ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Erişkin hastalarda açık kalp cerrahisi için anestezi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 96-100 | DOI: 10.5350/SEMB.20150623061406

Erişkin hastalarda açık kalp cerrahisi için anestezi

Canan Tülay Işıl, Sibel Oba
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiy

Hastanemizde ilk kez açık kalp cerrahisi Mart 2015’te yapılmıştır ve halen başarı ile devam ettirilmektedir. Açık Kalp Cerrahisi, anestezisti tüm aşamalarında becerikli ve dikkatli olmaya zorlayan, majör bir cerrahidir. Bu derlemede erişkin hastalarda kalp damar cerrahisinde anestezinin özelliklerinin özetlenmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, erişkin, anestezi.

Anesthesia for adults in open heart surgery

Canan Tülay Işıl, Sibel Oba
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiy

In our hospital the first open heart surgery was done in March 2015 and is still beeing processed successfully since. Open heart surgery is a major surgical procedure challenging the anesthesiologist to be skilled and carefully during every stage. In this review we aimed to summarize properties of anesthesia for cardiovascular surgery in adults.

Keywords: Open heart surgery, adult, anesthesia.

Canan Tülay Işıl, Sibel Oba. Anesthesia for adults in open heart surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 96-100

Sorumlu Yazar: Canan Tülay Işıl, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale