ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Adrenal Kitlelerin Karakterizasyonunda Kalitatif ve Kantitatif Parametreler Temel Alınarak FSE T2 Ağırlıklı, Kimyasal Faz ve Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of FSE T2 Weighted, Chemical Shift and Dynamic Contrast-Enhanced MR Imaging in the Characterization of Adrenal Masses Based on Qualitative and Quantitative Parameters
Ahmet Mesrur Halefoglu, Bade Von Bodelschwingh, Yuksel Altuntas, Bahar Memis
doi: 10.14744/SEMB.2023.02328  Sayfa 

2.
Kuadrilateral Yüzey Kırığı İçeren Asetabulum Kırıklı Hastalarda Modifiye Stoppa ve Ilioinguinal Yaklaşımın Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Surgical Results of Modified Stoppa and Ilioinguinal Approach in Patients with Acetabular Fractures Involving Quadrilateral Surface Fractures
Sezgin Bahadir Tekin, Burcin Karsli, Erman Ogumsogutlu, Bahri Bozgeyik, Cagri Karabulut
doi: 10.14744/SEMB.2023.64280  Sayfa 

3.
Akut Bronşiolitli Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları ile Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
Evaluation of the Clinical, Laboratory and Radiology Findings and Treatment Methods of Children with Acute Bronchiolitis: Experience of a Tertiary Center
Cuneyt Ugur, Elif Somuncu, Taha Demirci
doi: 10.14744/SEMB.2023.95605  Sayfa 

4.
BOS Rinoresinin Endoskopik Onarımında Başarıyı Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Success Rates in Endoscopic Repair of CSF Rhinorrhea
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Alican Coktur, Nurullah Seyhun, Bilge Turk, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2023.35589  Sayfa 

5.
Mastalji Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Benign veya Malign Meme Hastalıkları ile İlişkisi
Identification of Risk Factors for Mastalgia and Its Relationship with Benign or Malignant Breast Diseases
Banu Yigit, Gulhan Kilicarslan, Bulent Citgez
doi: 10.14744/SEMB.2023.75002  Sayfa 

6.
Bir Virüs, İki Hastalık: Covid-19 ve Multisistemik Enflamatuar Sendrom Vakalarında Klinik Ve İmmünolojik Farklılıkların Değerlendirilmesi
One Virus, Two Diseases: Evaluation of Clinical and Immunological Differences in Covid-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome Cases
Sefika Ilknur Kokcu Karadag, Emine Hafize Erdeniz, Esra Ozkan, Alisan Yildiran
doi: 10.14744/SEMB.2023.23316  Sayfa 

7.
Koronavirüs Hastalığı-2019 Olan Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Beslenme ve İnflamasyonla İlişkili İndekslerin Prognozu Öngörme Değeri
Predictive Value of Nutrition and Inflammation-Related Indices on Prognosis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Coronavirus Disease-2019
Adnan Batman, Mustafa Ekici, Tugba Sanalp Menekse, Rafiye Ciftciler, Dilek Yazici
doi: 10.14744/SEMB.2023.36699  Sayfa 

8.
Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Baş Ağrısı ile Başvuran Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Hastane Deneyim
Retrospective Evaluation of Patients Admitted to the Pediatric Neurology Outpatient Clinic with Headache: Experience of a Tertiary Hospital
İlhan Abidin, Cuneyt Ugur, Mirac Yildirim
doi: 10.14744/SEMB.2023.86244  Sayfa 

9.
Fibromiyaljili Bireylerde Cinsel İlişki Sıklığının Semptomlar Üzerine Etkisi
The Effect of Frequency of Sexual Intercourse on Symptoms in Women with Fibromyalgia
Savas Karpuz, Ramazan Yilmaz, Emine Akdere, Behiye Aksanyar, Ismail Hakki Tuncez, Halim Yilmaz
doi: 10.14744/SEMB.2023.97254  Sayfa 

10.
Kapsamlı Diyabet Öz-Yönetim Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği
Turkish Validity and Reliability of Comprehensive Diabetes Self-Management Scale
Cigdem Cindoglu, Burcu Beyazgul, Merve Tatligun
doi: 10.14744/SEMB.2023.70033  Sayfa 

11.
Yaşlanan Popülasyonda Vestibülo-oküler Refleks
Vestibulo-ocular Reflex in the Aging Population
Basak Mutlu, Sidika Cesur, Ahmet Mutlu, Mahmut Tayyar Kalcioglu
doi: 10.14744/SEMB.2023.31967  Sayfa 

12.
Parkinson Hastalığında Transkutanöz Auriküler Vagus Sinir Stimülasyonunun El Tremoru Üzerine Etkisi: Vaka Serisi
Acute Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Hand Tremor in Parkinson's Disease: A Pilot Study of Case Series
Ahmet Kivanc Menekseoglu, Merve Damla Korkmaz, Enes Efe Is, Ceyhun Basoglu, Ali Veysel Ozden
doi: 10.14744/SEMB.2023.77200  Sayfa 

13.
Herediter Sferositoz Tanılı Hastalarımızın Klinik Özellikleri Ve Tedavi Değerlendimeleri: Tek Merkez Deneyimlerimiz
Clinical Characteristics and Treatment Outcome of Hereditary Spherocytosis: A Single Center’s Experience
Senanur Sanli Celik, Dildar Bahar Genc, Zeynep Yildiz Yildirmak
doi: 10.14744/SEMB.2023.60370  Sayfa 

14.
Erken Dinamik Risk Tabakalandırması ATA Düşük ve Orta Riskli Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Ablatif ve Adjuvan Radyoiyot Kullanım Oranını Azaltır
Early Dynamic Risk Stratification Decreases Rate of Ablative and Adjuvant Radioiodine Use in ATA Low and Intermediate Risk Papillary Thyroid Cancer Patients
Sarp Kaya Gorur, Serdar Ozbas, Seyfettin Ilgan
doi: 10.14744/SEMB.2023.97415  Sayfa 

15.
Şiddetli Amfizemli Hastalarda Bronkoskopik Akciğer Hacim Azaltıcı Sarmal Uygulamasının Etkinliği ve Güvenilirliği
Efficiency and Reliability of Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil Application in Patients with Severe Emphysema
Hazal Kayikci, Pinar Cimen, Nuran Katgi
doi: 10.14744/SEMB.2023.06767  Sayfa 

16.
Hashimoto Hastalığı Olanlarda Yüksek Plazma Fetuin-A, Nrf2 ve Sitokeratin 18 Düzeyleri
Higher Levels of Plasma Fetuin-A, Nrf2 and Cytokeratin 18 in Patients with Hashimoto's Disease
Esma Yetim, Mehmet Ali Eren, Huseyin Karaaslan, Tevfik Sabuncu
doi: 10.14744/SEMB.2023.95826  Sayfa 

17.
Lateral Çapraz Pin Tekniği Biomechanik Olarak Yeterli mi?
Is Lateral Onset Cross Pin Technique Strong Enough? A Biomechanical Study
Ahmet Oztermeli, Nazim Karahan, Murat Kaya
doi: 10.14744/SEMB.2023.87528  Sayfa 

18.
Metastatik Meme Kanserini Etkileyen Parametrelerin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Parameters Affecting Metastatic Breast Cancer
Busra Burcu, Ibrahim Ertas, Aziz Sener, Zeynep Gul Demircioglu, Esma Cerekci, Cemal Kaya
doi: 10.14744/SEMB.2023.94803  Sayfa 

19.
Son 15 Yılda Hastanemizde Beyin Ölümü Tanısı Almış Hastaların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Patients Diagnosed with Brain Death in Our Hospital in the Last 15 Years
Murat Sahin, Mustafa Altinay, Ayse Surhan Cinar, Hanife Yavuz
doi: 10.14744/SEMB.2023.65928  Sayfa 

20.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Sigara İçmenin Etkileri
The Effects of Smoking in Patients in the Intensive Care Unit during the COVID-19 Pandemic
Seyhan Metin, Nermin Balta Basi, Sultan Acar Sevinc, Aysel Salkaya, Nurcan Coskun, Leyla Kilinc Turkoglu, Ayse Surhan Cinar, Sibel Oba, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2023.22803  Sayfa 

21.
Tension-free Vaginal Tape (TVT) Operasyonunun Başarısının Değerlendirilmesinde Pelvik Ultrasonun Rolü
The Role of Pelvic Ultrasound in Evaluating the Success of Tension-free Vaginal Tape (TVT)
Fatih Sahin, Ramazan Adan, Cagdas Nurettin Emeklioglu, Savas Ozdemir, Veli Mihmanlı
doi: 10.14744/SEMB.2023.33497  Sayfa 

OLGU SUNUMU
22.
Tekrarlayan Karın Ağrısı Nedeniyle Ameliyat Edilen Pediatrik Granülomatöz Apandisit Olgusu
A Pediatric Case of Granulomatous Appendicitis Operated Due to Recurrent Abdominal Pain
Hasan Madenci, Cuneyt Ugur, Sabit Dere, Muhammed Burhan Tekin, Meryem Ilkay Eren Karanis
doi: 10.14744/SEMB.2023.03780  Sayfa 

23.
Nadir Bir Şarbon Sunumu: Palpebral Şarbonlu Pediatrik Bir Hasta
A Rare Presentation of Anthrax: A Pediatric Patient with Palpebral Anthrax
Selime Teleke Kaymaz, Fatma Tugba Cetin, Ozlem Ozgur Gundeslioglu, Fuat Kaplan, Burak Ulas, Altan Atakan Ozcan
doi: 10.14744/SEMB.2023.51261  Sayfa 

24.
COVID-19’lu Bir Hastada Abdusens Sinir Felci: Bir Olgu Sunumu
Abducens Nerve Palsy in a Patient with COVID-19: A Case Report
Gulten Tata, Sahin Isik, Husrev Diktas, Gencer Genc, Serpil Bulut
doi: 10.14744/SEMB.2023.55491  Sayfa 

25.
Perkütan Apse Drenajı için Yatırılan Genç Bir Hastada Tesadüfen Saptanan Yüksek Displazili Biliyer Kistadenom
Biliary Cystadenoma with High Dysplasia Detected Incidentally in a Young Patient Admitted for Percutaneous Abscess Drainage
Korcan Aysun Gonen, Hadi Sasani, Sami Acar, Ender Dulundu
doi: 10.14744/SEMB.2023.45578  Sayfa 

26.
Overde Koroid Pleksus Papillomu Tümörü: Vaka Takdimi
Choroid Plexus Papilloma Tumor of the Ovary: A Case Report
Merve Aldikactioglu Talmac, Yuksel Ulu, Hilal Serap Arslan, Ilkbal Temel Yuksel
doi: 10.14744/SEMB.2023.74340  Sayfa 

27.
Behçet Sendromlu Bir Hastada Endokardit, Kalp İçi Trombüs ve Pulmoner Arter Anevrizması
Endocarditis, Intra-cardiac Thrombus, and Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient with Behcet's Syndrome
Fatih Yildiz, Bayram Kelle, Eren Erken
doi: 10.14744/SEMB.2023.80000  Sayfa 

28.
COVID-19 Pandemisinde Pemfigus Hastalarında Maske İlişkili Köbbner Fenomeni
Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic
Ilayda Esna Gungor, Yasemin Erdem, Ilknur Kivanc Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2023.38107  Sayfa 

29.
Orta Yaş, Sünnetli, HIV Negatif Bir Hastada Primer Klasik Penil Kaposi Sarkomu: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
Primary Classic Penile Kaposi’s Sarcoma in a Middle Age Circumcised HIV-Negative Patient: Presentation of an Unusual Case
Rifat Burak Ergul, Mazhar Ortac, Senol Tonyali, Gizem Pehlivan, Sule Ozturk Sari, Ozge Hurdogan, Ates Kadioglu
doi: 10.14744/SEMB.2023.46034  Sayfa 

30.
Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastada On-X ile Redo Triküspit ve Pulmoner Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu
Redo Tricuspid and Pulmonary Valve Replacement with On-X in Renal Transplant Patient: A Case Report
Osman Fehmi Beyazal, Koray Apaydin, Mehmed Yanartas, Nihan Kayalar
doi: 10.14744/SEMB.2023.33254  Sayfa 

31.
Von Hippel-Lindau Hastalığı Olan Bir Hastada Tek Aşamalı Bilateral Adrenalektomi (Kortikal Koruyucu) ve Pankreatektomi (Korpus Koruyucu)
Single Stage Bilateral Adrenalectomy (Cortical-Sparing) and Pancreatectomy (Corpus-Sparing) in a Patient with Von Hippel-Lindau Disease
Mehmet Haciyanli, Turan Acar, Oguzhan Ozsay, Nihan Acar, Selda Gucek Haciyanli, Emine Ozlem Gur, Osman Nuri Dilek
doi: 10.14744/SEMB.2023.03743  Sayfa 

32.
Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling Jel Enjeksiyonu
A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling Gel Injection
Yasemin Kayadibi, Seyfullah Halit Karagoz, Osman Aykan Kargin, Seda Aladag Kurt, Berrin Papila Kundaktepe, Irem Onur
doi: 10.14744/SEMB.2022.90699  Sayfa 

33.
Sakrokoksigeal Teratomlu Holt-Oram Sendromu – Nadir Bir Birliktelik
Holt-Oram Syndrome with Sacrococcygeal Teratoma – A Rare Association
Ozmert Muhammet Ali Ozdemir, Musa Turgut, Gulay Sonmez Demir, Osman Uzunlu, Hacer Ergin
doi: 10.14744/SEMB.2022.02359  Sayfa 

34.
Ön Çapraz Bağ Kaç Banttan Oluşur? Vaka Takdimi
How Many Bundles Does the Anterior Cruciate Ligament Consist of? A Case Report
Burak Gunaydin, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan, Cem Sever, Meltem Oznur, Mehmet Umit Cetin, Erdem Can, Osman Tugrul Eren
doi: 10.14744/SEMB.2022.12844  Sayfa 

LookUs & Online Makale