ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
İnfantil hemanjiom ve oral propranolol tedavisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 148-151 | DOI: 10.5350/SEMB.20150106055537

İnfantil hemanjiom ve oral propranolol tedavisi

Mustafa Dilek1, Mervan Bekdaş1, Sevil Bilir Göksügür1, Fatih Demircioğlu2, Zehra Karataş1, Mustafa Erkoçoğlu1, Erol Kısmet3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu-Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Bilimdalı, Bolu-Türkiye
3Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkolojisi Bilimdalı, İstanbul-Türkiye

İnfantil hemanjiom bebeklik döneminin en sık görülen selim tümörüdür. Tedavi endikasyonları arasında; havayolu tıkanıklıkları, ülserasyon, enfeksiyon, görme bozukluğu, emme bozukluğu gibi fonksiyon kayıplarına yol açması durumları sayılabilir. İnfantil hemanjiomun tedavisinde kortikosteroidler uzun yıllardır ilk tercih olmakla beraber son yıllarda oral propranolol de kullanılmaya başlanmıştır. Yüzün sağ tarafında geniş hemanjiomu bulunan 3 aylık hastada, propranolol tedavisi ile belirgin iyileşme sağlanmış ve güncel tedavi ile ilgili çalışmalar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfantil hemanjiom, propranolol.

Infantile hemangioma and oral propranolol therapy

Mustafa Dilek1, Mervan Bekdaş1, Sevil Bilir Göksügür1, Fatih Demircioğlu2, Zehra Karataş1, Mustafa Erkoçoğlu1, Erol Kısmet3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu-Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Bilimdalı, Bolu-Türkiye
3Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkolojisi Bilimdalı, İstanbul-Türkiye

Infantile hemangioma is the most common bening tumors of infancy. Common treatment indications include airway obstruction, ulceration, infection, visual impairment or feding difficulties. Besides the steroids were the first choice in treatment of infantile hemangiomas for years, propranolol was also used in recent years.. This report presents a 3-month-old patient with infantile hemangioma in the right side of her face has been treated with oral propranolol therapy, accompanied by brief review of literature with treatment options.

Keywords: Infantile hemangioma, propranolo.

Mustafa Dilek, Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Fatih Demircioğlu, Zehra Karataş, Mustafa Erkoçoğlu, Erol Kısmet. Infantile hemangioma and oral propranolol therapy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 148-151

Sorumlu Yazar: Mustafa Dilek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale