ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Dev bir orbital rabdomiyosarkom olgusu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 53-55

Dev bir orbital rabdomiyosarkom olgusu

Kemal Uğurlu1, Ayşin Karasoy2, Soner Tatlıdede2, Aydın Canpolat3, Hale Dobrucalı4, Lütfü Baş1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Istanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Istanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
4Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, II. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

15 yaşında sağ infaorbital rabdomiyosarkom nedeniyle tümör eksizyonu yapılan, niiks gelişince kemoterapi ve radyoterapi uygulanan erkek hasta, 1.5 yılda kitlenin büyüyerek tüm sağ yüz yarısını kaplaması üzerine kliniğimize başvurdu. Kafa tabanına uzanan 20x25x10 cm. boyutlarında yüzeyi ııekrotik ve miyazisli (kurtlanmış) yaklaşık 4.5 kg. ağırlığındaki tümör kitlesi rezeke edilerek, oluşan defekt, seçlı deriden hazırlanan lokal flep ve kısmi kalınlıklı deri grefti ile onarıldı. Ameliyat sonrasında beslenmesi gastrostomi ile sağlanan hastanın genel durumu hızla düzeldi. Erken dönemde tümör niiksü görülmedi. Postoperatif 2. ayda gastrostomi bölgesinde enfeksiyon oluşması, peritonit ve genel durum bozukluğu üzerine, 7 gün yoğun bakımda tedavi edilen hasta sepsis ve metcıbolikyetmezlik nedeniyle kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: rabdomiyosarkom, orbita, dev

A giant orbital rhabdomyosarcoma case

Kemal Uğurlu1, Ayşin Karasoy2, Soner Tatlıdede2, Aydın Canpolat3, Hale Dobrucalı4, Lütfü Baş1
1First Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Şisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Second Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Şisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Şisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Şisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Fifteen years old male patient who was operated because of an infraorbital rhabdomyosarcoma and who received chemotherapy and radiotherapy after the tumor relapsed, admitted to our clinic. The tumor invaded all of right side of the patient‘s face in one and half years with its 20x25x10 cm. size and 4.5 kg. mass extending to cranial base and its outer surface was necrotic and wormy. A fter the resection; the defect was repaired with a local scalp flap and split thickness skin graft. In postoperative period, the patient nourished via gastrostomia and the patient‘s general health status improved rapidly. Tumor relaps was not seen in early period. In the postoperative 2 months, infection in gastrostomia region, peritonitis were detected, and the patient who was treated throughout 7 day in intensive care unit, died because of sepsis and metabolic insufficiency upon that serious infection.

Keywords: rhabdomyosarcoma, orbita, giant

Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Soner Tatlıdede, Aydın Canpolat, Hale Dobrucalı, Lütfü Baş. A giant orbital rhabdomyosarcoma case. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 53-55

Sorumlu Yazar: Kemal Uğurlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale