ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 54 (4)
Cilt: 54  Sayı: 4 - 2020
DERLEME
1.
Feokromasitoma ve paraganglioma: Tedaviden takibe
Pheochromocytoma and Paraganglioma: From Treatment to Follow-up
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 33364876  PMCID: PMC7751245  doi: 10.14744/SEMB.2020.58998  Sayfalar 391 - 398

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Hipertansiyon Tanılı COVID-19 Hastalarında Kronik Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistem Blokerleri Kullanımı ile Hastane İçi İstenmeyen Olaylar Arasındaki İlişki
The Association between Chronic Use of Renin–Angiotensin-Aldosterone System Blockers and in-Hospital Adverse Events among COVID-19 Patients with Hypertension
Gokhan Cetinkal, Betul Balaban Kocas, Ozgur Selim Ser, Hakan Kilci, Suleyman Sezai Yildiz, Safiye Nur Celebi, Yildiz Verdi, Mustafa Altinay, Kadriye Kilickesmez
PMID: 33364877  PMCID: PMC7751238  doi: 10.14744/SEMB.2020.15689  Sayfalar 399 - 404

3.
Kadınlarda D Vitamini Seviyesi ve Alt Üriner Sistem Semptomları Arasındaki İlişki
The Relationship between Vitamin D Level and Lower Urinary Tract Symptoms in Women
Sibel Serin, Ozlem Pehlivan, Aysun Isiklar, Ahmet Tahra, Sema Basat
PMID: 33364878  PMCID: PMC7751233  doi: 10.14744/SEMB.2020.01709  Sayfalar 405 - 410

4.
Non-alkolik yağli karaciğer hastalarinda insülin direncinin karaciğer hasari ile ilişkisi
The Relationship between Insulin Resistance and Liver Damage in non-alcoholic Fatty Liver Patients
Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Ilker Sen
PMID: 33364879  PMCID: PMC7751232  doi: 10.14744/SEMB.2018.83604  Sayfalar 411 - 415

5.
Bazal bolus insülin tedavisi alan tip 2 diyabetiklerde insülin çeşidi ve günlük dozların tedavi başarısına etkisi
The Effect of Type and Daily Doses of Insulin to Treatment Success in Type 2 Diabetes Patients who are Receiving Basal-bolus Insulin Therapy
Yuksel Asli Ozturkmen, Suna Avci, Aslihan Calim, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Emrah Erkan Mazi, Fatih Borlu, Yuksel Altuntas
PMID: 33364880  PMCID: PMC7751243  doi: 10.14744/SEMB.2018.58234  Sayfalar 416 - 423

6.
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria
Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Ozkur, Onur Sivaz
PMID: 33364881  PMCID: PMC7751234  doi: 10.14744/SEMB.2018.98216  Sayfalar 424 - 427

7.
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi
Evaluation of In-patients with Iron Deficiency Anemia in terms of Etiology
Aslihan Calim, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazi, Suayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu
PMID: 33364882  PMCID: PMC7751250  doi: 10.14744/SEMB.2018.47354  Sayfalar 428 - 432

8.
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi
The Effects of Antenatal Steroid Treatment on Preterm Infants’ Early Laboratory Analysis
Gulsum Kadioglu Simsek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
PMID: 33364883  PMCID: PMC7751240  doi: 10.14744/SEMB.2019.68916  Sayfalar 433 - 437

9.
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Comparison of Tumor Infiltrating Lymphocyte Density with Histopathological Parameters and Effect on Prognosis in Head and Neck Squamous Cell Cancers
Elif Sari, Taskin Tokat, Ozge Tarhan, Huseyin Dag, Yetkin Zeki Yilmaz, Haydar Murat Yener
PMID: 33364884  PMCID: PMC7751247  doi: 10.14744/SEMB.2019.48208  Sayfalar 438 - 443

10.
Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi işlemlerinde sedasyon uygulamalarında kullanılan Bispektral İndeks Monitorizasyonu (EEG) solunum depresyonunu erken dönemde belirleyebilir mi?
Can Bispectral Index Monitoring (EEG) be an Early Predictor of Respiratory Depression under Deep Sedation during Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography?
Ebru Tarikci Kilic, Suleyman Sayar
PMID: 33364885  PMCID: PMC7751237  doi: 10.14744/SEMB.2020.10476  Sayfalar 444 - 450

11.
Akut kolonik divertikülitte divertikül lokalizasyonu ve Hinchey evresinin nüks ve komplikasyon üzerine etkisi
The Effects of Diverticulum Localization and Hinchey Classification on Recurrence and Complications in Acute Colonic Diverticulitis
Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanli, Cemal Kaya
PMID: 33364886  PMCID: PMC7751249  doi: 10.14744/SEMB.2020.03453  Sayfalar 451 - 456

12.
Gebelikte Akut Apandisit: Nasıl Yönetilir?
Acute Appendicitis in Pregnancy: How to Manage?
Ramazan Kozan, Huseyin Bayhan, Yagmur Soykan, Ahmet Ziya Anadol, Mustafa Sare, Abdulkadir Bulent Aytac
PMID: 33364887  PMCID: PMC7751242  doi: 10.14744/SEMB.2020.85453  Sayfalar 457 - 462

13.
Relationship between Gastric pH Measurement and Intra-abdominal Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Surgery
Relationship between Gastric pH Measurement and Intra-abdominal Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Surgery
Ayse Surhan Cinar, Pinar Sayin, Mustafa Fevzi Celayir
PMID: 33364888  PMCID: PMC7751236  doi: 10.14744/SEMB.2020.34437  Sayfalar 463 - 468

14.
Factors Influencing the Relationship of the External Branch of the Superior Laryngeal Nerve with the Superior Pole Vessels of the Thyroid Gland
Factors Influencing the Relationship of the External Branch of the Superior Laryngeal Nerve with the Superior Pole Vessels of the Thyroid Gland
Nurcihan Aygun, Mahmut Kaan Demircioğlu, Zeynep Gül Demircioğlu, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 33364889  PMCID: PMC7751235  doi: 10.14744/SEMB.2020.27448  Sayfalar 469 - 474

15.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır?
Is Cyclic Exercise Performed before Tibial Fixation Effective on Grafts during Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?
Burak Gunaydin, Yasar Mahsut Dincel, Abdulkadir Sari, Mehmet Umit Cetin, Cem Sever, Cagatay Tekin, Melih Guney, Yavuz Kabukcuoğlu
PMID: 33364890  PMCID: PMC7751239  doi: 10.14744/SEMB.2020.07752  Sayfalar 475 - 482

16.
Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Turkish Version of the International Hip Outcome Tool – 12
Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Turkish Version of the International Hip Outcome Tool – 12
Halis Atilla, Mutlu Akdogan
PMID: 33364891  PMCID: PMC7751248  doi: 10.14744/SEMB.2020.33558  Sayfalar 483 - 489

17.
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında malignite risk indeksi 3 ve pelvik kitle skorunun karşılaştırılması
The Comparison of Pelvic Mass Score and Risk of Malignancy Index-3 in Discrimination of Benign and Malignant Adnexal Masses
Aliya Isgandarova, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Burcu Dincgez Cakmak, Betul Dundar, Ulku Ayse Turker
PMID: 33364892  PMCID: PMC7751244  doi: 10.14744/SEMB.2019.67299  Sayfalar 490 - 496

OLGU SUNUMU
18.
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Preseptal Cellulitis Cases Diagnosed with Meningitis by Magnetic Resonance Imaging
Lida Bulbul, Canan Hasbal Akkus, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoglu
PMID: 33364893  PMCID: PMC7751241  doi: 10.14744/SEMB.2019.54289  Sayfalar 497 - 501

19.
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompatibility in The Newborn Period: A Case Report
Ilkay Ozmeral Odabasi, Sinan Uslu, Evrim Kiray Bas, Ali Bulbul, Ebru Turkoglu Unal, Duygu Besnili Acar, Ahmet Tellioglu, Mehmet Fatih Ileri
PMID: 33364894  PMCID: PMC7751246  doi: 10.14744/SEMB.2019.10693  Sayfalar 502 - 504

20.
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report
Selda Ciftci, Beril Dogu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
PMID: 33364895  PMCID: PMC7751251  doi: 10.14744/SEMB.2019.26879  Sayfalar 505 - 507

LookUs & Online Makale