ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Osteosarkopenik Hastalarda Aerobik ve Dirençli Egzersiz Kombinasyonunun Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Düşme Riski Üzerine Etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 68-74 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.56898

Osteosarkopenik Hastalarda Aerobik ve Dirençli Egzersiz Kombinasyonunun Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Düşme Riski Üzerine Etkisi

Selda Ciftci Inceoglu1, Aylin Ayyildiz2, Tulay Sahin1, Figen Yilmaz1, Kudret Keskin3, Banu Dede1, Fatma Cici1, Banu Kuran1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Avcılar Murat Koluk Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Osteosarkopenik hastalarda aerobik ve dirençli egzersiz kombinasyonunun günlük yaşam aktivitelerive düşme riski üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Yöntemler: Osteoporoz polikliniğinden takip edilen 70 yaş üstü kadın ve erkek hastalarda sarkopeni tarandı. Uygun hastalarda sarkopeni; yürüme hızı, kavrama kuvveti ve iskelet kas kütlesi ile değerlendirildi. Dışlama kriterlerini karşılamayan sarkopeni hastaları 3 aylık aerobik ve dirençli egzersiz programına dahil edildi. 1. ve 3. aylarda iskelet kas kitlesi ölçümleri, fiziksel performans ve denge testlerindeki değişiklikler değerlendirildi.
Bulgular: Osteoporoz ve osteopenisi olan 91 hastada sarkopeni tarandı. 27 hastada sarkopeni tespit edildi ve 23 hasta 3 aylık çalışmayı tamamladı. Hastaların ortalama yaşı 78,4± 5,7 yıl olup, kadın hasta sayısı 16 (%69,6) idi. İskelet kas kütlesi ölçümlerinde ve 1. ve 3. ayda yapılan Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Skalası'nda anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0.05). Kısa Fiziksel Performans Bataryası, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ve Berg Balans Testi’nin ilk ayda anlamlı düzeyde düzeldiği, üçüncü ayda da gelişiminin devam ettiği görüldü (p<0,05).
Sonuç: Osteosarkopenik hastalarda aerobik ve dirençli egzersiz kombinasyonu, iskelet kas kütlesinde anlamlı bir artışa yol açmasa da, fiziksel performans ve denge üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bunun kişinin bağımsızlığını arttırırken düşme riskini de azaltacağı öngörülebilir. (SETB-2023-09-175)

Anahtar Kelimeler: Aerobik egzersiz, denge, düşme, osteosarkopeni, fiziksel performans, dirençli egzersiz

The Impact of Combination of Aerobic and Resistive Exercise on Activities of Daily Living and Risk of Fall in Osteosarcopenic Patients

Selda Ciftci Inceoglu1, Aylin Ayyildiz2, Tulay Sahin1, Figen Yilmaz1, Kudret Keskin3, Banu Dede1, Fatma Cici1, Banu Kuran1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Avcilar Murat Koluk State Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: It is aimed to explain the impact of the combination of aerobic and resistive exercise on activities of daily living and the risk of falls in osteosarcopenic patients.
Methods: Female and male patients over 70 years of age followed up from the osteoporosis outpatient clinic were screened. Appropriate patients were evaluated for sarcopenia gait speed, grip strength and skeletal muscle mass. Patients with sarcopenia who did not have the exclusion criteria were included in the 3-month aerobic and resistive exercise program. Changes in skeletal muscle mass measurements, physical performance and balance tests were evaluated at 1 month and 3 months.
Results: Sarcopenia was screened in 91 patients with osteoporosis and osteopenia. Sarcopenia was detected in 27 patients and 23 completed the 3-month study. The mean age of the patients was 78.4±5.7 years and the number of female patients was 16 (69.6%). There was no significant change in skeletal muscle mass measurements and Katz Activities of Daily Living Scale performed at 1 and 3 months (p>0.05). Short Physical Performance Battery (SPPB), Timed Up and Go Test (TUGT) and Berg Balance Test (BBT) were found to improve significantly in the first month, and it continued to develop in the third month (p<0.05).
Conclusion: Although the combination of aerobic and resistive exercise in osteosarcopenic patients did not lead to a significant increase in skeletal muscle mass, It has a significant effect on physical performance and balance. It can be foreseen that this will increase the independence of the person while reducing the risk of falling.

Keywords: Aerobic exercise, balance, falling, osteosarcopenia, physical performance, resistive exercise

Selda Ciftci Inceoglu, Aylin Ayyildiz, Tulay Sahin, Figen Yilmaz, Kudret Keskin, Banu Dede, Fatma Cici, Banu Kuran. The Impact of Combination of Aerobic and Resistive Exercise on Activities of Daily Living and Risk of Fall in Osteosarcopenic Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 68-74

Sorumlu Yazar: Selda Ciftci Inceoglu
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale