ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 56 (4)
Cilt: 56  Sayı: 4 - 2022
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Substernal guatrın cerrahi tedavisi part 2: Servikal ve ekstra servikal yaklaşımlar, komplikasyonlar
Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 2: Cervical and Extracervical Approaches, Complications
Mehmet Uludag, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
PMID: 36660384  PMCID: PMC9833341  doi: 10.14744/SEMB.2022.41103  Sayfalar 439 - 452

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
COVID-19 Pandemisinin Alzheimer Hastalığı Üzerindeki Nöropsikiyatrik Etkileri: Tam ve Kısmi Kapanmanın Karşılaştırmalı Çalışması
Neuropsychiatric Effects of COVID-19 Pandemic on Alzheimer’s Disease: A Comparative Study of Total and Partial Lockdown
Nilgun Cinar, Sevki Sahin, Sibel Karsidag, Fenise Selin Karali, Miruna Florentina Ates, Ozge Gonul, Tugba Okluoglu, Fettah Eren, Nazli Gamze Bulbul, Dilek Yilmaz Okuyan, Ozlem Totuk, Esra Aciman Demirel, Meltem Karacan Golen, Zerrin Yildirim, Hamdi Erhan, Busra Sumeyye Arica Polat, Nesrin Ergin, Esma Kobak Tur, Ozlem Akdogan
PMID: 36660381  PMCID: PMC9833339  doi: 10.14744/SEMB.2022.40326  Sayfalar 453 - 460

4.
SARS-CoV-2 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendromlu Çocuklarda Kardiyak Değerlendirme
Cardiac Evaluation in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with SARS-CoV-2
Muhammed Karabulut, Dogukan Aktas, Belma Yasar, Ercument Petmezci, Nazan Dalgic
PMID: 36660390  PMCID: PMC9833351  doi: 10.14744/SEMB.2022.23921  Sayfalar 461 - 465

5.
COVID-19’a bağlı uzun dönem koku ve tat bozuklukları bulguları nelerdir?
What Is the Long-Term Findings of Olfactory and Taste Loss due to COVID-19?
Bilge Turk, Alperen Aybal, Egehan Salepci, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
PMID: 36660391  PMCID: PMC9833342  doi: 10.14744/SEMB.2022.56492  Sayfalar 466 - 472

6.
Vertikal alar rezeksiyon (VAR) tekniğinin tip stabilitesi üzerine etkisi; Uzun dönem sonuçları
The Effect of the Vertical Alar Resection (VAR) Technique on Tip Stability; Long-Term Results
Sureyya Seneldir, Tolga Kirgezen, Arzu Yasemin Korkut
PMID: 36660382  PMCID: PMC9833345  doi: 10.14744/SEMB.2022.24603  Sayfalar 473 - 481

7.
Papiller Tiroid Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektominin Hipokalsemi Riskinin Karşılaştırılması
Does the Risk of Hypocalcemia Increase in Complementary Thyroidectomy Performed in Papillary Thyroid Cancer?
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 36660383  PMCID: PMC9833338  doi: 10.14744/SEMB.2022.91073  Sayfalar 482 - 488

8.
Minimal invaziv paratiroidektomi çağında primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde bilateral boyun eksplorasyonunun yeri
The Role of Bilateral Neck Exploration for Primary Hyperparathyroidism in the Minimally Invasive Parathyroidectomy Era
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 36660393  PMCID: PMC9833349  doi: 10.14744/SEMB.2022.42492  Sayfalar 489 - 496

9.
Pankreas duktal adenokarsinomu nedeni ile ameliyat edilen hastalarda en büyük metastatik lenf nodu boyutunun postoperatif sonuçlar üzerine etkisi
Effects of the Largest Metastatic Lymph Node Size on the Outcomes of Patients who Underwent Pancreaticoduodenectomy for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Emre Bozkurt, Tutku Tufekci, Serkan Sucu, Cagri Bilgic, Emre Ozoran, Ibrahim Halil Ozata, Mesut Kaya, Gurkan Tellioglu, Orhan Bilge
PMID: 36660387  PMCID: PMC9833343  doi: 10.14744/SEMB.2022.33340  Sayfalar 497 - 502

10.
Akut Komplike Olmayan Divertikülit Tedavisi: Yatarak veya Ayaktan
Management of Acute Uncomplicated Diverticulitis: Inpatient or Outpatient
Emre Teke, Huseyin Ciyiltepe, Nuriye Esen Bulut, Yasin Gunes, Mehmet Mahir Fersahoglu, Anil Ergin, Bora Karip, Kemal Memisoglu
PMID: 36660380  PMCID: PMC9833335  doi: 10.14744/SEMB.2022.27095  Sayfalar 503 - 508

11.
Diabetes as an Isolated Cause of Minor Lower Limb Amputations
Diabetes as an Isolated Cause of Minor Lower Limb Amputations
Jose Maria Pereira de Godoy, Germano Tazinaffo, Barbara Chrısto, Maria deFatima Guerreiro Godoy
PMID: 36660392  PMCID: PMC9833348  doi: 10.14744/SEMB.2022.34979  Sayfalar 509 - 512

12.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Quantification of Volume Mismatch of Acetabulum and Femoral Head in Developmental Dysplasia of Hip
Sitanshu Barik, Vivek Singh, Udit Chauhan, Souvik Paul, Kshitij Gupta, Sunny Chaudhary, Shobha S Arora
PMID: 36660394  PMCID: PMC9833337  doi: 10.14744/SEMB.2022.40221  Sayfalar 513 - 518

13.
Ailesel Akdeniz ateşi tanılı hastalarda ultrasonografik femoral kartilaj kalınlığı ölçümü ve amioidoz ile diğer hastalık özellikleri ile ilişkisi
Ultrasound Measurement of Femoral Cartilage Thickness in Patients with Familial Mediterranean Fever and its Relation to Amyloidosis and Other Disease Characteristics
Halise Hande Gezer, Didem Erdem Gursoy, Sevtap Acer Kasman, Hatice Sule Baklacioglu, Mehmet Tuncay Duruoz
PMID: 36660385  PMCID: PMC9833340  doi: 10.14744/SEMB.2022.77632  Sayfalar 519 - 524

14.
Modifiye zorunlu kullanım hareket terapisinin obstetrik brakiyal pleksus palsi hastalarında üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi
The Effect of the Modified Constraint-Induced Movement Therapy on the Upper Extremity Functions of Obstetric Brachial Plexus Palsy Patients
Banu Kuran, Selamet Demir Azrak, Beril Dogu, Figen Yilmaz, Hulya Sirzai, Julide Oncu, Rana Terlemez, Aylin Ayyildiz
PMID: 36660395  PMCID: PMC9833333  doi: 10.14744/SEMB.2022.32956  Sayfalar 525 - 535

15.
Kronik obstrüktif akciğer hastaliği alevlenmesinde asimetrik dimetilarjinin
Asymmetric Dimethylarginine in COPD Exacerbation
Mufide Arzu Ozkarafakili, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara, Erdinc Serin
PMID: 36660388  PMCID: PMC9833347  doi: 10.14744/SEMB.2022.23682  Sayfalar 536 - 542

16.
Kronik hepatit b ile yaşayan hastalarda oral nükleozid /nükleotid analogları ile tedavi uyumu
Adherence to Treatment with Oral Nucleoside/Nucleotide Analogs in Patients with Chronic Hepatitis B
Derya Ozyigitoglu, Dilek Yildiz Sevgi, Ceren Atasoy Tahtasakal, Ahsen Oncul, Alper Gunduz, Ilyas Dokmetas
PMID: 36660396  PMCID: PMC9833346  doi: 10.14744/SEMB.2022.82608  Sayfalar 543 - 551

17.
Çocuklarda ilaç alerjisi: Çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığı nedir?
Drug Allergy in Children: What is the Actual Frequency of Drug Allergies?
Duygu Hasan Dilber, Deniz Ozceker, Ozlem Terzi
PMID: 36660386  PMCID: PMC9833352  doi: 10.14744/SEMB.2022.65642  Sayfalar 552 - 558

18.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
3D Patient-Specific Biomechanical Model of the Tongue for the Management of Tongue Tumors: Conceptualization to Reality
Piyush Sinha, Bhanu Prakash Bylapudi, Prashant Puranik, Anand Subash, Vishal Rao
PMID: 36660378  PMCID: PMC9833336  doi: 10.14744/SEMB.2022.37039  Sayfalar 559 - 563

OLGU SUNUMU
19.
Yenidoğanda İnfantil Akut Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu
Infantil Acute Hemorrhagic Edema in a Neonate: A Case Report
Cagri Cumhur Gok, Seyran Ozbas Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan, Yigit Ulgen
PMID: 36660389  PMCID: PMC9833334  doi: 10.14744/SEMB.2021.73384  Sayfalar 564 - 567

20.
Grand Mal Epileptik Nöbet Sonrası Bilateral Anterior Glenohumeral Dislokasyon, Olgu Sunumu
Bilateral Anterior Glenohumeral Dislocation Following Grand Mal Epileptic Seizure: A Case Report
Farid Samadov, Servin Rafi, Yusuf Sulek, Osman Tugrul Eren
PMID: 36660397  PMCID: PMC9833344  doi: 10.14744/SEMB.2022.48403  Sayfalar 568 - 571

EDITÖRE MEKTUP
21.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Development of Vitiligo After COVID-19 Vaccination
Alper Kara, Esra Yildirim Bay, Ilteris Oguz Topal, Ozben Yalcin
PMID: 36660379  PMCID: PMC9833350  doi: 10.14744/SEMB.2022.63139  Sayfalar 572 - 573

LookUs & Online Makale