ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Retroperitoneal apse ile ortaya çıkan posterior duodenal perforasyon [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 159-162 | DOI: 10.5350/SEMB.20141117020649

Retroperitoneal apse ile ortaya çıkan posterior duodenal perforasyon

Ozan Efesoy1, Süleyman Ülger1, Halil Ülger2, Erdem Yücel2, Mehmet Yavuz Gözükara3
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin-Türkiye
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mersin-Türkiye
3Mersin Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Mersin-Türkiye

Duodenumun peptik ülser nedeniyle posteriordan perforasyonuna bağlı retroperitoneal apse klinik pratikte oldukça ender görülen bir problemdir. Literatürde klinik belirti ve bulgularına dair oldukça az bilgi yer almaktadır. Bu olgu sunumunda literatür verileri derlenerek peptik ülsere bağlı posterior duodenal perforasyon ile ilişkili retroperitoneal apse vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apse, duodenum, peptik ülser perforasyonu, retroperitoneal boşluk.

Posterior duodenal wall perforation presenting as a retroperitoneal abscess

Ozan Efesoy1, Süleyman Ülger1, Halil Ülger2, Erdem Yücel2, Mehmet Yavuz Gözükara3
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin-Türkiye
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mersin-Türkiye
3Mersin Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Mersin-Türkiye

Retroperitoneal abscess associated with a posterior perforation of the duodenum due to peptic ulcer disease is extremely rare problem in clinical practice. There are scarce data about its clinical signs and symptoms in the literature. We report a case of retroperitoneal abscess associated with a posterior perforation of the duodenum due to peptic ulcer disease and review the literature.

Keywords: Abscess, duodenum, peptic ulcer perforation, retroperitoneal space.

Ozan Efesoy, Süleyman Ülger, Halil Ülger, Erdem Yücel, Mehmet Yavuz Gözükara. Posterior duodenal wall perforation presenting as a retroperitoneal abscess. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 159-162

Sorumlu Yazar: Ozan Efesoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale