ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Kronik Hepatitlerde Evreleme ve Gradeleme [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 7-11

Kronik Hepatitlerde Evreleme ve Gradeleme

Özgür Duman, Zuhal Akcören
Hacattepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı, Pediatrik Patoloji Ünitesi, Ankara


Staging and Grading of Chronic Hepatitis

Özgür Duman, Zuhal Akcören
Department of Pediatrics, Pediatric Pathology Unit, Hacattepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey


Özgür Duman, Zuhal Akcören. Staging and Grading of Chronic Hepatitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 7-11

Sorumlu Yazar: Özgür Duman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale