ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
İatrojenik İnternal Karotid Arter Psödoanevrizması ve Karotiskavernöz Fistülün Endovasküler Pipeline Stent Tedavisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 135-137 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.84479

İatrojenik İnternal Karotid Arter Psödoanevrizması ve Karotiskavernöz Fistülün Endovasküler Pipeline Stent Tedavisi

Eyup Camurcuoglu1, Umut Erdem2, Ender Uysal3
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Şanlıurfa
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Şanlıurfa

İnternal karotid arterin (İKA) psödoanevrizması (PA) ve karotiko-kavernöz fistülü (KKF) endoskopik endonazal cerrahinin nadir bir komplikasyonudur ve vakaların %1'inde görülür. 37 yaşında bir kadın hastada hipofiz adenomu nedeniyle iatrojenik İKA hasarının neden olduğu İKA psödoanevrizma (PA) ve karotikokavenöz fistülü (KKF) için akım yönlendirici stentlerin (AYS) başarıyla yerleştirildiğini bildiriyoruz. Akım yönlendirici stent yerleştirilmesinden sonra, belirli bir süre verilen ikili antiplatelet ajanlar ile takip anjiyogramı, tam anevrizma obliterasyonu ve hasarlı damarın etkili endoluminal rekonstrüksiyonu kusursuzdu. ICA psödoanevrizmalarının yönetiminde, akım yönlendirici stentlerin yerleştirilmesi geçerli bir damar koruyucu tekniktir. (SETB-2023-08-150)

Anahtar Kelimeler: Karotikokavernöz fistül, endovasküler tedavi, akım yönlendirici stent, intrakraniyal psödoanevrizma

Endovascular Pipeline Shield Treatment of Iatrogenic Internal Carotid Artery Pseudoaneurysm and Carotid-Cavernous Fistula

Eyup Camurcuoglu1, Umut Erdem2, Ender Uysal3
1Department of Radiology, Sanliurfa Training and Research Hospital, Sanliurfa, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Radiology, Antalya Training and Research Hospital, Sanliurfa, Türkiye

Pseudoaneurysm (PA) and carotid cavernous fistula (CCF) of the internal carotid artery (ICA) is an uncommon complication of endoscopic endonasal surgery that occurs in 1% of cases. We report on the successful placement of flow-diverting stents (FDS) to ICA pseudoaneurysm and caroticocavernous fistula caused by iatrogenic ICA injury for a pituitary adenoma in a 37-year-old female. After placement of the pipeline shield given a certain time, dual antiplatelet agents (DAPT) and follow-up angiogram verified complete aneurysm obliteration and effective endoluminal reconstruction of the injured vessel. In managing ICA pseudoaneurysms, the placement of flow-diverting stents is a viable vessel-sparing technique.

Keywords: Caroticocavernous fistula, endovascular treatment, flow diverting stent, intracranial pseudoaneurysm

Eyup Camurcuoglu, Umut Erdem, Ender Uysal. Endovascular Pipeline Shield Treatment of Iatrogenic Internal Carotid Artery Pseudoaneurysm and Carotid-Cavernous Fistula. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 135-137

Sorumlu Yazar: Eyup Camurcuoglu
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale