ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Manuka Bal’ın Vazospastik Rat Femoral Arteri Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi; Deneysel Çalışma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 268-273 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.35761

Manuka Bal’ın Vazospastik Rat Femoral Arteri Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi; Deneysel Çalışma

Osman Tanrıverdi1, İlhan Yilmaz2, Uzay Erdogan1, Ömür Günaldi1, Abuzer Güngor3, Huseyin Utku Adilay4, Ayca Arslanhan5, Bekir Tugcu1
1Departments of Neurosurgery and Psychiatry, Bakırköy Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Acibadem University, Medical Faculty, Istanbul, Turkey
4Department of Neurosurgery, Balikesir University, Medical Faculty, Balikesir, Turkey
5Department of Neurosurgery, Marmara University, Institute of Neurological Science, Istanbul, Turkey

Amaç: Çalışmadaki amacımız güçlü bir antienflamatuar ve antioksidan olan manuka balın deneysel olarak, sıçan femoral arterinde oluşturulan subaraknoid kanama modelinde vazospazm gelişimi üzerinde etkinliğinin olup olmadığını araştırmaktır.
Metod: Yirmi dört adet Wistar-Albino türü sıçan üç gruba ayrıldı: birinci grup (n = 8), kontrol grubu; ikinci grup (n = 8), vazospazm grubu; ve üçüncü grup (n = 8), vazospazm + bal tedavi grubu. Femoral arterlerin duvar kalınlığı (W) ve lümen çapı (L) morfometrik olarak ölçüldü. İstatistiksel analiz için SPSS kullanıldı. Alt grup analizleri Mann Whitney U testi ile yapılıp, Bonferroni düzeltmesi ile yorumlandı. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p < 0,05 olarak kabul edildi.
Sonuçlar: Grupların L ve W ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p < 0,001, p = 0,001). Grup 2’nin L ortalaması Grup 1 ve grup 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. W ortalaması ise anlamlı olarak yüksekti (hepsi için p < 0,001). Grup 1 ve grup 3’ün L ve W ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p = 0,064 p = 0,954).
Tartışma: Manuka balı antioksidan ve antienflamatuar etkisini plazma TNFα, IL-1β, IL-6 gibi inflamatuar sitokinleri ve lipid peroksidasyon seviyesini inhibe ederek gösterir. Antienflamatuar ve antisitokin tedavinin Subaraknoid kanama sonrası iskemik komplikasyonları önlediği çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmada Manuka balın antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile, deneysel olarak sıçan femoral arterinde oluşturulan vazospasm modelinde, vazospasmı önlemede başarılı olduğu istatistiksel olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Antienflamatuar Manuka balı, Subaraknoid kanama, Vazospasm

Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: An Experimental Study

Osman Tanrıverdi1, İlhan Yilmaz2, Uzay Erdogan1, Ömür Günaldi1, Abuzer Güngor3, Huseyin Utku Adilay4, Ayca Arslanhan5, Bekir Tugcu1
1Departments of Neurosurgery and Psychiatry, Bakırköy Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Acibadem University, Medical Faculty, Istanbul, Turkey
4Department of Neurosurgery, Balikesir University, Medical Faculty, Balikesir, Turkey
5Department of Neurosurgery, Marmara University, Institute of Neurological Science, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to determine if Manuka honey, a potent anti-inflammatory and antioxidant agent, had any effect on the development of vasospasm in an experimental subarachnoidal hemorrhage model constructed in rat femoral arteries.
Methods: Twenty-four Wistar Albino strain rats were divided into 3 groups: Group 1 was the control group (n=8), Group 2 was the vasospasm group (n=8), and group 3 was the treatment group (n=8). The wall thickness (W) of the femoral arteries and the luminal diameter (L) were measured using morphometric methods. The data were analyzed with statistical software. The Mann-Whitney U-test was used to compare independent groups and Bonferroni post hoc analysis was used for multiple comparison tests. Significance for all of the results was established at p<0.05.
Results: A statistically significant intergroup difference was detected in the mean L and W (p<0.001, p=0.001, respectively). The mean L value in Group 2 was statistically significantly less than that of Groups 1 and 3, while the mean W value was significantly greater (p<0.001 for all). However, no statistically significant difference was detected between Groups 1 and 3 with respect to the mean L and W values (p=0.064, p=0.954, respectively).
Conclusion: Manuka honey exerts an antioxidant and anti-inflammatory effect via inhibition of inflammatory cytokines, including plasma tumor necrosis factor alpha, interleukin (IL)-1 beta, IL-6, and the lipid peroxidation level. This study statistically demonstrated that the anti-inflammatory and antioxidant properties of Manuka honey successfully inhibited the development of vasospasm in an experimentally induced vasospasm model in the femoral arteries of rats.

Keywords: Antioxidant, anti-inflammatory; manuka honey; subarachnoidal hemorrhage; vasospasm.

Osman Tanrıverdi, İlhan Yilmaz, Uzay Erdogan, Ömür Günaldi, Abuzer Güngor, Huseyin Utku Adilay, Ayca Arslanhan, Bekir Tugcu. Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: An Experimental Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 268-273

Sorumlu Yazar: Osman Tanrıverdi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale