ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 475-482 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.07752

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır?

Burak Gunaydin1, Yasar Mahsut Dincel1, Abdulkadir Sari1, Mehmet Umit Cetin1, Cem Sever2, Cagatay Tekin3, Melih Guney1, Yavuz Kabukcuoğlu1
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
2İstanbul Şişli Kolan International Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Cizre Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şırnak

Giriş: ÖÇB rekonstruksiyonunda tibial fiksasyon öncesi gerilmemiş otogreftin siklik egzersiz yaptırılarak gerdirilmesi gerekliliği bilinmemektedir. Çalışmanın amacı; ön çapraz bağ yırtığı sonrasında tek band yöntemi ile bağ rekonstruksiyonu yapılan hastaları retrospektif olarak değerlendirilerek, siklik egzersiz uygulanan hastalar ile uygulanmayan hastalarda anlamlı bir fark olup olmadığını karşılaştırmaktır.
Gerec ve Yöntem: 2016–2018 yılları arasında ön çapraz bağ tamiri uygulanan en az 8 ay takibi olan 59 hasta saptandı. Bu hastalardan ameliyatı sırasında tibial tespit öncesi siklik egzersiz uygulanan 30 hasta (Grup 1) ile siklik egzersiz uygulanmayan 29 hasta (Grup 2) değerlendirildi
Sonuçlar: Grup 1’in Lysholm skoru ortalaması 95.1 (dağılım 83–100), Grup 2’nin 87.1 (dağılım 78–100) saptandı. Grup 1‘in Modifiye Cincinnati skoru ortalaması 28.7 (24–30), iken Grup 2’nin 26.2 (21-30) saptandı. IKDC subjektif diz değerlendirme formu skoru ortalaması Grup 1’de 91,9 (dağılım 83–100) iken Grup 2’de 86.7 (dağılım 75–100) saptandı. Grup 1’ de ortalama uyluk atrofi değeri 1.5 cm, Grup 2’de 2.68 cm saptandı. Grup 1‘de tek ayağı üzerinde ileri atlama testinde sağlam tarafa göre %85 mesafenin üzerine 23 hasta atlarken, Grup 2 ‘de 11 hastanın başarıyla bu mesafeyi atlayabildiği saptandı.
Bu sonuçlara göre ÖÇB rekonstruksiyonu esnasında siklik egzersiz yapılan hastaların klinik sonucu yapılmayanlara göre anlamlı derece de farklıdır
Çıkarımlar: Ameliyat sırasında greftin tibial tesbiti öncesi siklik egzersiz uygulanmasının fonksiyel sonuçlar üzerine olumlu etkisi olduğu saptandı. Bu nedenle siklik egzersiz uygulamasının ÖÇB tamiri yapılan hastalarda ameliyat prosedürüne eklenmesi gerektiği kanısındayız. (SETB-2020-02-019)

Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ, Siklik egzersiz, Artroskopik tamir, Dizin fonksiyonel skorlaması

Is Cyclic Exercise Performed before Tibial Fixation Effective on Grafts during Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?

Burak Gunaydin1, Yasar Mahsut Dincel1, Abdulkadir Sari1, Mehmet Umit Cetin1, Cem Sever2, Cagatay Tekin3, Melih Guney1, Yavuz Kabukcuoğlu1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Tekirdag Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul Sisli Kolan International Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Cizre State Hospital, Sirnak, Turkey

Objectives: The necessity of cyclic exercise to pre-stretch the autograft before tibial fixation during ACL reconstruction is unknown. In this study, we evaluated whether there was a statistically significant difference between the results of patients who underwent cyclic exercise by way of physical examinations, knee joint stability tests, and functional evaluation tests, compared with the patients who underwent ACL reconstructions with or without cyclic exercise.
Methods: Between March 2016 and May 2018, 59 patients with at least eight months’ follow-up of an ACL reconstruction were identified. Thirty patients (Group 1) who underwent cyclic exercise before tibial fixation and 29 patients (Group 2) who did not undergo cyclic exercise were evaluated and compared.
Results: The mean age of the patients in Group 1 and Group 2 was 25.9 (range, 18-36) years and 25.2 (range, 18-35) years, respectively. The mean follow-up period in Group 1 was 14.6 (range, 8-22) months and 13.5 months in Group 2 (range, 8-21 months).
The mean Lysholm scores of Group 1 and 2 were 95.1 (range, 83-100) and 87.1 (range, 78-100), respectively. The modified Cincinnati scores of Groups 1 and 2 were 28.7 (range, 24-30) and 26.2 (range, 21-30). The mean IKDC subjective knee evaluation scores in Groups 1 and 2 were 91.9 (range, 83-100) and 86.7 (range, 75-100). The mean thigh atrophy was 1.5 cm in Group 1 and 2.5 cm in Group 2. In Group 1, 23 patients jumped 85% of the distance compared with the intact side in the single-legged hop test, and 12 patients in Group 2 were able to hop this distance successfully.
Group 1 had statistically significantly better results in Lysholm activity scores, modified Cincinnati scores, IKDC subjective knee assessment scores, two-time IKDC activity scale results, comparison of thigh diameters, and single-legged hop tests (p<0.05). No significant difference was found in other examinations and tests.
Conclusion: Cyclic exercise during the operation had a positive effect on functional scores. We believe that cyclic exercise should be added to the operative procedure.

Keywords: Anterior cruciate ligament, arthroscopic reconstruction; cyclic exercise; functional knee scoring.

Burak Gunaydin, Yasar Mahsut Dincel, Abdulkadir Sari, Mehmet Umit Cetin, Cem Sever, Cagatay Tekin, Melih Guney, Yavuz Kabukcuoğlu. Is Cyclic Exercise Performed before Tibial Fixation Effective on Grafts during Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 475-482

Sorumlu Yazar: Burak Gunaydin
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale