ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Yenidoğanda İnfantil Akut Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 564-567 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.73384

Yenidoğanda İnfantil Akut Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu

Cagri Cumhur Gok1, Seyran Ozbas Gok2, Emrah Can1, Sahin Hamilcikan1, Yigit Ulgen3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Beylikdüzü Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Akut infantil hemorajik ödem ateş, geniş purpurik deri lezyonları ve ödem üçlüsü ile seyreden nadir bir lökositoklastik vaskülittir. Başlıca özellikleri ekimotik purpura, uzuvlarda ve yüzde inflamatuar ödemdir. Dramatik başlangıçlı benign bir durumdur, 1-3 hafta içinde kendiliğinden ve tam olarak düzelir ve 3 yaşından küçük çocuklarda görülür. Çocukluk çağında, özellikle yenidoğan döneminde nadir görülen bir hastalık olduğu için akut infantil hemorajik ödemli yenidoğanı detaylandırmak istedik. (SETB-2021-09-260)

Anahtar Kelimeler: İnfantil akut hemorajik ödem yenidoğan vasküliti

Infantil Acute Hemorrhagic Edema in a Neonate: A Case Report

Cagri Cumhur Gok1, Seyran Ozbas Gok2, Emrah Can1, Sahin Hamilcikan1, Yigit Ulgen3
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Bagcilar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Dermatology, Beylikdüzü State Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences Türkiye, Bagcilar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Acute infantile hemorrhagic edema is a rare leukocytoclastic vasculitis with symptom triad of fever, large purpuric skin lesions, and edema. The major features are an ecchymotic purpura, an inflammatory edema of the limbs and face. It is a benign condition with a dramatic onset, resolves spontaneously and completely within 1–3 weeks, and is seen in children younger than 3 years of age. We would like to detail a newborn with acute infantile hemorrhagic edema, as it is a rare disease in childhood, especially in the neonatal period.

Keywords: Infantile acute hemorrhagic edema, newborn, vasculitis

Cagri Cumhur Gok, Seyran Ozbas Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan, Yigit Ulgen. Infantil Acute Hemorrhagic Edema in a Neonate: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 564-567

Sorumlu Yazar: Emrah Can
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale