ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 428-432 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.47354

Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi

Aslihan Calim1, Evren Kanat1, Emrah Erkan Mazi2, Suayp Oygen1, Umut Karabay1, Fatih Borlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Hatay Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmamızda demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik olarak değerlendirilmesini amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmamızda 2005-2010 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde demir eksikliği anemisi tanısı ile yatan 60’ı erkek, 90’ı kadın toplam 150 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Anemi için hemoglobin değeri kadınlarda <12 g/dl, erkeklerde <13 g/dl, demir eksikliği için transferrin satürasyonu ≤ %15 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 60 erkek, 90 kadın dahil edildi. Hastalarda tespit edilen etyoloji incelendiğinde 150 hastanın 35’inde ( %23,3 ) eroziv gastrit, 15’inde ( %10 ) mide karsinomu, 14’ünde ( %9,3 ) kolon polibi, 14’ünde ( %9,3 ) myom, 13’ünde ( %8,6 ) divertikülozis, 7’sinde ( %4,6 ) kolon karsinomu, 7’sinde( %4,6 ) menometroraji, 6’sında ( %4 ) hemoroid, 6’sında ( %4 ) malabsorbsiyon, 4’ünde ( %2,6 ) çölyak hastalığı, 3’ünde ( %2 ) mesane karsinomu, 3’ünde ( %2 ) hematolojik malignite, 23’ünde (%15,3) diğer nedenler ( nedeni belirlenemeyen ) saptandı.
SONUÇ: Demir eksikliği anemisi saptandığında altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir. Olguların çoğunda sebep üst ve alt gastrointestinal sistem kaynaklı hastalıklardır. Endoskopik incelemeler tanı açısından önemlidir. Demir eksikliği anemisi tanısı alan olgularda gastroskopi, kolonoskopi incelemesinin birlikte yapılmasını önermekteyiz. (SETB-2018-09-134)

Anahtar Kelimeler: demir eksikliği anemisi, etyoloji

Evaluation of In-patients with Iron Deficiency Anemia in terms of Etiology

Aslihan Calim1, Evren Kanat1, Emrah Erkan Mazi2, Suayp Oygen1, Umut Karabay1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Disease, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Rheumatology, Hatay State Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to evaluate in-patients with iron deficiency anemia concerning etiology.
Methods: In our study, we retrospectively evaluated 150 in-patients (60 male and 90 female) with iron deficiency anemia in Sisli Etfal Hospital, Department of Internal Diseases between 2005 and 2010. Anemia was defined as Hb <12 g/dl for women and <13 g/dl for men and transferrin saturation ≤15%.
Results: In our study, 60 male and 90 female patients were included. Analyzing the etiology of iron deficiency anemia in 150 patients, we identified erosive gastritis in 35 (23.3%) patients, gastric cancer in 15 (10%) patients, colon polyps in 14 (9.3%) patients, erosive gastritis in 14 (9.3%) patients, myoma in 14 (9.3%) patients, diverticulosis in 13 (8.6%) patients, colon cancer in seven (4.6%) patients, menometrorrhagia in seven (4.6%) patients, malabsorption in six (4%) patients, hemorrhoids in six (4%) patients, celiac disease in four (2.6%) patients, bladder cancer in three (2%) patients, hematologic malignancy in three (2%) and other diseases (unexplained etiology) in 23 (15.3%) patients.
Conclusion: When iron deficiency anemia is detected, it may be a warning of an underlying severe illness. Reasons for many cases arise from upper and lower gastrointestinal tract diseases. Endoscopic examinations are important for diagnosis. We suggest performing gastroscopy and colonoscopy together in patients with iron deficiency anemia.

Keywords: Etiology, iron deficiency anemia.

Aslihan Calim, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazi, Suayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu. Evaluation of In-patients with Iron Deficiency Anemia in terms of Etiology. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 428-432

Sorumlu Yazar: Aslihan Calim
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale