ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Bronşiyolitli süt çocuklarında farklı ilaç kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 16-19

Bronşiyolitli süt çocuklarında farklı ilaç kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması

Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Çocuk Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada süt çocukluğu döneminde sık rastlanan bir sorun olan bronşiyolit tedavisinde nebulizer ile verilen tek başına salbutamol, salbutamol+ budesonid ve salbutamol+ budesonid+ipratropiyum bromür tedavilerinin etkinlikleri karşılaştırılın ıştır. Çalışmaya toplam 42 çocuk alınmış ve hastalar hastaneye başvuru sıralarına göre rastgele olarak bu tedavi protokollerinden birine alınmışlardır. Hastaneye yatırılan hastalar akciğer grafısi, nabız sayısı, solunum sayısı, oksijen satiirasyonu ve semptom skorları ile izlenmişlerdir. Çalışmanın sonunda hastaların her üç tedavi şeklinden de kısmen yarar gördüğü ancak gruplar arasında hastanede kalış süresi ve hastalığın şiddeti yönünden fark olmadığı sonucuna varılmıştır.


Comparisons of effectiveness of different drug combinations in the treatment of bronchiolitis in infancy

Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya
Third Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

In this study we have compared the effectiveness of salbutamol with salbutamol plus budesonide or salbutamol plus budesonide and ipratropium bromide in the treatment of bronchiolitis which is a common health problem in infancy. The study group consisted of 42 children and the patients were admitted to one of the study groups in the sequence of hospital admission. The hospitalized patients were followed with chest radiographs, pulse rates, respiration rates and oxygen saturation in addition to symptom scores. In the end of the study all patients in three groups improved mildly but no significant difference was observed among the groups for symptom scores and other criteria.


Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya. Comparisons of effectiveness of different drug combinations in the treatment of bronchiolitis in infancy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 16-19

Sorumlu Yazar: Feyzullah Çetinkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale