ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 35 (2)
Cilt: 35  Sayı: 2 - 2001
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kronik Hepatitlerde Evreleme ve Gradeleme
Staging and Grading of Chronic Hepatitis
Özgür Duman, Zuhal Akcören
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Tavşan Siyatik Sinirlerinde Oluşturulan Defektlerin Onarımında Sinir Grefleri ile Ven ve Ters Ven Greftleri Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma
The comparasion of nerve grafts with vein and reverse vein grafts in repairing defects produced in rabbit sciatic nerves: Experimental study
Sait Dindoust, Kemal Uğurlu, Nuri Arıkan, Çağrı Sade, Canan Tanık, Sacit Karamürsel
Sayfalar 12 - 21

3.
Adölesanlarda ve Genç Erişkinlerde Kemik Tümörleri
Bone tumors in adolescents and young adults
Mehtap D. Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara
Sayfalar 22 - 26

4.
Sıçanlarda Deseroze Çekumda Dikişle Tamir ve Açık Bırakmada Post Operatif Adezyon
Postoperative adhesion after deserousing cecum in rats stitch repair versus leaving bare
Sadık Yıldırım, Hakan M. Köksal, M. Fevzi Celayir, Adil Baykan
Sayfalar 27 - 31

5.
Serulein ile Oluşturulan Deneysel Akut Pankreatit Modelinde; Loksiglumid ve Okreotid’in Akut Pankreatit Şiddeti Üzerine Etkileri
The role of loxiglumide or loxiglumide plus ocîreotide in the prevention of cerulein induced acute pancreatitis
Sadık Yıldırım, M. Fevzi Celayir, Hakan M. Köksal, Damla Sakız, Levent Erdem, Adil Baykan
Sayfalar 32 - 38

6.
Nütrisyonel Rikets Tedavisinde Kalsiyum, Yüksek Doz D Vitamini ve Bunların Birlikte Olduğu Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparisons of oral calcium, high Dose vitamin D and combination of these in the treatment of nutritional in children
Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya, Muzaffer Başak, Merih Evküre, Metin Uysalol, Cengiz Asılsoy
Sayfalar 39 - 42

7.
İlaç Allerjisi Olmayan Çocuklarda Penisilin Duyarılılığı
Penicillin Sensitivity Among Children without any History of Drug Adverse Reactions
Yakup Çağ, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Evküre
Sayfalar 43 - 45

8.
Lentrikülostriat Arter Enfarktları ile Orta Serebral Arter Kortikal Dal Enfarktlarının Prognoz Karşılaştırması
Comparison of prognosis in patients wİtp subcortical Infarction in the territory of lenticulostriate artery and in patients with cortical infarction in the territory of middle cerebral artery
Çiğdem Gülal Diler, Dilek Necioğlu Örken, Yunus Diler, Münevver Çelik, Hulki Forta
Sayfalar 46 - 49

9.
Pipelle Biyopsisi ile Dilatasyon ve Küretajın Endométrial Örneklendirmedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması
The comparison between pipelle biopsy and dilatation curettage for endometrial sampling
Almila Bal Yıldız, Oya Aygün Mutlu, Canan Eren, Sabri Kartal, Alparslan Baksu, Necmettin Yıldız, Sibel Özsoy, Nimet Göker
Sayfalar 50 - 58

10.
Besleyici Jejunostomili ve Jejunostomisiz Total Gastrektomi Ameliyatlarımızın Karşılaştırılması
Total gastrectomy with and without feeding jejunostomy
Sadık Yıldırım, Hakan M. Koksal, M. Fezi Celayir, Adil Baykan, Levent Erdem, Hasan Toker
Sayfalar 59 - 61

OLGU SUNUMU
11.
Kranial Kondrosarkom: İki Olgu Sunumu
Cranial Chondrosarcoma: A Report Of Two Cases
Mehtap Dalkılıç Çalış, Varol Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Murat Taşkın, Oktay İncekara
Sayfalar 62 - 64

12.
Ehler Danlos Sendromlu Hastada Gelişen Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon
A case of spontaneous intracranial hypotension in a patient of Ehler Danlos syndrome
Feray Kıymaz Seleker, Fatma Öztürk, Gülay Kenangil, Hulki Forta
Sayfalar 65 - 66

13.
Kokain Kullanan Bir Hastada Goodpasture Sendromu
Goodpasture Syndrome in a Cocaine User
Taner Baştürk, Özlem Harmankaya, Yahya Öztürk, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 67 - 68

LookUs & Online Makale