ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Nütrisyonel Rikets Tedavisinde Kalsiyum, Yüksek Doz D Vitamini ve Bunların Birlikte Olduğu Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 39-42

Nütrisyonel Rikets Tedavisinde Kalsiyum, Yüksek Doz D Vitamini ve Bunların Birlikte Olduğu Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Günsel Kutluk1, Feyzullah Çetinkaya1, Muzaffer Başak2, Merih Evküre1, Metin Uysalol1, Cengiz Asılsoy1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Nütrisyonel rikets ülkemizde ve gelişmekte olan birçok ülkede hala sık görülen bir çocuk sağlığı sorunudur. Asıl sebebi olarak D vitamini eksikliği gösterilse de bazı araştırmacılar iyi güneş alan ülkelerde bu hastalıktan sorumlu olan faktörün D vitamini eksikliğinden ziyade kalsiyum eksikliği olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmanın amacı İstanbul’ un bir bölgesinde gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarında görülen nütrisyonel rikets tedavisinde hangi tedavi yönteminin daha etkili olduğunu ortaya koymaktır.
Materyal ve metod: Çalışmaya yaşları 6-30 ay arasında değişen riketsli 45 çocuk alınmış ve bunlara rastgele olarak, çift kör yöntemle dört haftalık D vitamini (300,000 U i.m.), kalsiyum (3 gri gün) veya bunların birlikte olduğu tedavilerden biri uygulanmıştır. Tedaviye cevabı değerlendirmek için serum kalsiyum, fosfor ve alkalenfosfataz düzeyleri bakılmış ve radyolojik değerlendirme için 10 aşamalı bir radyografik puanlama uygulanmıştır.
Bulgular: Tedavi ile her üç grupta da serum kalsiyum düzeylerinde artış, alkalen fosfataz düzeylerinde azalma olmuşsa da asıl düzelme D vitamini ile beraber kalsiyum alan grupta olmuştur.
Sonuçlar: Bölgemizdeki nütrisyonel riketsin asıl sebebi olarak D vitamini eksikliği görünmektedir. Ancak, tedaviye en iyi cevap tek başına kalsiyumdan ziyade tek başına D vitamini veya D vitamini ile beraber kalsiyum verildiğinde ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rikets, D vitamini, Avitaminöz.

Comparisons of oral calcium, high Dose vitamin D and combination of these in the treatment of nutritional in children

Günsel Kutluk1, Feyzullah Çetinkaya1, Muzaffer Başak2, Merih Evküre1, Metin Uysalol1, Cengiz Asılsoy1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Objective: Nutritional rickets still remains a common child health problem ind Turkey and many other developing countries. Although vitamin D deficiency is accepted as the basic problem underlying the disease, some others postulate that a deficiency of dietary calcium, rather than vitamin D, is often responsible for the nutritional rickets in sunny countries. We conducted a placebo-controlled study to determine the best treatment form in nutritional rickets in children from a lower socioecenomic group in İstanbul.
Study design: We enrolled 45 infants (aged 6-30 months) with rickets in a randomized, doble-blind, controlled trial of 4 weeks of treatment with vitamin D (300,000 U i.m.), calcium, phosphorus and alkaline phosphatase and used a 10-point radiographic score to assess the response to treatment.
Results: Treatment produced an increase in serum calcium and a decrease in alkaline phosphatase concentration in all three groups, but the most important increase was reached in vitamin D plus calcium group.
Conclusions: Vitamin D deficiency appears to be the primary etiologic factor of rickets in our children with rickets but a better response to treatment with vitamin D or in combination with calcium were taken than to treatment with vitamin calcium alone.

Keywords: Rickets, Vitamin D, Avitaminosis.

Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya, Muzaffer Başak, Merih Evküre, Metin Uysalol, Cengiz Asılsoy. Comparisons of oral calcium, high Dose vitamin D and combination of these in the treatment of nutritional in children. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 39-42

Sorumlu Yazar: Feyzullah Çetinkaya
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale