ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Serulein ile Oluşturulan Deneysel Akut Pankreatit Modelinde; Loksiglumid ve Okreotid’in Akut Pankreatit Şiddeti Üzerine Etkileri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 32-38

Serulein ile Oluşturulan Deneysel Akut Pankreatit Modelinde; Loksiglumid ve Okreotid’in Akut Pankreatit Şiddeti Üzerine Etkileri

Sadık Yıldırım1, M. Fevzi Celayir1, Hakan M. Köksal1, Damla Sakız2, Levent Erdem3, Adil Baykan1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bütün pankreatit modellerinde (diyet, duktus bağlanması ve sekretuar ilaçlar ile indüklenme) mekanizma pankreasın dokusu içinde asiner enzim aktivasyonu gibi benzer olaylarla tetiklenir. Kolesistokinin (CCK) analoğu serulein ile oluşturulan akut pankreatitin şiddetinin CCK reseptör antagonisti ile değiştirilebileceği tartışmalıdır. Bu çalışmada, bir CCK reseptör antagonisti olan loksiglumidi serulein ile oluşturulmuş akut pankreatit modelinde, serulein indüksiyonu öncesi kullanarak, tek başına ve oktreotid ile birlikteki etkisini karşılaştırmalı olarak araştırdık.
Materyal ve Metod: Çalışmamızda her biri 30 sıçan içeren 3 deney ve 10 sıçan içeren 1 kontrol grubu oluşturuldu. Grup 1’de deneklere serulein 4 doz subkutanöz olarak verildi. Grup 2’de serulein enjeksiyonlarından 30 dakika önce loksiglumid, grup 3’te ise loksiglumide ek olarak okrerotid deneklere uiygulanmıştır. En son serulein enjeksiyonundan 6,12 ve 24 saat sonra her gruptan 10 sıçan ameliyat edilip biyokimyasal analiz için kanları alınıp, histolojik değerlendirme için de pankreas dokusu rezeke edilmiş ve değişiklikler değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Serum amilaz ve laktat dehidrojenaz (LDH) değerleri ve histolojik akut pankreatit kriterlerine göre grup 2 ve 3’te akut pankreatitin şiddeti düşüktü. Pankreatit şiddeti açısından grup 2 ve 3 arasında fark yoktu.
Tartışma: Pankreatit oluşumundan 30 dakika önce kullanılan loksiglumid oluşturulan pankreatitin şiddetini azaltmıştır. Loksiglumide ek olarak kullanılan oktreotidin bir katkısı gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Loksiglumid, Octreotid, Serulein, Akut pankreatit.

The role of loxiglumide or loxiglumide plus ocîreotide in the prevention of cerulein induced acute pancreatitis

Sadık Yıldırım1, M. Fevzi Celayir1, Hakan M. Köksal1, Damla Sakız2, Levent Erdem3, Adil Baykan1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Background: In all acute pancreatisis models (diet induced, duct ligation and secretogogue induced) similar starting events triggered: acinar enzyme activation within pancreas, it is controversial that severity of acute pancreatitis induced by cholecystokinin (CCK) analogue, cerulein, might be altered by CCK receptor antagonists. In this study we assessed the affect of loxyglumide, a CCK receptor analogue given before induction of acute pancreatisis by cerulein and compared the result when ocreotide plus loxyglumide given.
Methods: Three groups of rat consisting of 30 rats, and 10 control rats included in the study. Group 1 rats were given cerulein subcutaneously, Group 2 rats were given loxyglumide 30 minutes before cerulein injection, and Group 3 rats were given loxyglumide plus octreotide 30 minutes before cerulein injection. After 6,12 and 24 hours of the last cerulein injection 10 rats in each group operated and blood taken for biochemical analysis and pancreas resected for hystologic examination and changes observed were evaluated.
Results: Severity of acute pancreatisis was lower in Group 2 and 3 rats as demonstrated by amylase, lactate dehydrogenase (LDH) levels and histologic acute pancreatisis criteria. No difference in severity found between Group 2 and 3.
Conclusion: Loxyglumide shown to decrease severity of acute pancreatitis when given 30 minutes before induction of pancreatitis. Octreotide pretreated with loxyglumide has no supplemental affect.

Keywords: Loxyglumide, Octreotide, cerulein, acute pancreatitis.

Sadık Yıldırım, M. Fevzi Celayir, Hakan M. Köksal, Damla Sakız, Levent Erdem, Adil Baykan. The role of loxiglumide or loxiglumide plus ocîreotide in the prevention of cerulein induced acute pancreatitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 32-38

Sorumlu Yazar: Sadık Yıldırım
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale