMB.2023.80688  Sayfa 

31.
Prostat Görüntülemede Güncel Teknikler
State-of-the-art Prostate Imaging
Hakan Ayyıldız, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunacı, Şükrü Mehmet Ertürk
doi: 10.14744/SEMB.2023.77910  Sayfa 

LookUs & Online Makale