ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Substernal guatrın cerrahi tedavisi part 2: Servikal ve ekstra servikal yaklaşımlar, komplikasyonlar [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 439-452 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.41103

Substernal guatrın cerrahi tedavisi part 2: Servikal ve ekstra servikal yaklaşımlar, komplikasyonlar

Mehmet Uludag1, Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun1, Adnan Isgor2
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Şişli Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Substernal guatrın en uygun tedavisi cerrahidir. Bu hastalar preoperatif dönemde dikkatli ve multidisipliner olarak değerlendirilmeli ve cerrahi tedavi preoperatif olarak planlanmalıdır. Substernal guatrların çoğu servikal yaklaşımla rezeke edilebilmesine rağmen, hastaların küçük bir kısmında ekstraservikal yaklaşım gerekebilir. Tiroidektomiye bağlı substernal guatrın cerrahi komplikasyonları diğer tiroidektomilere göre daha yüksektir. Substernal guatrda tiroidektomiye bağlı komplikasyonların yanı sıra cerrahi girişimin tipine bağlı komplikasyonlar da ortaya çıkabilir. Ekstra servikal yaklaşım gerekebilecek hastalar ameliyat öncesi göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve anestezi uzmanı ile konsülte edilmeli; cerrahi tedavi birlikte planlanmalıdır. Bu bölümde servikal yaklaşım yöntemlerini, ekstra servikal yaklaşım yöntemlerini, teknik detayları ve komplikasyonları detaylı olarak değerlendirmeyi amaçladık. (SETB-2022-10-217)

Anahtar Kelimeler: Substernal Guatr, Ekstraservikal Yaklaşımlar, Sternotomi, Torakotomi

Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 2: Cervical and Extracervical Approaches, Complications

Mehmet Uludag1, Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun1, Adnan Isgor2
1Division of Endocrine Surgery, Department of General Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Deparment of General Surgery, Sisli Memorial Hospital, Istanbul, Türkiye

The most appropriate treatment of substernal goiter (SG) is surgery. These patients should be evaluated carefully and multidisciplinary in pre-operative period and surgical management should be planned preoperatively. Although most of the SGs can be resected by the cervical approach, an extracervical approach may be required in a small proportion of patients. Surgical complications of SG related to thyroidectomy are higher than other thyroidectomies. In addition to the complications related to thyroidectomy, complications related to the type of surgical intervention may also occur in SG. The patients who may be needed extracervical approaches should be consulted with thorax surgeons, cardiovascular surgeons, and anesthesiologists preoperatively; the surgical management should be planned together. In this part, we aimed to evaluate the cervical approach methods, extracervical approach methods, technical details, and complications in detail.

Keywords: Extracervical approaches, Sternotomy, Substernal goiter, Thoracotomy

Mehmet Uludag, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor. Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 2: Cervical and Extracervical Approaches, Complications. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 439-452

Sorumlu Yazar: Mehmet Taner Unlu
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale