ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
En Çok İndirilen Makaleler - Şişli Etfal Tıp Bülteni

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Depresyon ve anksiyete bozuklukları
Depression and anxiety disorders
Oğuz Karamustafalıoğlu, Hüseyin Yumrukçal
2011; 45 - 2 | Sayfalar 65 - 74

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Laparoskopik kolesistektomi sonrası kanama: Nadir ama önemli bir komplikasyon
Bleeding after laparoscopic cholecystectomy: rare but serious complication
Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Yüksel Karaköse, Gökhan Çipe, Ömer Faruk Akıncı
doi: 10.5350/SEMB.20151108081218   2015; 49 - 4 | Sayfalar 274 - 278

3.
BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?
Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses
Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB.20150630011709   2015; 49 - 4 | Sayfalar 284 - 288

OLGU SUNUMU
4.
Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti
A rare cause of shoulder pain: Ganglion cycts in the spinoglenoid notch
M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk
doi: 10.5350/SEMB2013470309   2013; 47 - 3 | Sayfalar 151 - 153

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığı
Incidence of developmental dysplasia of the hip of infants younger than six months old in our orthopaedics outpatient clinic
Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, Irfan Öztürk
2012; 46 - 3 | Sayfalar 140 - 144

DAVETLI DERLEME
6.
Yenidoğan döneminde hipoglisemi
Neonatal hypoglycemia
Ali Bülbül, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20160223122024   2016; 50 - 1 | Sayfalar 1 - 13

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Peroneal sinir felci: Ameliyat edilen sekiz olgunun özellikleri ve tedavi sonuçları
Peroneal nerve paralysis: Characteristics and therapeutic results of eight operated cases
Selim Kayacı, Vaner Köksal, Serkan Kırbaş
doi: 10.5350/SEMB2014480212   2014; 48 - 2 | Sayfalar 140 - 144

OLGU SUNUMU
8.
İntramusküler enjeksiyon sonrası Escherichia coli’nin neden olduğu uyluk apsesi ve yaygın pannikülit: Olgu sunumu
Thigh absces and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections: case report
Eren Çağan, Havva Hasret Çağan, Murat Şan
doi: 10.5350/SEMB.20141020062249   2015; 49 - 2 | Sayfalar 155 - 158

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Üçlü tarama testi sonuçları kötü gebelik sonuçlarını öngörür mü?
Do triple test results predict the risks for adverse pregnancy outcomes?
Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5350/SEMB.20170123114645   2017; 51 - 2 | Sayfalar 119 - 124

DAVETLI DERLEME
10.
Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı
The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants
Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20140331061031   2014; 48 - 2 | Sayfalar 67 - 78

OLGU SUNUMU
11.
Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu
A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report
Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5350/SEMB.20170610032401   2017; 51 - 3 | Sayfalar 234 - 236

12.
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi
Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D
Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140715062539   2014; 48 - 4 | Sayfalar 322 - 324

ORIJINAL ARAŞTIRMA
13.
Çocuklarda çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri
Evaluation of tissue transglutaminase IgA antibody in diagnosis and following up of celiac disease in children
Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Filiz Gül, Merve Emecen, Ela Erdem
2011; 45 - 4 | Sayfalar 119 - 123

DERLEME
14.
Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi
Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period
Ali Bülbül, Sinan Uslu
2012; 46 - 1 | Sayfalar 36 - 42

ORIJINAL ARAŞTIRMA
15.
Akut böbrek hasarlı hastalarda plazmaferez tecrübesi
Plasmapheresis experience in patients with acute kidney injury
Tamer Sakacı
doi: 10.5350/SEMB.20170526055541   2017; 51 - 3 | Sayfalar 195 - 200

16.
Genetik amniyosentez sonuçlarımız: 3721 vakanın analizi
Genetic amniocentesis results: analysis of the 3721 cases
Ali Acar, Fedi Ercan, Selman Yıldırım, Hüseyin Görkemli, Kazım Gezginç, Osman Balcı, Harun Toy, Ayşegül Zamani, Sevcan Sarıkaya, Berkan Saya, Metin Çapar, Mehmet Cengiz Çolakoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160103093300   2016; 50 - 1 | Sayfalar 33 - 38

DAVETLI DERLEME
17.
Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)
Meconium Aspiration Syndrome (MAS)
Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20150430023217   2015; 49 - 2 | Sayfalar 85 - 95

ORIJINAL ARAŞTIRMA
18.
Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması
The comparison of ecocardiography and cardiac magnetic resonance imaging findings in the evalulation comparison of left ventricule function
Ayşe Sanem Fıratlıgil, Sevil Baş, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB2013470402   2013; 47 - 4 | Sayfalar 161 - 176

DAVETLI DERLEME
19.
Kronik böbrek hastalıklı hastalarda sekonder hiperparatiroidizm: Tanı, medikal ve cerrahi tedavi
Secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: Diagnosis, pharmacological and surgical treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20161223024725   2016; 50 - 4 | Sayfalar 256 - 272

OLGU SUNUMU
20.
Onyedi yaşındaki erkek hastada iktersiz primer sklerozan kolanjit-olgu sunumu
Primary sclerosing cholangitis without jaundice in a seventeen years old male-case report
Binnur Tağtekin Sezer, Önder Sezer, Şuayip Oygen, Can K. Çalışkan, Fatih Borlu
2011; 45 - 2 | Sayfalar 52 - 55

LookUs & Online Makale