ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 502-504 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.10693

Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu

Ilkay Ozmeral Odabasi1, Sinan Uslu1, Evrim Kiray Bas1, Ali Bulbul1, Ebru Turkoglu Unal1, Duygu Besnili Acar1, Ahmet Tellioglu1, Mehmet Fatih Ileri2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sarıyer Hamidiye Etfal SUAM, Neonatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Fetüs ve yenidoğanın hemolitik hastalığı, maternal alloantikorların fetüse geçmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Literatürde Rh (D) sensitizasyonuna bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığın sıklığı, anti-D gammaglobulin kullanımının artması ile ters orantılı olarak azalmıştır. Bununla beraber minör kan grubu uygunsuzluklarının etyolojideki önemi artmıştır. Minör kan grubu uyuşmazlığına bağlı olgularda klinik prezentasyon; subklinik hemoliz bulgularından aktif hemoliz ve kan değişimi gerektiren hiperbilirubinemiye kadar değişkenlik gösterebilir. Bu yazıda anti-c antikor uyumsuzluğuna bağlı hemolitik anemi saptanan bir olgu sunulmuştur. (SETB-2019-02-023)

Anahtar Kelimeler: Anti-c antikor uyumsuzluğu, anemi, yenidoğan

Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompatibility in The Newborn Period: A Case Report

Ilkay Ozmeral Odabasi1, Sinan Uslu1, Evrim Kiray Bas1, Ali Bulbul1, Ebru Turkoglu Unal1, Duygu Besnili Acar1, Ahmet Tellioglu1, Mehmet Fatih Ileri2
1Department of Neonatology, Health Sciences University, Sariyer Hamidiye Etfal SUAM, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Health Sciences University, Sariyer Hamidiye Etfal SUAM, Istanbul, Turkey

Hemolytic disease of the fetus and newborn is a disease that is caused by maternal alloantibodies to the fetus. In the literature, the frequency of hemolytic disease of the newborn due to Rh (D) sensitization decreased inversely with the increase in the use of anti-D gammaglobulin. However, the importance of minor blood group incompatibilities has increased in the etiology. Clinical presentation in patients with minor blood group incompatibility may vary from subclinical hemolysis findings to active hemolysis and hyperbilirubinemia requiring blood exchange. In this case study, we present a patient with hemolytic anemia due to anti-c antibody incompatibility.

Keywords: Anti-c antibody incompatibility, anemia; newborn.

Ilkay Ozmeral Odabasi, Sinan Uslu, Evrim Kiray Bas, Ali Bulbul, Ebru Turkoglu Unal, Duygu Besnili Acar, Ahmet Tellioglu, Mehmet Fatih Ileri. Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompatibility in The Newborn Period: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 502-504

Sorumlu Yazar: Ilkay Ozmeral Odabasi
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale