ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 497-501 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.54289

Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi

Lida Bulbul1, Canan Hasbal Akkus1, Nevin Hatipoglu1, Figen Bakirtas Palabiyik2, Zahide Mine Yazici3, Sadık Sami Hatipoglu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

Rinosinüzit, yaygın bir enfeksiyon olup nadiren hayatı tehdit eden orbital ve intrakranial ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Çalışmamızda rinosinüzit komplikasyonu olarak preseptal sellülit ve menenjit birlikteliği gelişen iki olgu literatür verileri eşliğinde sunulmuştur.
Olgu 1: 9 yaş 2 aylık kız çocuk; ateş, sol gözde kızarıklık ve şişlik şikayetiyle getirildi. Fizik muayenede sol alt ve üst göz kapağında ileri derece eritem, ödem mevcuttu, göz hareketleri her yöne ağrısız ve normaldi. Sistem muayeneleri normal, meningeal iritasyon bulgusu yoktu. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme sonucunda preseptal sellülit, etmoid, frontal ve sfenoid sinüzleri içeren rinosinüzit, sol serebral hemisferde dural meningeal kontrast tutulumu saptandı. Hastaya lomber ponksiyon işlemi sonucunda menenjit tanısı konuldu. Hasta 14 gün uygun antibiyotik tedavisi sonrasında iyileşerek taburcu edildi.
Olgu 2: 8 yaş 5 aylık erkek çocuk; ateş, sol gözde kızarıklık ve şişlik şikayetiyle getirildi. Sol alt ve üst göz kapağında eritem ve ödem mevcuttu. Sistem muayeneleri normal, meningial iritasyon bulgusu yoktu. Bilgisayarlı sinüs tomografisinde pansinüzit ve preseptal sellülit bulguları saptandı. Tedavi altında ateşi devam eden, gözdeki eritem ve ödemi belirginleşen hastaya komplikasyon düşünülerek yapılan orbital MR görüntülemede sol frontal bölgede kontrast tutulumu izlendi. Lomber ponksiyon işlemi sonucunda hastaya menenjit tanısı kondu. Hasta 14 gün uygun antibiyotik tedavisi sonrasında iyileşerek taburcu edildi.
Sonuç: Preseptal sinüzite bağlı olarak intrakranial komplikasyon nadir olarak görülmekte ancak hayatı tehdit edebilmektedir. Bu durumlarda radyolojik görütüleme yöntemi olarak MR tercih edilmesini önermekteyiz. (SETB-2019-06-092)

Anahtar Kelimeler: Menenjit, magnetik rezonans görüntüleme, sellülit, çocuk

Evaluation of Pediatric Preseptal Cellulitis Cases Diagnosed with Meningitis by Magnetic Resonance Imaging

Lida Bulbul1, Canan Hasbal Akkus1, Nevin Hatipoglu1, Figen Bakirtas Palabiyik2, Zahide Mine Yazici3, Sadık Sami Hatipoglu1
1Department of Pediatry, University of Health Science Turkey, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, University of Health Science Turkey, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of ENT, University of Health Science Turkey, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Rhinosinusitis is a common infection and may rarely cause severe life-threatening orbital and intracranial complications. In this study, two cases with preseptal cellulitis and meningitis as a complication of rhinosinusitis were presented in the light of the literature. A nine years and two months old girl was admitted with complaints as fever, redness and swelling in the left eye. Physical examination revealed erythema and edema in the left lower and upper eyelids, and the eye movements were painless and normal in all directions. Her systemic examination was normal and there was no sign of meningeal irritation. Magnetic resonance imaging revealed ethmoid, frontal and sphenoid sinusitis and left cerebral hemisphere dural meningeal contrast enhancement. The patient was diagnosed with meningitis after lumbar puncture. After 14 days of appropriate antibiotic treatment, the patient recovered and was discharged. An eight years and five months old boy presented with fever, redness and swelling in the left eye was admitted. There were erythema and edema in the left lower and upper eyelid; the eye movements were painless in all directions and were complete. Systemic examination was normal; there was no sign of meningeal irritation. Pansinusitis and preseptal cellulitis findings were detected on computer tomography. The patient's fever persisted under treatment and erythema and edema of the eye became more evident. Orbital MRI was performed considering the complication and contrast enhancement was observed in the left frontal region. The patient was diagnosed with meningitis after lumbar puncture. After 14 days of appropriate antibiotic treatment, the patient recovered and was discharged. Intracranial complication due to preseptal sinusitis is rare but life-threatening. In these cases, we recommend the use of MRI as the radiological imaging method.

Keywords: Cellulitis, childhood; meningitis; magnetic resonance imaging.

Lida Bulbul, Canan Hasbal Akkus, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoglu. Evaluation of Pediatric Preseptal Cellulitis Cases Diagnosed with Meningitis by Magnetic Resonance Imaging. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 497-501

Sorumlu Yazar: Lida Bulbul
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale