ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Roküronyum ve atraküryum kullanımında klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyon sonrası rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması
Comparison of residual curarization after extubation with clinical observation using either rocuronium or atracurium
Ayşe Hancı, G Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Leyla T Kılınç, Melahat K. Erol
Sayfalar 1 - 7

2.
Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi
Treatment of incidental papillary microcarcinoma in patients whom underwent thyroidectomy because of multinodular goiter
Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Sinan Karakoç, Ismail Akgün, Fevziye Kabukçuoğlu, Hamdi Özşahin
Sayfalar 8 - 12

3.
Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı
The frequency of overweight, obesity and short stature among primary school students in three different regions of Turkey
Petek Genç Kayıran, Tolga Taymaz, Sinan Mahir Kayıran, Nihal Memioğlu, Bahar Taymaz, Berkan Gürakan
Sayfalar 13 - 18

4.
Mandibula kırıklı 112 olguda klinik deneyimlerimiz
Our clinic experience in 112 case with mandibular fractures
Özay Özkaya, Semra Karşıdağ, Ayşin Karasoy Yeşilada, Mahmut Ulvi Kayalı, Kemal Uğurlu, Lüftü Baş
Sayfalar 19 - 23

OLGU SUNUMU
5.
Prematüre doğumun nadir bir nedeni: Gebeliğin idiyopatik anaflaksisi
A rarely cause of premature birth: idiopathic anaphylaxis of pregnancy
Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Muhittin Çelik, Fatih Bolat, Serdar Cömert
Sayfalar 24 - 26

6.
Üç günlük yenidoğanda distal renal tubuler asidoz: Olgu sunumu
Distal renal tubular acidosis of three days old newborn: a case report
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatime Moustafa, Fatih Bolat, Gül Şumlu Özçelik
Sayfalar 27 - 29

7.
Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu)
An uncommon ethiology of equinizm: intramusculer hemangioma (case report)
Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya
Sayfalar 30 - 34

LookUs & Online Makale