ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 30-34

Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu)

Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Intramusküler hemanjiom sık rastlanmayan benign bir lezyon olup, tüm hemanjiomların % 0,8’ ini oluşturur. Klinik şikayet olarak anatomik lokalizasyonuna göre ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı görülebilir ancak kesin tanı için histopatolojik değerlendirme gerekir. 13 yaşında erkek çocuğu hastanemize, sağ baldırında son 5 yıldır ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın en belirgin şikayeti ise giderek daha da belirgin hale gelen tek taraflı parmak ucunda yürüme idi. Radyolojik değerlendirmeler sonrasında konulan intramusküler hemanjiom tanısı, tru-cut biyopsi ile doğrulandı. Tümörün gastrokinemius kasında kontraktüre neden olduğu ve bu sebeple sekonder düşük ayak deformitesi gelişmiş olduğu görüldü. Tümör radikal cerrahi ile eksize edildi. Gastrokinemius kası Vulpius prosedürü ile uzatıldı. 3 yıllık takipte lokal rekürrens bulgusu saptanmadı. Son yapılan klinik kontrolünde hastanın normal yürüyüş paternine kavuşmuş olduğu görüldü. Yazımızda nadir görülen bu tümör ve klinik bulgusu ile ilgili klinik tecrübemizi paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiom, ekinizm

An uncommon ethiology of equinizm: intramusculer hemangioma (case report)

Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Intramuscular hemangioma is an uncommon benign lesion and contributes % 0.8 of all hemangiomas. Diagnosis can only be done with histopathological evaluation in this type of tumor which presents clinically with pain, swelling and restriction of movements depending on its anatomical localization. 13 year old boy was admitted to the hospital with a history of pain, swelling in his right calf, presenting for the last five years. His major complaint was clinically increasing unilateral toe-walking. After having done the radiological evaluation, the diagnosis of intramuscular hemangioma was verified with tru-cut biopsy. This benign tumor caused contracture of the gastrocnemius muscle and lead to unilateral secondary equinism deformity of the foot. Tumor was excised by radical surgery. The gastrocnemius muscle was lengthened by the Vulpius procedure. No local recurrence was observed in the three year follow up. The patient had a normal gait pattern in his last follow up physical examination. We wanted to share our experience with this unique tumor presenting with unique symptoms.

Keywords: Hemangioma, equinism

Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya. An uncommon ethiology of equinizm: intramusculer hemangioma (case report). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 30-34

Sorumlu Yazar: Sami Sökücü
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale