ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kranial Kondrosarkom: İki Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 62-64

Kranial Kondrosarkom: İki Olgu Sunumu

Mehtap Dalkılıç Çalış1, Varol Çalış2, Öznur Aksakal1, Yusuf Başer1, Murat Taşkın2, Oktay İncekara1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroşirürji Klliniği, İstanbul

Kondrosarkomlar en sık görülen maligrı kıkırdak tümörleridir, tüm kranial boşlukta %0.15 oranında görülürler. Kondrosarkomların embriyonal kıkırdak kalıntılarından veya meningeal fibroblastlardan metaplazi ile geliştikleri tahmin edilmektedir. Genel olarak bir operasyonda optimal tümör çıkarılması önerilir. Radyoterapi bu tümörlerin önemli yapılara direkt komşuluğundan dolayı kullanılan diğer bir tedavidir. Biz bu makalede kranial kondrosarkom tamlı 34 yaşında bir erkek hasta ile 25 yaşında bir kadın hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kranial kondrosarkom, cerrahi, radyoterapi

Cranial Chondrosarcoma: A Report Of Two Cases

Mehtap Dalkılıç Çalış1, Varol Çalış2, Öznur Aksakal1, Yusuf Başer1, Murat Taşkın2, Oktay İncekara1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroşirürji Klliniği, İstanbul

The chondrosarcoma, the most malignant cartilage tumor, represents 0.15% of all cranial space occupying lesions. It is assumed that chondrosarcomas originate from remnants of embryonal cartilage or from metaplasia of meningeal fibroblasts. In general, an optimal tumor removal in one operation was advocated. Radiotherapy is another treatment for these tumors in the direct vicinity of essential structures. In this article we report two cases with the diagnosis of cranial chondrosarcoma, one of whom is a 34-year-old male, and the other is 25-year-old female.

Keywords: Cranial chondrosarcoma, surgery, radiotherapy.

Mehtap Dalkılıç Çalış, Varol Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Murat Taşkın, Oktay İncekara. Cranial Chondrosarcoma: A Report Of Two Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 62-64

Sorumlu Yazar: Mehtap Dalkılıç Çalış
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale