ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 13-18

Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Petek Genç Kayıran1, Tolga Taymaz2, Sinan Mahir Kayıran1, Nihal Memioğlu3, Bahar Taymaz4, Berkan Gürakan1
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul-Türkiye
2Aile Hekimliği Uzmanı, Amerikan Hastanesi, İstanbul-Türkiye
3Pediatrik Endokrioloji Uzmanı, Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul-Türkiye
4Yeditepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, İstanbul-Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizin üç farklı bölgesinde İstanbul, Iğdır ve Muğla illerine bağlı belde ve köylerde yapılan okul taramaları sırasında çocukların büyüme durumları değerlendirilerek boy kısalığı, kilo fazlalığı ve obezite sıklığını incelemektir.
Gereç ve Yöntem: İstanbul ili, Şile ilçesine bağlı 1 köy okulunda, Iğdır ili Karakoyunlu ilçesine bağlı 6 köy okulunda ve Muğla ili Göcek ilçesi ilköğretim okulunda sağlık taraması sırasında muayene edilen 1134 öğrenci boy kısalığı, kilo fazlalığı ve obezite açısından incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmada toplam 116 (%10,2) çocuğun boyunun yaşına göre 3. persentilin altında olduğu görüldü. Tüm bölgelerdeki çocukların 123’ünün (%10,8) fazla kilolu, 60’ının (%5,3) obez olduğu görüldü. Bölgelere göre kilo fazlalığı sıklığı Şile-İstanbul’da %16,1, Karakoyunlu-Iğdır’da %3,7, Göcek-Muğla’da %17,5, obezite sıklığı ise sırasıyla %5,4, %0,9, %10,1 bulundu.
Sonuç: Ülkemizin üç farklı coğrafi bölgesinde boy kısalığı ve obezite sıklığını farklı bulduk. Ülkemizde boy kısalığı ve obezite sıklığını değerlendirirken, sosyoekonomik yönden benzer ve farklı bölge verilerinin ayrı ayrı incelenmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Boy kısalığı, obezite, vücut kitle indeksi

The frequency of overweight, obesity and short stature among primary school students in three different regions of Turkey

Petek Genç Kayıran1, Tolga Taymaz2, Sinan Mahir Kayıran1, Nihal Memioğlu3, Bahar Taymaz4, Berkan Gürakan1
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul-Türkiye
2Aile Hekimliği Uzmanı, Amerikan Hastanesi, İstanbul-Türkiye
3Pediatrik Endokrioloji Uzmanı, Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul-Türkiye
4Yeditepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, İstanbul-Türkiye

Aim: The aim of this study was to examine the frequency of shortness, overweight and obesity among primary school students in three different regions of Turkey during the course of a program of medical screening in town and village schools located in the provinces of Istanbul, Iğdır and Muğla.
Material and Method: A total of 1,134 students were studied. These subjects were students of a village primary school in the district of Şile-Istanbul, 6 village schools in the district of Karakoyunlu-Iğdır and another primary school in the district of Göcek-Muğla; they were reviewed in terms of short stature, overweight, and obesity.
Results: It was seen in the study that a total of 116 (10.2%) of the children reviewed were below the third percentile in terms of height relative to age. In all of the regions analyzed, 123 children (10.8%) were found to be overweight, 60 (5.3%) were obese. The frequency of overweight by regions was 16.1% in Şile-Istanbul, 3.7% in Karakoyunlu-Iğdır and 17.5% in Göcek-Muğla. Frequencies of obesity in the respective regions were 5.4%, 0.9%, and 10.1%.
Conclusion: The frequency of shortness and obesity was found to differ in three different regions of Turkey. In assessing the frequency of short stature and obesity in Turkey, we believe it will be useful to review similarities and differences in socio-economic data separately for the various regions of the country.

Keywords: Short stature, obesity, body mass index

Petek Genç Kayıran, Tolga Taymaz, Sinan Mahir Kayıran, Nihal Memioğlu, Bahar Taymaz, Berkan Gürakan. The frequency of overweight, obesity and short stature among primary school students in three different regions of Turkey. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Sinan Mahir Kayıran
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale