ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Prematüre doğumun nadir bir nedeni: Gebeliğin idiyopatik anaflaksisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 24-26

Prematüre doğumun nadir bir nedeni: Gebeliğin idiyopatik anaflaksisi

Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Muhittin Çelik, Fatih Bolat, Serdar Cömert
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye

Anafilaksi gebelik döneminde anne ve fetüs için ciddi etkileri olabilen, nadir bir prematüre doğum nedenidir. Gebelik sırasında anafilaksi nadirdir ancak potansiyel olarak anne ve bebek için yaşamı tehdit eden bir olaydır. Anaflakside, maternal ve fetal mortalite ve morbidite, uygun resusitasyon uygulaması ve sezaryen doğumla engellenebilmektedir. Epinefrin gebe olmayan kişilerde anaflakside vazopressör ajan olarak iyi bir seçim olmasına karşın, gebelikte fetal-plasental dolaşım için risk oluşturabilmektedir. 28 yaşında anne, anaflaktik reaksiyon ve fetal disstres tanıları ile yatırıldı. Acil tedavisi epinefrin ve steroid ile yapılan annenin, otuzüç gebelik haftasındaki bebeği acil sezaryenle doğurtuldu. Annede doğumu indükleyen anaflaktik reaksiyonun etiyolojisi tespit edilemedi. Gebelikteki idyopatik anaflaksi olgularında, doğum zamanı ve doğum yöntemi günümüzde tartışmalı olmakla birlikte hızlı ve etkin bir yönetim uygulanması yenidoğan ve anne sağkalımını olumlu etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Anaflaksi, prematüre, yenidoğan

A rarely cause of premature birth: idiopathic anaphylaxis of pregnancy

Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Muhittin Çelik, Fatih Bolat, Serdar Cömert
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye

Anaphylaxis is a rare cause of prematurity at during pregnancy period. It can have serious effects for both mother and fetus. Anaphylaxis is a rare but potentially life-threatening event for mother and baby in during pregnancy. Anaphylaxis can be prevented maternal and fetal mortality and morbidity by cesarean section application and appropriate resuscitation by epinephrine. Anaphylaxis is a good choice vasopressor agents,
although it can pose a risk in pregnancy for placental-fetal circulation in non-pregnant person. 28 year old mother was hospitalized with the diagnosis of anaphylactic reaction and fetal disstress. Emergency treatment with epinephrine and steroids to the mother, cesarean delivery was in the 33 weeks of gestation for fetal disstress. Mother’s induce anaphylactic reactions caused by the birth was not found. In patients with idiopathic anaphylaxis during pregnancy, delivery time, delivery method continues to be controversial today, but in cases can affect the newborn and maternal survival positive of rapid and effective management practices.

Keywords: Anaphylaxis, prematurity, newborn

Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Muhittin Çelik, Fatih Bolat, Serdar Cömert. A rarely cause of premature birth: idiopathic anaphylaxis of pregnancy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 24-26

Sorumlu Yazar: Emrah Can
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale