ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 58 (1)
Cilt: 58  Sayı: 1 - 2024
EDITÖRDEN
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - IX

DERLEME
2.
Hepatosellüler Karsinom Tedavisindeki İlerlemeye Canlı Vericiden Karaciğer Naklinin Etkisi
Impact of Living Donor Liver Transplantation on the Improvement of Hepatocellular Carcinoma Treatment
Yucel Yankol, Oswaldo Aguirre, Luis A. Fernandez
PMID: 38808046  PMCID: PMC11128703  doi: 10.14744/SEMB.2024.87864  Sayfalar 1 - 9

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Kuadrilateral Yüzey Kırığı İçeren Asetabulum Kırıklı Hastalarda Modifiye Stoppa ve Ilioinguinal Yaklaşımın Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Surgical Results of Modified Stoppa and Ilioinguinal Approach in Patients with Acetabular Fractures Involving Quadrilateral Surface Fractures
Sezgin Bahadir Tekin, Burcin Karsli, Erman Ogumsogutlu, Bahri Bozgeyik, Cagri Karabulut
PMID: 38808040  PMCID: PMC11128694  doi: 10.14744/SEMB.2023.64280  Sayfalar 10 - 16

4.
BOS Rinoresinin Endoskopik Onarımında Başarıyı Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Success Rates in Endoscopic Repair of CSF Rhinorrhea
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Alican Coktur, Nurullah Seyhun, Bilge Turk, Suat Turgut
PMID: 38808048  PMCID: PMC11128705  doi: 10.14744/SEMB.2023.35589  Sayfalar 17 - 22

5.
İzole Aort Kapak Replasmanında Supra-Anüler ve İntra-Anüler Aort Kapak Replasmanının Erken Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Early Results of Supra-Annular and Intra-Annular Aortic Valve Replacement in Isolated Aortic Valve Replacement
Osman Fehmi Beyazal, Tanzer Tokatlioglu, Veysel Basar, Ahmet Zengin, Mehmed Yanartas
PMID: 38808047  PMCID: PMC11128707  doi: 10.14744/SEMB.2024.39112  Sayfalar 23 - 29

6.
Adrenal Kitlelerin Karakterizasyonunda Kalitatif ve Kantitatif Parametreler Temel Alınarak FSE T2 Ağırlıklı, Kimyasal Faz ve Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of FSE T2 Weighted, Chemical Shift and Dynamic Contrast-Enhanced MR Imaging in the Characterization of Adrenal Masses Based on Qualitative and Quantitative Parameters
Ahmet Mesrur Halefoglu, Bade Von Bodelschwingh, Yuksel Altuntas, Bahar Memis
PMID: 38808044  PMCID: PMC11128695  doi: 10.14744/SEMB.2023.02328  Sayfalar 30 - 44

7.
Yaşlanan Popülasyonda Vestibülo-Oküler Refleks
Vestibulo-Ocular Reflex in the Aging Population
Basak Mutlu, Sidika Cesur, Ahmet Mutlu, Mahmut Tayyar Kalcioglu
PMID: 38808050  PMCID: PMC11128693  doi: 10.14744/SEMB.2023.31967  Sayfalar 45 - 54

8.
Koronavirüs Hastalığı-2019 Olan Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Beslenme ve İnflamasyonla İlişkili İndekslerin Prognozu Öngörme Değeri
Predictive Value of Nutrition and Inflammation-Related Indices on Prognosis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Coronavirus Disease-2019
Adnan Batman, Mustafa Ekici, Tugba Sanalp Menekse, Rafiye Ciftciler, Dilek Yazici
PMID: 38808055  PMCID: PMC11128691  doi: 10.14744/SEMB.2023.36699  Sayfalar 55 - 61

9.
Kapsamlı Diyabet Öz-Yönetim Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği
Turkish Validity and Reliability of Comprehensive Diabetes Self-Management Scale
Cigdem Cindoglu, Burcu Beyazgul, Merve Tatligun
PMID: 38808051  PMCID: PMC11128708  doi: 10.14744/SEMB.2023.70033  Sayfalar 62 - 67

10.
Osteosarkopenik Hastalarda Aerobik ve Dirençli Egzersiz Kombinasyonunun Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Düşme Riski Üzerine Etkisi
The Impact of Combination of Aerobic and Resistive Exercise on Activities of Daily Living and Risk of Fall in Osteosarcopenic Patients
Selda Ciftci Inceoglu, Aylin Ayyildiz, Tulay Sahin, Figen Yilmaz, Kudret Keskin, Banu Dede, Fatma Cici, Banu Kuran
PMID: 38808053  PMCID: PMC11128704  doi: 10.14744/SEMB.2024.56898  Sayfalar 68 - 74

11.
Eski Bir Sorun için Yeni Bir Skor: Plazma Aterojenik İndeksi Stabil Angina Pektoris Hastalarında Stent İçi Restenozla İlişkilidir
A Novel Score for an Old Enemy: Atherogenic Plasma Index Predicts In-Stent Restenosis among Stable Angina Pectoris Patients
Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Betul Balaban Kocas, Hakan Kilci, Yalcin Dalgic, Erol Kalender, Kadriye Kilickesmez
PMID: 38808058  PMCID: PMC11128699  doi: 10.14744/SEMB.2024.40336  Sayfalar 75 - 81

12.
Bir Virüs, İki Hastalık: Covid-19 ve Multisistemik Enflamatuar Sendrom Vakalarında Klinik Ve İmmünolojik Farklılıkların Değerlendirilmesi
One Virus, Two Diseases: Evaluation of Clinical and Immunological Differences in Covid-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome Cases
Sefika Ilknur Kokcu Karadag, Emine Hafize Erdeniz, Esra Ozkan, Alisan Yildiran
PMID: 38808056  PMCID: PMC11128702  doi: 10.14744/SEMB.2023.23316  Sayfalar 82 - 90

13.
Fibromiyaljili Bireylerde Cinsel İlişki Sıklığının Semptomlar Üzerine Etkisi
The Effect of Frequency of Sexual Intercourse on Symptoms in Women with Fibromyalgia
Savas Karpuz, Ramazan Yilmaz, Emine Akdere, Behiye Aksanyar, Ismail Hakki Tuncez, Halim Yilmaz
PMID: 38808045  PMCID: PMC11128690  doi: 10.14744/SEMB.2023.97254  Sayfalar 91 - 96

14.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Yenidoğanlarda Etyolojik Nedenlerin ve Hastanede Kalış Süresine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Etiological Causes and Factors Affect Length of Hospitalization in Neonates Hospitalized with Lower Respiratory Tract Infection
Duygu Besnili Acar, Hasan Avsar, Ali Bulbul
PMID: 38808041  PMCID: PMC11128701  doi: 10.14744/SEMB.2023.77674  Sayfalar 97 - 101

15.
Akut Bronşiolitli Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları ile Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
Evaluation of the Clinical, Laboratory and Radiology Findings and Treatment Methods of Children with Acute Bronchiolitis: Experience of a Tertiary Center
Cuneyt Ugur, Elif Somuncu, Taha Demirci
PMID: 38808052  PMCID: PMC11128706  doi: 10.14744/SEMB.2023.95605  Sayfalar 102 - 108

16.
Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Baş Ağrısı ile Başvuran Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Hastane Deneyim
Retrospective Evaluation of Patients Admitted to the Pediatric Neurology Outpatient Clinic with Headache: Experience of a Tertiary Hospital
İlhan Abidin, Cuneyt Ugur, Mirac Yildirim
PMID: 38808054  PMCID: PMC11128692  doi: 10.14744/SEMB.2023.86244  Sayfalar 109 - 115

17.
Çocuk Doktorlarının Çocuklara COVID-19 Aşısı Konusunda Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Knowledge, Attitudes and Practices of Pediatricians About COVID-19 Vaccination to Children
Gizem Kara Elitok, Aybike Koc, Sebnem Apaydin, Busra Tetik Dincer, Ali Bulbul
PMID: 38808043  PMCID: PMC11128709  doi: 10.14744/SEMB.2023.46690  Sayfalar 116 - 123

OLGU SUNUMU
18.
Tekrarlayan Karın Ağrısı Nedeniyle Ameliyat Edilen Pediatrik Granülomatöz Apandisit Olgusu
A Pediatric Case of Granulomatous Appendicitis Operated Due to Recurrent Abdominal Pain
Hasan Madenci, Cuneyt Ugur, Sabit Dere, Muhammed Burhan Tekin, Meryem Ilkay Eren Karanis
PMID: 38808059  PMCID: PMC11128700  doi: 10.14744/SEMB.2023.03780  Sayfalar 124 - 126

19.
Nadir Bir Şarbon Sunumu: Palpebral Şarbonlu Pediatrik Bir Hasta
A Rare Presentation of Anthrax: A Pediatric Patient with Palpebral Anthrax
Selime Teleke Kaymaz, Fatma Tugba Cetin, Ozlem Ozgur Gundeslioglu, Fuat Kaplan, Burak Ulas, Altan Atakan Ozcan
PMID: 38808049  PMCID: PMC11128698  doi: 10.14744/SEMB.2023.51261  Sayfalar 127 - 130

20.
COVID-19’lu Bir Hastada Abdusens Sinir Felci: Bir Olgu Sunumu
Abducens Nerve Palsy in a Patient with COVID-19: A Case Report
Gulten Tata, Sahin Isik, Husrev Diktas, Gencer Genc, Serpil Bulut
PMID: 38808042  PMCID: PMC11128696  doi: 10.14744/SEMB.2023.55491  Sayfalar 131 - 134

21.
İatrojenik İnternal Karotid Arter Psödoanevrizması ve Karotiskavernöz Fistülün Endovasküler Pipeline Stent Tedavisi
Endovascular Pipeline Shield Treatment of Iatrogenic Internal Carotid Artery Pseudoaneurysm and Carotid-Cavernous Fistula
Eyup Camurcuoglu, Umut Erdem, Ender Uysal
PMID: 38808057  PMCID: PMC11128697  doi: 10.14744/SEMB.2024.84479  Sayfalar 135 - 137

LookUs & Online Makale