ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
SARS-CoV-2 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendromlu Çocuklarda Kardiyak Değerlendirme [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 461-465 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.23921

SARS-CoV-2 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendromlu Çocuklarda Kardiyak Değerlendirme

Muhammed Karabulut1, Dogukan Aktas1, Belma Yasar2, Ercument Petmezci3, Nazan Dalgic2
1Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Kalp, çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili multisistem inflamatuar sendromdan (MIS-C) sıklıkla etkilenen organlardan biridir. Çalışmada, MIS-C'li hastalarda kardiyak tutulum değerlendirildi.
Metod: Bu retrospektif çalışmada, MIS-C'li hastaların şikayetleri, fizik muayeneleri ve kardiyak bulguları değerlendirildi.
Bulgular: MİS-C'li 16 hasta (4 erkek ve 12 kız) çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaş 6 (5-17) yıldı. Hastalarda çarpıntı (%6), göğüs ağrısı (%12), EKG değişiklikleri (%50), kapak yetersizliği (%50), düşük ejeksiyon fraksiyonu (%6), koroner dilatasyon (%6), troponin (%38), ve d-dimer (%88) yüksekliği tespit edildi. Bir hasta öldü. Kapak yetersizliği 5 (%31) hastada devam etti.
Sonuç: Kardiyak erken dönem sonuçları çok şiddetli olan MİS-C'nin geç dönem etkileri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde çocukluk çağı hastalıkları arasında önemli bir sağlık sorunu haline gelecek olan MİS-C'nin anlaşılması için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2021-10-309)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, MIS-C, miyokardit

Cardiac Evaluation in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with SARS-CoV-2

Muhammed Karabulut1, Dogukan Aktas1, Belma Yasar2, Ercument Petmezci3, Nazan Dalgic2
1Department of Paediatric Cardiology, Paediatric Health and Diseases Clinic of the Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Paediatric Infectious Diseases, University of Health Sciences Türkiye, Paediatric Health and Diseases Clinic of the Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Paediatric Intensive Care, Paediatric Health and Diseases Clinic of the Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: The heart is one of the organs frequently affected by the multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. Cardiac involvement in patients with MIS-C was evaluated with physical examination findings, biochemical test, and cardiological imaging tests. We reported the degree of cardiac involvement in patients with MIS-C.
Methods: In this retrospective study, the complaints, physical examination, and cardiac findings of patients with MIS-C were evaluated.
Results: Sixteen patients (four males and 12 females) with MIS-C were included in the study. The median age was 6 (5–17) years. In patients, palpitations (6%), chest pain (12%), ECG changes (50%), valve insufficiency (50%), low ejection fraction (6%), coronary dilatation (6%), troponin (38%), and d-dimer (88%) elevation were detected. One patient died. Valve insufficiency persisted in 5 (31%) patients.
Conclusion: Severe cardiac involvement can be seen in MIS-C patients. Due to its serious effects on mortality and morbidity, cardiac involvement should be evaluated with cardiac imaging tools such as echocardiography and ECG in all MIS-C patients.

Keywords: MIS-C and heart, COVID-19, Multisystem inflammatory syndrome in children, Myocarditis

Muhammed Karabulut, Dogukan Aktas, Belma Yasar, Ercument Petmezci, Nazan Dalgic. Cardiac Evaluation in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with SARS-CoV-2. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 461-465

Sorumlu Yazar: Muhammed Karabulut
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale