ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Entübasyona Sekonder Üst Hava Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Balon Basınç Manometresine Karşı Konvansiyonel Palpasyon Metodu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 289-295 | DOI: 10.5350/SEMB.20171214085933

Entübasyona Sekonder Üst Hava Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Balon Basınç Manometresine Karşı Konvansiyonel Palpasyon Metodu

Özlem Ünsal1, Nurullah Seyhun1, Bilge Türk1, Merve Ekici1, Hale Dobrucalı2, Suat Turgut1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Kulak burun boğaz hastalıkları cerrahisinde sıklıkla tercih edilen genel anestezi sonrası entübasyona sekonder boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı gibi üst hava yolu komplikasyonlarının ve yutma güçlüğünün, entübasyon tüpü balon basıncı, entübasyon tüpü çapı ve entübasyon süresi dikkate alınarak araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen 67 hasta çalışma ve kontrol gruplarına atandıktan sonra çalışma grubunda entübasyon tüpü basıncı, manometre kullanılarak 20-30 cm H2O basınç aralığında tutuldu. Kontrol grubunda anestezi uzmanı tarafından balon basıncı palpasyonla ayarlandı. Entübasyon süresi ve tüp çapı kaydedildi. Postoperatif 4, 8 ve 24. saatlerde boğaz ağrısı, öksürük, disfoni ve disfaji açısından gruplar karşılaştırıldı.
Bulgular: Kontrol grubunda balon basıncı çalışma grubundan anlamlı yüksekti. Boğaz ağrısı kontrol 4, 8 ve 24. saatlerde, öksürük ve disfoni 4 ve 8. saatlerde, disfaji ise 4. saatte çalışma grubundan anlamlı alarak fazla gözlendi. Entübasyon süresi ile sadece öksürük arasında anlamlı ilişki saptandı.
Sonuçlar: Balon basıncının palpasyon yöntemi ile fazla şişirilmesi ve bu grup hastalarında entübasyona sekonder hava yolu komplikasyonlarının yüksek oranda görülmesi nedeniyle tüp basıncının manometre ile ayarlanması bu komplikasyonların azaltılmasında önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balon basıncı, boğaz ağrısı, entübasyon, öksürük.

The Evaluation of Upper Airway Complications Secondary to Intubation: Cuff Pressure Manometer Versus Conventional Palpation Method

Özlem Ünsal1, Nurullah Seyhun1, Bilge Türk1, Merve Ekici1, Hale Dobrucalı2, Suat Turgut1
1Department of Otolaryngological, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesia and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: General anesthesia is preferred in most otorhinolaryngologic surgeries. The aim of the present study was to evaluate upper airway complications secondary to intubation including sore throat, cough, dysphonia, and dysphagia considering endotracheal tube (ET) cuff pressure, tube diameter, and duration of intubation.
Methods: After the assignment of 67 patients to the study and control groups, ET cuff pressure was adjusted to be between 20 and 30 cm H2O using a cuff pressure manometer in the study group. In the control group, the cuff pressure was decided by the anesthesiologist using the conventional palpation method. Sore throat, cough, dysphonia, and dysphagia were compared between the groups at 4, 8, and 24 h postoperatively.
Results: Cuff pressure was significantly higher in the control group than in the study group. In the control group, sore throat was more frequently observed at 4, 8, and 24 h, whereas in the study group, cough and dysphonia were more often observed at 4 and 8 h. At 4 and 8 h, cough was found to be related to the duration of intubation.
Conclusion: Arrangement of cuff pressure using a cuff manometer is suggested to decrease complications of the upper airway secondary to intubation because of the higher rate of these complaints in patients whose cuff pressure is arranged by the conventional palpation method.

Keywords: Cough, cuff pressure, intubation; sore throat.

Özlem Ünsal, Nurullah Seyhun, Bilge Türk, Merve Ekici, Hale Dobrucalı, Suat Turgut. The Evaluation of Upper Airway Complications Secondary to Intubation: Cuff Pressure Manometer Versus Conventional Palpation Method. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 289-295

Sorumlu Yazar: Özlem Ünsal
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale