ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 44 (2)
Cilt: 44  Sayı: 2 - 2010
DERLEME
1.
Yenidoğan döneminde nozokomiyal sepsis ve kontrol stratejileri
Nosocomial sepsis and infection control strategies in neonatal period
Sinan Uslu, Emrah Can, Fatih Bolat, Serdar Cömert, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 45 - 51

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Meckel divertikülü: 34 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi
Meckel diverticulum: Clinicopathological evaluation of 34 cases
Pınar Torun, Canan Tanık, Fevziye Kabukçuoğlu, Nihat Sever, Didem Baskın
Sayfalar 52 - 55

3.
Dermatoloji polikliniği hastalarında yaşam kalitesinin Türk dermatoloji yaşam kalite ölçeği ile değerlendirilmesi
Quality of life measurement using turkish dermatology quality of life instrument on dermatology outpatients
Eylem Ceren, Ilknur Kıvanç Altınay, Adem Köşlü, Sevim Pürisa
Sayfalar 56 - 60

4.
Meningomyelosel olgularımızda saptanan ek anomaliler ve operasyon zamanının prognoz üzerine etkisi
Effect of operation time on prognosis and defined additional anomalies among neonatal meningomyelocele cases
Ali Bülbül, Emrah Can, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Yüksel Şahin, Adem Yılmaz, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 61 - 65

5.
Desfluran ve sevofluranın elektif sezaryen operasyonlarında kullanımı: Anne ve yenidoğan üzerindeki etkileri
Use of desflurane and sevoflurane for elective caesarean section: maternal and neonatal effects
A. Banu Burgutoğlu, Birsen Ekşioğlu, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı
Sayfalar 66 - 71

6.
Girişimsel tedavi olanağı olmayan merkezimizde miyokard infarktüslü hastaların 2 yıllık mortalite oranları
Two years mortality in patients with myocardial infarction in our center that can not be done interventional therapy
Fatma Alibaz Öner, Mecdi Ergüney, Mustafa Kemal Arslantaş
Sayfalar 72 - 75

OLGU SUNUMU
7.
Künt karın travması sonrası tam piloroduodenal avülsiyon: Olgu sunumu
Completely pyloroduodenal avulsion following blunt abdominal trauma: case report
Ibrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Bülent Gürbüz, Rafet Yiğitbaşı
Sayfalar 76 - 79

8.
Yenidoğanda doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığına bağlı dakriyosistit: Olgu sunumu
Dacriocystitis associated with congenital nasolacrimal duct obstruction in neonate: case report
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 80 - 83

9.
Patau sendromu (trizomi 13): Olgu sunumu
Trisomy 13, patau syndrome: case report
Ali Karaman, Hasan Kahveci
Sayfalar 84 - 86

10.
Bazal hücreli karsinom ile karışan trikoepitelyoma: Olgu sunumu
Trichoepithelioma confused with basal cell carcinoma: case report
Rana Çitil, Pembe Oltulu, Mustafa Hürkan Kargı
Sayfalar 87 - 89

11.
Hallermann-Streiff Sendromu: Olgu sunumu
Hallermann-Streiff Syndrome: Case report
Sinan Mahir Kayıran, Berkan Gürakan
Sayfalar 90 - 92

LookUs & Online Makale