ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Spontan karotis-kavernöz sinüs fistülü olgusu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 44-46

Spontan karotis-kavernöz sinüs fistülü olgusu

Hüseyin Özkurt1, Muzaffer Başak1, Yelda Özkurt2, Hakan Doğan1, Bahar Mutlu2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Göz Kliniği, İstanbul

Amaç: Karotis-kavernöz siniis fistülü, infernal karotis arter kavernöz parçası ile çevreleyen venöz pleksııs arasında anormal bir irtibat gelişmesi sonucunda oluşur. Travmaya sekonder veya spontan meydana gelebilir. Oluşan fıstülizasyon sonucunda etkilenen vende arteryelize akım oluşur ve venöz basınç yükselir. Hastalarda proptozis, motilite bozuklukları, pulsátil ekzoftalmus, keınozis, görmede azalma, episkleral ve konjuktival kan damarlarında genişleme gibi klinik belirtiler ortaya çıkar. Çalışmamızda bir spontan karotis-kavernöz sinüs fistülüne radyolojik yaklaşım tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Karotis-kavernöz siniis fistülü, radyoloji, órbita

Spontaneous carotid-cavernous fistula: a case report abstract

Hüseyin Özkurt1, Muzaffer Başak1, Yelda Özkurt2, Hakan Doğan1, Bahar Mutlu2
1Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2First Department of Ophthalmology, Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Carotid-cavernous sinus fistula is an abnormal communication between internal carotid artery and the veins of cavernous sinus. This fistulas usually occur as a result of blunt trauma or can be occur spontaneously. Consequently arterialized flow occurs in the affected vein and venous pressure increases. Clinical symptoms such as proptozis, motility disturbances, pulsating exopthalmous, chemosis, decrease in vision, dilatation of episcleral and conjuctival blood vessels can be detected. In our study, radiological approach to a spontaneous carotid-cavernuos sinus fistula is discussed

Keywords: Carotid-cavernous sinus fistula, radiology, orbit

Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Yelda Özkurt, Hakan Doğan, Bahar Mutlu. Spontaneous carotid-cavernous fistula: a case report abstract. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 44-46

Sorumlu Yazar: Hüseyin Özkurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale