ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 58 (2)
Cilt: 58  Sayı: 2 - 2024
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - IX

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Glisemik Kontrolün Trombosit İndeksleri Üzerine Etkisi
Effect of Glycemic Control on Platelet Indices in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
Kamile Yucel, Sekibe Isik Disci, Mehtap Yucel
doi: 10.14744/SEMB.2024.56767  Sayfalar 139 - 145

3.
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Sorunların Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality of Life and Psychosocial Problems in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
Elida Yuksel, Lida Bulbul, Semra Yilmaz, Sami Hatipoglu, Esra Deniz Papatya Cakir
doi: 10.14744/SEMB.2024.21456  Sayfalar 146 - 154

4.
Sefalosporin Allerji Öyküsü Olan Çocuklarda Penisilin ve Sefalosporinler Arasındaki Çapraz Reaksiyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Cross-Reactivity Between Penicillins and Cephalosporins in Children with a History of Cephalosporin Allergy
Nursah Eker, Gunsel Kutluk, Feyzullah Cetinkaya
doi: 10.14744/SEMB.2024.08286  Sayfalar 155 - 158

5.
Pandeminin Kedi ve Köpek Alerjisine Etkisi
The Impact of the Pandemic on Cat and Dog Allergies
Guler Yildirim, Begum Nalcakan Gunes, Nilay Caliskan, Hamit Bologur, Hilal Gungor, Muhammed Fatih Erbay, Merve Karaca Sahin, Ozlem Terzi, Deniz Ozceker
doi: 10.14744/SEMB.2024.93797  Sayfalar 159 - 164

6.
Persistan Pulmoner Hipertansiyon Tanılı Yenidoğanlarda Risk Faktörleri ve Mortalite: Altı Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Risk Factors and Mortality in Newborns with Persistent Pulmonary Hypertension: A Six-Year Single-Center Experience
Ozlem Sahin, Nazife Reyyan Gok, Derya Colak, Taliha Oner, Omer Guran, Funda Yavanoglu Atay, Ilke Mungan Akin
doi: 10.14744/SEMB.2024.78614  Sayfalar 165 - 170

7.
Stabil KOAH'ta Trombosit Parametreleri ve Eozinofillerin Hastalık Şiddeti, CRP ve Tedavi ile İlişkisi
Relationship Between Platelet Parameters and Eosinophils with Disease Severity, CRP and Treatment in Stable COPD
Zeynep Mine Yalcinkaya Kara, Sema Yagci, Mufide Arzu Ozkarafakili, Mustafa Ilteris Bardakci
doi: 10.14744/SEMB.2024.84453  Sayfalar 171 - 178

8.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Hastalarının Sigarayı Bırakmadaki Engelleri Nelerdir?
What are the Barriers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients in Smoking Cessation?
Mufide Arzu Ozkarafakili, Metin Yangin, Gulhan Ayhan Albayrak, Mustafa Ilteris Bardakci
doi: 10.14744/SEMB.2024.42709  Sayfalar 179 - 188

9.
Gastroskopik Girişimlerde Sedasyon Uygulaması Sırasında Ketamin ve Propofol ile Remifentanil ve Propofol Sedasyon Uygulamalarının Integrated Pulmonary Index (IPI) Üzerine Etkisi
The Effects of Ketamine-Propofol and Remifentanil-Propofol Combinations on Integrated Pulmonary Index During Sedation in Gastrointestinal System Endoscopy
Zuhal Cavus, Dondu Genc Moralar, Ayfer Kaya Gok, Ali Selman Gunaydin
doi: 10.14744/SEMB.2024.37043  Sayfalar 189 - 196

10.
40-65 Yaş Arası Sensörinöral İşitme Kaybı Olan Bireylerde Vestibüler Sistemin Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Vestibular System in Individuals Aged 40-65 Years with Sensorineural Hearing Loss
Fatmanur Uysal, Selim Sermed Erbek, Osman Halit Cam
doi: 10.14744/SEMB.2024.23080  Sayfalar 197 - 203

11.
Ilımlı Otonom Kortizol Sekresyonunda Koroid Kalınlığı
Choroidal Thickness in Mild Autonomous Cortisol Secretion
Sezin Dogan Cakir, Akin Cakir, Feyza Yener Ozturk, Seda Erem Basmaz, Adnan Batman, Emre Sedar Saygili, Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Muhammed Masum Canat, Yuksel Altuntas
doi: 10.14744/SEMB.2024.12258  Sayfalar 204 - 209

12.
Adölesan Dönem Akne Hastalarında Depresyon, Benlik Saygısı, Anksiyete ve Dermatolojik Yaşam Kalitesi İndeksinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Vaka Kontrol Çalışması
Evaluation of Depression, Self-esteem, Anxiety, and Dermatological Quality of Life Index in Adolescent Acne Patients: A Case-Control Study
Didem Kazan, Burcu Bahar Inci, Selin Ilchan, Defne Ozkoca
doi: 10.14744/SEMB.2024.38268  Sayfalar 210 - 215

13.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Majör Advers Kardiyak Olayların Tahmini: GRACE Skoru ile Yapılan Makine Öğrenimi Yaklaşımı
Prediction of Major Adverse Cardiac Events After Transcatheter Aortic Valve Implantation: A Machine Learning Approach with GRACE Score
Aslan Erdogan, Omer Genc, Duygu Inan, Abdullah Yildirim, Ersin Ibisoglu, Yeliz Guler, Duygu Genc, Ahmet Guler, Ali Karagoz, Ibrahim Halil Kurt, Cevat Kirma
doi: 10.14744/SEMB.2024.00836  Sayfalar 216 - 225

14.
Hipertrofik Skarı Olan Hastalarda Alt Konka Hipertrofisi Birlikteliğinin Araştırılması
The Presence and Severity of Inferior Turbinate Hypertrophy in Patients with Hypertrophic Scars
Duygu Erdil, Ozan Ozdemir, Vildan Manav
doi: 10.14744/SEMB.2024.78785  Sayfalar 226 - 232

OLGU SUNUMU
15.
Von Hippel-Lindau Hastalığı Olan Bir Hastada Tek Aşamalı Bilateral Adrenalektomi (Kortikal Koruyucu) ve Pankreatektomi (Korpus Koruyucu)
Single Stage Bilateral Adrenalectomy (Cortical-Sparing) and Pancreatectomy (Corpus-Sparing) in a Patient with Von Hippel-Lindau Disease
Mehmet Haciyanli, Turan Acar, Oguzhan Ozsay, Nihan Acar, Selda Gucek Haciyanli, Emine Ozlem Gur, Osman Nuri Dilek
doi: 10.14744/SEMB.2023.03743  Sayfalar 233 - 236

16.
Overde Koroid Pleksus Papillomu Tümörü: Vaka Takdimi
Choroid Plexus Papilloma Tumor of the Ovary: A Case Report
Merve Aldikactioglu Talmac, Yuksel Ulu, Hilal Serap Arslan, Ilkbal Temel Yuksel
doi: 10.14744/SEMB.2023.74340  Sayfalar 237 - 240

17.
Orta Yaş, Sünnetli, HIV Negatif Bir Hastada Primer Klasik Penil Kaposi Sarkomu: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
Primary Classic Penile Kaposi’s Sarcoma in a Middle Age Circumcised HIV-Negative Patient: Presentation of an Unusual Case
Rifat Burak Ergul, Mazhar Ortac, Senol Tonyali, Gizem Pehlivan, Sule Ozturk Sari, Ozge Hurdogan, Ates Kadioglu
doi: 10.14744/SEMB.2023.46034  Sayfalar 241 - 243

18.
Behçet Sendromlu Bir Hastada Endokardit, Kalp İçi Trombüs ve Pulmoner Arter Anevrizması
Endocarditis, Intra-cardiac Thrombus, and Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient with Behcet's Syndrome
Fatih Yildiz, Bayram Kelle, Eren Erken
doi: 10.14744/SEMB.2023.80000  Sayfalar 244 - 248

19.
Perkütan Apse Drenajı için Yatırılan Genç Bir Hastada Tesadüfen Saptanan Yüksek Displazili Biliyer Kistadenom
Biliary Cystadenoma with High Dysplasia Detected Incidentally in a Young Patient Admitted for Percutaneous Abscess Drainage
Korcan Aysun Gonen, Hadi Sasani, Sami Acar, Ender Dulundu
doi: 10.14744/SEMB.2023.45578  Sayfalar 249 - 253

20.
Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastada On-X ile Redo Triküspit ve Pulmoner Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu
Redo Tricuspid and Pulmonary Valve Replacement with On-X in Renal Transplant Patient: A Case Report
Osman Fehmi Beyazal, Koray Apaydin, Mehmed Yanartas, Nihan Kayalar
doi: 10.14744/SEMB.2023.33254  Sayfalar 254 - 257

21.
Apse ile Başvuran Tedaviye Yanıtsız ve Osteomiyelite İlerleyen Hasta: Nadir Bir Neden Burkholderia Mallei
Patient Presenting with Abscess Unresponsive to Treatment and Progressive to Osteomyelitis: A Rare Cause Burkholderia mallei
Fatma Tugba Cetin, Ozlem Ozgur Gundeslioglu, Emel Bakanoglu, Ummuhan Cay, Derya Alabaz, Hale Gumus, Filiz Kibar, Bugra Kundakci
doi: 10.14744/SEMB.2023.70194  Sayfalar 258 - 261

LookUs & Online Makale