ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 505-507 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.26879

Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu

Selda Ciftci, Beril Dogu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Kalçanın geçici osteoporozu; idiopatik, genellikle kendini sınırlayan, orta yaş erkek ve gebe kadınlarda görülen, travma öyküsü olmadan kalça ağrısıyla başlayan bir tablodur. Bu vaka sunumunda; kalça ağrısıyla başvuran ve kalçanın geçici osteoporozu saptanan bir erkek olgudan bahsedilecektir. Bu vaka sunumunun amacı; ani başlayan kalça ağrısında ayırıcı tanıda kalçanın geçici osteoporozunun da akla gelmesi gerektiğini vurgulamak ve bu konudaki literatürü gözden geçirmektir. (SETB-2018-10-152)

Anahtar Kelimeler: Gebelik, kalçanın geçici osteoporozu, kemik doku ödemi, magnetik rezonans görüntüleme

Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report

Selda Ciftci, Beril Dogu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Transient osteoporosis of the hip, idiopathic, is a table, beginning with hip pain without a history of trauma, usually self-limiting and seen in middle-aged men and pregnant women. In this case report, a male patient who was admitted because of hip pain and detected transient osteoporosis go the hip was discussed. The purpose of the case presentation is to emphasize the necessity of transient osteoporosis of the hip in the differential diagnosis of sudden onset of hip pain and to review the literature on this subject.

Keywords: Bone marrow edema, magnetic resonance imaging; pregnancy; transient osteoporosis of the hip.

Selda Ciftci, Beril Dogu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran. Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 505-507

Sorumlu Yazar: Selda Ciftci
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale