ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 52 (4)
Cilt: 52  Sayı: 4 - 2018
DERLEME
1.
Can Active Surveillance be an Alternative to Surgery in Papillary Thyroid Microcarcinoma?: The Current Situation Worldwide
Can Active Surveillance be an Alternative to Surgery in Papillary Thyroid Microcarcinoma?: The Current Situation Worldwide
Nurcihan Aygün, Adnan Işgör, Mehmet Uludağ
PMID: 32774084  PMCID: PMC7406552  doi: 10.14744/SEMB.2018.15428  Sayfalar 233 - 243

2.
Surgical Treatment in Papillary Thyroid Microcarcinoma
Surgical Treatment in Papillary Thyroid Microcarcinoma
Fatih Tunca, İsmail Cem Sormaz, Ahmet Yalın Işcan, Yasemin Giles Şenyürek
PMID: 32774085  PMCID: PMC7406556  doi: 10.14744/SEMB.2018.45452  Sayfalar 244 - 248

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
The Results of Core Decompression Treatment in Avascular Necrosis of the Femoral Head
The Results of Core Decompression Treatment in Avascular Necrosis of the Femoral Head
Mehmet Ali Talmaç, Muharrem Kanar, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Musatafa Özdemir, Ferdi Dırvar, Yüksel Tenekecioğlu
PMID: 32774086  PMCID: PMC7406557  doi: 10.14744/SEMB.2018.47135  Sayfalar 249 - 253

4.
Davranım, aile ilişkileri ve kognitif fonksiyonlar açisindan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve bu ikisinin birlikte bulunduğu durumların ilişkilendirilmesi
Comparing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder Singly and Together in Terms of Behavioral Problems, Family Conflict, and Cognitive Functions
Arzu Önal Sönmez, Levent Kayaalp
PMID: 32774087  PMCID: PMC7406564  doi: 10.14744/SEMB.2018.54280  Sayfalar 254 - 261

5.
Papiller tiroit kanserli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi: karşı lob tümörlerini ön görmek için prediktif faktör var mı?
Completion Thyroidectomy in Patients Diagnosed with Papillary Thyroid Cancer: Is There a Predictive Factor for Contralateral Lobe Tumor?
Cemal Kaya, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
PMID: 32774088  PMCID: PMC7406558  doi: 10.14744/SEMB.2018.83713  Sayfalar 262 - 267

6.
Manuka Bal’ın Vazospastik Rat Femoral Arteri Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi; Deneysel Çalışma
Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: An Experimental Study
Osman Tanrıverdi, İlhan Yilmaz, Uzay Erdogan, Ömür Günaldi, Abuzer Güngor, Huseyin Utku Adilay, Ayca Arslanhan, Bekir Tugcu
PMID: 32774089  PMCID: PMC7406554  doi: 10.14744/SEMB.2018.35761  Sayfalar 268 - 273

7.
Akut biliyer pankreatitli geriatrik hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Findings and Mortality in Elderly Patients with Acute Biliary Pancreatitis
Sezgin Vatansever, Remzi Doğru, Zehra Betül Pakoz, Halil Genç, Belkıs Ünsal
PMID: 32774090  PMCID: PMC7406553  doi: 10.14744/SEMB.2018.37791  Sayfalar 274 - 278

8.
Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı
Use of Single- or Two-dose Pulse Methylprednisolone in the Treatment of Acute Immune Thrombocytopenic Purpura
Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
PMID: 32774091  PMCID: PMC7406563  doi: 10.5350/SEMB.20171130112516  Sayfalar 279 - 284

9.
Rektal kanser için laparoskopik ve açık cerrahinin uzun süreli ve perioperatif sonuçları
Long-term and Perioperative Outcomes of Laparoscopic and Open Surgery for Rectal Cancer
Huseyin Onur Aydin, Yahya Ekici, Feza Yarbug Karakayali, Tugan Tezcaner, Gonca Ozgun, Sedat Yıldırım, Gokhan Moray
PMID: 32774092  PMCID: PMC7406562  doi: 10.14744/SEMB.2017.04909  Sayfalar 285 - 288

10.
Entübasyona Sekonder Üst Hava Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Balon Basınç Manometresine Karşı Konvansiyonel Palpasyon Metodu
The Evaluation of Upper Airway Complications Secondary to Intubation: Cuff Pressure Manometer Versus Conventional Palpation Method
Özlem Ünsal, Nurullah Seyhun, Bilge Türk, Merve Ekici, Hale Dobrucalı, Suat Turgut
PMID: 32774093  PMCID: PMC7406561  doi: 10.5350/SEMB.20171214085933  Sayfalar 289 - 295

11.
Alt konka hipertofisinin alerjik ve non-alerjik rinitli hastalarda radyofrekans ile ablasyonunun sonuçları
Results of Radiofrequency Ablation of Inferior Turbinate Hypertrophy in Patients with Allergic and Non-Allergic Rhinitis
Bilge Türk, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Egehan Salepçi, Özlem Ünsal, Berna Uslu Coşkun, Suat Turgut
PMID: 32774094  PMCID: PMC7406560  doi: 10.14744/SEMB.2018.77992  Sayfalar 296 - 301

12.
Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma
Evaluation of Comorbidities in Patients with Autoimmune Bullous Diseases: A Retrospective Study
Ezgi Aktaş Karabay, Asli Aksu Çerman, Ilknur Kıvanç Altunay
PMID: 32774095  PMCID: PMC7406551  doi: 10.14744/SEMB.2018.55376  Sayfalar 302 - 306

OLGU SUNUMU
13.
Kıvrımlı Vertebral Arter İndentasyonunun Neden Olduğu Servikal Sinir Kökü Basısı: Olgu Sunumu
Cervical Nerve Root Compression Due to Vertebral Artery Loop Indentation: Case Report
Devrim Ulaş Urut
PMID: 32774096  PMCID: PMC7406555  doi: 10.5350/SEMB.20170517045234  Sayfalar 307 - 309

14.
Takrolimusa Bağlı Aldosteron Rezistansı Olgu Sunumu
Aldosterone Resistance Due to Tacrolimus: A Case Report
Feyza Bayraktar, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmud Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
PMID: 32774097  PMCID: PMC7406559  doi: 10.14744/SEMB.2017.75436  Sayfalar 310 - 312

LookUs & Online Makale