ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Ağustos 1999 daki Marmara depreminin Şişli Etfal Hastanesi ve Plastik Cerrahi Kliniği açısından değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 36-39

Ağustos 1999 daki Marmara depreminin Şişli Etfal Hastanesi ve Plastik Cerrahi Kliniği açısından değerlendirilmesi

Kemal Uğurlu, Ilkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra H. Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Istanbul

Büyük can ve mal kaybına yol açan felaketler arasında depremler önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin 1999’da yaşadığı Marmara depreminde hastanemize başvuran 163 hasta ile ilgili tecrübelerimiz ve deprem sırasında yaşanan organizasyon sorunları bu çalışmada değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Felaket, Deprem, Crush, Organizasyon

Evaluation of 1999 Marmara earthquake from the Perspective of Sisli Etfal Hospital and plastic surgery clinic

Kemal Uğurlu, Ilkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra H. Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Şisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Earthquakes has an important place among other disasters resulting with life and property loss. After the Marmara earthquake that occured in 1999, 163 patients applied to our hospital. In this paper we evaluated our experiences with these patients and organisation problems that have been faced after the earthquake.

Keywords: Disaster, Earthquake, Crush, Organisation

Kemal Uğurlu, Ilkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra H. Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Ismail Kuran, Lütfü Baş. Evaluation of 1999 Marmara earthquake from the Perspective of Sisli Etfal Hospital and plastic surgery clinic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 36-39

Sorumlu Yazar: Kemal Uğurlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale