ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Takrolimusa Bağlı Aldosteron Rezistansı Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 310-312 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.75436

Takrolimusa Bağlı Aldosteron Rezistansı Olgu Sunumu

Feyza Bayraktar, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmud Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Takrolimus ile daha sık görülmekle birlikte kalsinörün inhibitörlerinin hiporeninemik hipoaldosteronizm benzeri tablo geliştirerek hiponatremi ve hiperkalemi gibi elektrolit bozukluklarına yol açabildiği bilinmektedir.
Olgu: Yazımızda 32 yaşında renal transplantasyon yapılan ve takibinin 149. gününde hiponatremi ve hiperkalemi ile başvuran, tetkiklerinde normal anyon açıklı metabolik asidoz ve renal tübüler disfonksiyon saptanan, diğer nedenler dışlandıktan sonra takrolimusa bağlı elektrolit bozukluğu düşünülen vaka verilmektedir. Hastada takrolimusun everolimusa değişimi ile yanıt alınamamış ve aldosteron rezistansına bağlı tübüler disfonksiyon düşünülerek fludrokortizon başlanmış, elektrolit bozuklukları hızla düzelmiştir.
Sonuç: Böbrek nakli hastalarında takrolimusa bağlı hiponatremi ve/veya hiperkalemi saptandığında fludrokortizon tedavisi akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, hiponatremi, takrolimus

Aldosterone Resistance Due to Tacrolimus: A Case Report

Feyza Bayraktar, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmud Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
Department of Nephrology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Although more common with tacrolimus, it is known that calcineurin inhibitors may induce the development of electrolyte disorders such as hyponatremia and hyperkalemia by causing a hyporeninemic hypoaldosteronism-like syndrome. We present a 32-year-old female renal transplant patient who admitted to clinic with hyponatremia and hyperkalemia. Normal anion gap metabolic acidosis and renal tubular dysfunction were detected and after other reasons were excluded, it was considered as electrolyte disorder due to tacrolimus. No response was detected after tacrolimus conversion to everolimus and considering tubular dysfunction due to aldosterone resistance, we initiated fludrocortisone therapy and electrolyte disorders rapidly improved. Fludrocortisone therapy should be considered when hyponatremia and/or hyperkalemia due to tacrolimus are detected in renal transplant patients.

Keywords: Hyponatremia, renal transplantation; tacrolimus.

Feyza Bayraktar, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmud Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal. Aldosterone Resistance Due to Tacrolimus: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 310-312

Sorumlu Yazar: Feyza Bayraktar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale