ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 54 (2)
Cilt: 54  Sayı: 2 - 2020
DERLEME
1.
Endocrine Surgery during the COVID-19 Pandemic: Recommendations from the Turkish Association of Endocrine Surgery
Endocrine Surgery during the COVID-19 Pandemic: Recommendations from the Turkish Association of Endocrine Surgery
Nurcihan Aygun, Yalin Iscan, Murat Ozdemir, Selen Soylu, Oguz Ugur Aydin, Ismail Cem Sormaz, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Sahbaz, Serkan Teksoz, Ozer Makay, Ali Ugur Emre, Mehmet Haciyanli, Recep Gokhan Icoz, Yasemin Giles, Adnan Isgor, Mehmet Uludag, Fatih Tunca
PMID: 32617048  PMCID: PMC7326680  doi: 10.14744/SEMB.2020.65902  Sayfalar 117 - 131

2.
COVID-19 pandemisi sırasında meme kanseri yönetimi
Management of Breast Cancer during the COVID-19 Pandemic
Bulent Citgez, Banu Yigit, Emir Capkinoglu, Gurkan Yetkin
PMID: 32617049  PMCID: PMC7326681  doi: 10.14744/SEMB.2020.23326  Sayfalar 132 - 135

3.
Gastrointestinal kanserli hastalarda COVID-19 pandemisi sürecinde cerrahi tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?
How should be the Surgical Treatment Approach during the COVID-19 Pandemic in Patients with Gastrointestinal Cancer?
Mustafa Fevzi Celayir, Nurcihan Aygun, Mert Tanal, Hakan Mustafa Koksal, Evren Besler, Mehmet Uludag
PMID: 32617050  PMCID: PMC7326676  doi: 10.14744/SEMB.2020.93709  Sayfalar 136 - 141

4.
Neonatal Sepsis
Neonatal Sepsis
Ilkay Ozmeral Odabasi, Ali Bulbul
PMID: 32617051  PMCID: PMC7326682  doi: 10.14744/SEMB.2020.00236  Sayfalar 142 - 158

5.
Pheochromocytoma and paraganglioma: from epidemiology to clinical findings
Pheochromocytoma and Paraganglioma: From Epidemiology to Clinical Findings
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 32617052  PMCID: PMC7326683  doi: 10.14744/SEMB.2020.18794  Sayfalar 159 - 168

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Erkan Yuce, Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kiyak, Kemalettin Yildiz, Daghan Dagdelen, Fatih Irmak, Semra Karsidag, Ulkan Kilic
PMID: 32617053  PMCID: PMC7326670  doi: 10.14744/SEMB.2018.45077  Sayfalar 169 - 175

7.
Korozif Özofajit Darlıklarında Geç Dönem Stent Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz
Late Intraluminal Stent Application in Strictures due to Corrosive Esophagitis: Our Preliminary Experiences
Meltem Kaba, Cetin Ali Karadag, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akin, Ali Ihsan Dokucu
PMID: 32617054  PMCID: PMC7326674  doi: 10.14744/SEMB.2018.09634  Sayfalar 176 - 180

8.
Psoriazisli Hastalarda Uyku Kalitesi ve Olası Etkileyici Faktörlerle İlişkisi
Sleep Quality in Psoriasis Patients and its Relations with Possible Affecting Factors
Betul Tas, Vasfiye Kabeloglu, Aysun Soysal, Dilek Atakli
PMID: 32617055  PMCID: PMC7326668  doi: 10.14744/SEMB.2018.53189  Sayfalar 181 - 187

9.
Ankilozan Spondilitin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi
Effects of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function
Ibrahim Halil Erdem, Mazhar Ortac, Emre Salabas
PMID: 32617056  PMCID: PMC7326678  doi: 10.14744/SEMB.2018.49358  Sayfalar 188 - 192

10.
Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz
A Retrospective Analysis of Er: YAG Laser Treatment in Solar Lentigines: Our Clinical Observations
Ezgi Aktas Karabay, Neslihan Fisek Izci
PMID: 32617057  PMCID: PMC7326671  doi: 10.14744/SEMB.2018.46548  Sayfalar 193 - 196

11.
3. basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of Dermatology Consultations in a Tertiary Care Centre Emergency Service
Ezgi Ozkur, Ilknur Kivanc Altunay, Gul Sekerlisoy, Yasemin Erdem
PMID: 32617058  PMCID: PMC7326684  doi: 10.14744/SEMB.2018.72473  Sayfalar 197 - 200

12.
Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?
Are Symptoms Sufficient in the Decision to Start Antibiotics in Tonsillopharyngitis?
Elif Serap Esen, Memet Taskin Egici, Guzin Zeren Ozturk
PMID: 32617059  PMCID: PMC7326667  doi: 10.14744/SEMB.2018.01336  Sayfalar 201 - 205

13.
Üçüncü basamak bir hastanede kontakt dermatit hastalarında Avrupa standart seri yama testi sonuçları
European Standard Series Patch Test Results in Contact Dermatitis Patients in a Tertiary Care Hospital
Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdogan, Tayfun Batan, Zeynep Nurhan Saracoglu
PMID: 32617060  PMCID: PMC7326666  doi: 10.14744/SEMB.2020.02703  Sayfalar 206 - 210

14.
Comparison of the Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Comparison of the Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Fatih Tetik, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Irmak Ucak, Irfan Celebi, Berna Uslu Coskun
PMID: 32617061  PMCID: PMC7326679  doi: 10.14744/SEMB.2018.40316  Sayfalar 211 - 217

15.
Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri
Assessment of Patients with Hirschsprung Disease and the Use of Laparoscopy
Mesut Demir, Melih Akin, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genc, Nihat Sever, Cetin Ali Karadag, Ali Ihsan Dokucu
PMID: 32617062  PMCID: PMC7326675  doi: 10.14744/SEMB.2018.84565  Sayfalar 218 - 221

16.
Çocuk Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Lenfadenopatili Hastalarda Kanser İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
Clinical Characteristics of and Cancer Incidence in Children Evaluated for Lymphadenoapthy Referred to Pediatric Oncology Clinics
Sema Vural, Dildar Bahar Genç, Ezgi Çelikboya
PMID: 32617063  PMCID: PMC7326673  doi: 10.14744/SEMB.2018.34603  Sayfalar 222 - 226

17.
Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi
The Importance of Neurological Examination for the Indication of Computed Tomography of the Brain in Pediatric Emergency Room
Nezir Ozgun, Hepsen Mine Serin, Aysegul Cansu, Ali Cansu
PMID: 32617064  PMCID: PMC7326665  doi: 10.14744/SEMB.2018.80457  Sayfalar 227 - 230

18.
Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız
Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients
Mustafa Aliınay, Hacer Sebnem Turk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmac, Sibel Oba
PMID: 32617065  PMCID: PMC7326672  doi: 10.14744/SEMB.2018.98958  Sayfalar 231 - 235

19.
Tek merkezden farklı epilepsi etiyolojileri olan çocuklarda klobazam etkinlik ve yan etki profili
Efficacy and Side Effect Profile of Clobazam in Children with Different Etiologies of Epilepsy from a Single Center
Tugce Aksu Uzunhan, Zeynep Gor
PMID: 2617066  PMCID: PMC7326669  doi: 10.14744/SEMB.2020.60252  Sayfalar 236 - 244

20.
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Peroperatuar İmprint -Squash Yöntemi
Intraoperative Imprint-squash Methods in Central Nervous System Tumors
Canan Tanik, Fevziye Kabukcuoglu
PMID: 32617067  PMCID: PMC7326685  doi: 10.14744/SEMB.2020.08466  Sayfalar 245 - 251

OLGU SUNUMU
21.
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz
Metformin-Associated Lactic Acidosis Developed as a Result of a Suicidal Attempt
Habibe Zehra Vural, Omer Faruk Koseoglu, Serhat Soylu, Ulku Aygen Turkmen
PMID: 32617068  PMCID: PMC7326677  doi: 10.14744/SEMB.2018.35582  Sayfalar 252 - 256

22.
Dev Fibroepitelyal Polipler: Neden Bu Kadar Çok Büyüyorlar?
Giant Fibroepithelial Polyps: Why do they Grow Excessively?
Bilgen Can, Arzu Yıldırım Özlük
PMID: 32617069  PMCID: PMC7326686  doi: 10.14744/SEMB.2018.33603  Sayfalar 257 - 260

LookUs & Online Makale