ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Grand Mal Epileptik Nöbet Sonrası Bilateral Anterior Glenohumeral Dislokasyon, Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 568-571 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.48403

Grand Mal Epileptik Nöbet Sonrası Bilateral Anterior Glenohumeral Dislokasyon, Olgu Sunumu

Farid Samadov, Servin Rafi, Yusuf Sulek, Osman Tugrul Eren
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bilateral eş zamanlı omuz çıkıkları çok nadir görülen yaralanmalardır. Literatürdeki olguların çoğu grand mal epileptik nöbetler, elektrik çarpmaları ve elektrik çarpmalarında görülen yaygın kasılmalara bağlı posterior omuz çıkıklarıdır. Literatür bize bilateral anterior omuz çıkıklarının epileptik nöbetlerden ziyade travmaya bağlı yaralanmalardan sonra görüldüğünü göstermektedir. 39 yaşında erkek hasta grand mal epileptik nöbet sonrası bilateral anterior glenohumeral çıkık ile acil servisimize başvurdu. Hasta kapalı redüksiyon, Velpeau bandaj, FTR ve nöroloji konsültasyonu ile konservatif olarak tedavi edildi. Hastanın omuzlarının bilateral yer değiştirmesi ve yaşı nedeniyle tedavisi konservatif olarak planlandı. (SETB-2021-11-324)

Anahtar Kelimeler: Epileptik nöbetler, Anterior glenohumeral çıkık, Bilateral, Grand mal

Bilateral Anterior Glenohumeral Dislocation Following Grand Mal Epileptic Seizure: A Case Report

Farid Samadov, Servin Rafi, Yusuf Sulek, Osman Tugrul Eren
Department of Orthopedics, University of Health Sciences Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Bilateral simultaneous shoulder dislocations are very rare injuries. Majority of the cases in the literature are posterior shoulder dislocations due to widespread contractions seen in grand-map epileptic seizures, electrocutions, and electric shocks. The literature shows us that bilateral anterior shoulder dislocations are generally seen after trauma related injuries rather than subsequent to epileptic seizures. A 39-year-old male presented to the emergency department our clinic with bilateral anterior glenohumeral dislocation following grand mal epileptic seizure. The patient was treated conservatively with close reduction, Velpeau bandage, PT&R, and neurology consultation. Due to the bilateral displacement of patients shoulders and his age treatment was planned conservatively.

Keywords: Bilateral, Epileptic seizures anterior glenohumeral dislocation, Grand mal

Farid Samadov, Servin Rafi, Yusuf Sulek, Osman Tugrul Eren. Bilateral Anterior Glenohumeral Dislocation Following Grand Mal Epileptic Seizure: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 568-571

Sorumlu Yazar: Farid Samadov
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale