ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 49 (2)
Cilt: 49  Sayı: 2 - 2015
DAVETLI DERLEME
1.
Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)
Meconium Aspiration Syndrome (MAS)
Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20150430023217  Sayfalar 85 - 95

2.
Erişkin hastalarda açık kalp cerrahisi için anestezi
Anesthesia for adults in open heart surgery
Canan Tülay Işıl, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB.20150623061406  Sayfalar 96 - 100

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Tiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi gelişimini etkileyen faktörler
The factors affecting the occurance of hypocalcemia after thyroid surgery
Mehmet Uludağ, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Adnan İşgör
doi: 10.5350/SEMB.20140810100328  Sayfalar 101 - 106

4.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon oranları
Invasive device related nosocomial infection rates in neonatal intensive care unit
Neşe Demir Çimenci, Demet Büyük Akbaş, Nuray Uzun, Ahsen Öncül Baş, Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20141224065835  Sayfalar 107 - 111

5.
Erken evre serviks kanseri tedavisinde sinir koruyucu laparaskopik radikal histerektomi deneyimlerimiz
Our experience in nerve sparing laparascopic radical hysterectomy in treatment of early stage cervical cancer
Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, İlhan Şanverdi, Bülent Arıcı, Işıl Ayhan, Özlem Çetin
doi: 10.5350/SEMB.20150223020501  Sayfalar 112 - 117

6.
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk hastalarda viral etkenlerin immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılması
Investigation of viral agents in lower respiratory tract infections of children by immunofluorescent and immunochromatographic methods
Süleyman Pelit, Banu Bayraktar, Mehmet Emin Bulut, Nazan Dalgıç Karabulut, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20141103060041  Sayfalar 118 - 121

7.
Terapötik hipotermi uygulamasının enfeksiyöz komplikasyonlar üzerindeki etkisinin retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the effect of therapeutic hypothermia application on infectious complications
Serdar Demirgan, Kerem Erkalp, Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay, Tolga Totoz, Ali Özalp, Ayşin Alagöl, Alper Togay
doi: 10.5350/SEMB.20140803030355  Sayfalar 122 - 130

8.
Obez ve normal kilolu hipotiroidi hastalarının beden kitle indeksi ve lipid değerlerinin karşılaştırılması
Comparison of body mass index and lipid levels between obese and normal weighted hypothyroid patients
Ekmel Burak Özşenel, Mehmet Yavuz Gürler, Güzin Karatemiz, Fatih Borlu, Kübra Kalkan, Elif Güven, Nazan Demir Özcan, Fuat Şar, Süleyman Coşgun, Savaş Öztürk
doi: 10.5350/SEMB.20140808021149  Sayfalar 131 - 134

9.
Hastane çalışanlarında işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları: Üst ekstremite problemleri
Work-related musculoskeletal diseases in hospital workers: Upper extremity problems
Hülya Şirzai, Beril Doğu, Pınar Erdem, Figen Yılmaz, Banu Kuran
doi: 10.5350/SEMB.20141202054038  Sayfalar 135 - 141

10.
Serebellar infarktlarda damar alanlarının dağılımı, klinik özellikleri ve etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of cerebellar infarcts’ distrubution, clinical features and aetiological factors
Yıldızhan Şengül, Dilek Necioğlu Örken, Selma Yücel, Sevda Yücekaya, Hulki Forta
doi: 10.5350/SEMB.20150107051712  Sayfalar 142 - 147

OLGU SUNUMU
11.
İnfantil hemanjiom ve oral propranolol tedavisi
Infantile hemangioma and oral propranolol therapy
Mustafa Dilek, Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Fatih Demircioğlu, Zehra Karataş, Mustafa Erkoçoğlu, Erol Kısmet
doi: 10.5350/SEMB.20150106055537  Sayfalar 148 - 151

12.
Bir olgu ile Wolf-Hirschhorn sendromu
A case with Wolf-Hirschhorn syndrome
Ayşe Kartal, Betül Kılıç
doi: 10.5350/SEMB.20141208024916  Sayfalar 152 - 154

13.
İntramusküler enjeksiyon sonrası Escherichia coli’nin neden olduğu uyluk apsesi ve yaygın pannikülit: Olgu sunumu
Thigh absces and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections: case report
Eren Çağan, Havva Hasret Çağan, Murat Şan
doi: 10.5350/SEMB.20141020062249  Sayfalar 155 - 158

14.
Retroperitoneal apse ile ortaya çıkan posterior duodenal perforasyon
Posterior duodenal wall perforation presenting as a retroperitoneal abscess
Ozan Efesoy, Süleyman Ülger, Halil Ülger, Erdem Yücel, Mehmet Yavuz Gözükara
doi: 10.5350/SEMB.20141117020649  Sayfalar 159 - 162

LookUs & Online Makale