ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Pediatrik skleroderma hastalığı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 50-52

Pediatrik skleroderma hastalığı

Osman Başpınar1, B. Kutluhan Aksu2, Sadreddin Apaydın2, Asiye Nuhoğlu3
1Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya
2Serbest Hekim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Kliniği, Istanbul

Jüvenil skleroderma. tipik bulgıısıt ciltte kalınlaşma olan nadir bir çocukluk çağı hastalığıdır. Biz cildinde yaygın kalınlaşma olan i yaşında bir skleroderma olgusunu sunmaktayız. Hastamızda cilt kalınlığı yüksek frekanslı ultrasoııografi ile ölçülmüştür. Tedavidepenisilcımin verilen hastada tedavi süresince net bir klinik cevap alınamamıştır.


Pediatric scleroderma disease

Osman Başpınar1, B. Kutluhan Aksu2, Sadreddin Apaydın2, Asiye Nuhoğlu3
1Department of Child Health and Diseases, Child Cardiology Unit, Selçuk University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Istanbul, Turkey
2Private Physician, Child Health and Disease Specialist
3Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Juvenile scleroderma is a rare disease of childhood. The main clinical characteristic is the presence of skin sclerosis. We report a case of scleroderma, in ci 3 year girl who presented with tight skin over her all body. Skin thickness was measured with high frequency ultrasound equipment in our patients. We gave her D-penicillamine but no significant improvement was achieved in her condition during the therapy.


Osman Başpınar, B. Kutluhan Aksu, Sadreddin Apaydın, Asiye Nuhoğlu. Pediatric scleroderma disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 50-52

Sorumlu Yazar: Osman Başpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale