ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 57 (1)
Cilt: 57  Sayı: 1 - 2023
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - X

DERLEME
2.
Persistan ve Reküren Primer Hiperparatiroidizm: Etyolojik Faktörler ve Preoperatif Değerlendirme
Persistent and Recurrent Primary Hyperparathyroidism: Etiological Factors and Pre-Operative Evaluation
Mehmet Uludag, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
PMID: 37064844  PMCID: PMC10098391  doi: 10.14744/SEMB.2023.39260  Sayfalar 1 - 17

3.
Split-bolus yönteminde bilgisayarlı tomografi teknikleri
Split Bolus Method in Computerized Tomography
Huseyin Ozkurt, Sidal Ozdogan, Eyup Camurcuoglu
PMID: 37064848  PMCID: PMC10098405  doi: 10.14744/SEMB.2022.17003  Sayfalar 18 - 24

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Koroavirüs Hastalığı Pnömonisine Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Yüksek Doz C Vitamini Tedavisinin Mortalite ve Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışması
The effect of High-Dose Vitamin C Treatment for Acute Respiratory Failure Due to Coronavirus Disease Pneumonia on Mortality and Length of Intensive Care Stay: A Retrospective Cohort Study
Nurcan Coskun, Mustafa Altinay, Hacer Sebnem Turk, Nebia Peker, Serkan Islamoglu, Ayse Surhan Cinar, Melis Turkel Ozkan
PMID: 37064858  PMCID: PMC10098396  doi: 10.14744/SEMB.2022.66742  Sayfalar 25 - 32

5.
Covid-19 Pandemisi Döneminde Majör Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk Hastalarının Koronavirüs Anksiyete Düzeyleri ve Baş Etme Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Coronavirus Anxiety Levels and Coping Strategies of Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, and Panic Disorder Patients During the Covid-19 Pandemic
Selime Celik Erden, Abdullah Burak Uygur, Kadir Karakus
PMID: 37064853  PMCID: PMC10098388  doi: 10.14744/SEMB.2022.06787  Sayfalar 33 - 45

6.
İdiyopatik Epilepsili Çocuklarda Levetirasetam Monoterapisinin Hematolojik Parametreler Üzerine Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri
Short-Term and Long-Term Effects of Levetiracetam Monotherapy On Hematological Parameters in Children with Idiopathic Epilepsy
Habibe Koc Ucar, Esra Sarigecili, Sevcan Bilen, Sinem Sari
PMID: 37064851  PMCID: PMC10098390  doi: 10.14744/SEMB.2022.98523  Sayfalar 46 - 53

7.
Benign paroksismal pozisyonel vertigoda oksidatif stresin rolünün spot idrarla araştırılması
Investigating the Role of Oxidative Stress in Benign Paroxysmal Positional Vertigo with Spot Urine
Ozan Ozdemir, Hale Aral, Halit Ruzgar, Hilmi Furkan Arslan, Ozgur Yigit
PMID: 37064845  PMCID: PMC10098392  doi: 10.14744/SEMB.2023.38243  Sayfalar 54 - 60

8.
Akut koroner sendromda atriyoventriküler blokların etkileri: Uzun süreli takip.
Effects of Atrioventricular Blocks in Acute Coronary Syndrome: Long-Term Follow-Up
Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Hakan Kilci, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Omer Alyan
PMID: 37064846  PMCID: PMC10098387  doi: 10.14744/SEMB.2022.37786  Sayfalar 61 - 67

9.
Pediatrik ve Erişkin Karaciğer Yoğun Bakım Ünitesinde Hiperammonemi ve Hepatik Ensefalopati
Hyperammonemia and Hepatic Encephalopathy in Pediatric and Adult Liver Intensive Care Unit
Ilhan Ocak, Mustafa Colak, Muharrem Battal
PMID: 37064852  PMCID: PMC10098397  doi: 10.14744/SEMB.2022.78872  Sayfalar 68 - 72

10.
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı tanılı çocuklarda ekstraintestinal sistem bulguları
Extraintestinal Manifestations in Children Diagnosed with Inflammatory Bowel Disease
Zubeyr Kavcar, Hasret Ayyildiz Civan, Didem Gulcu Taskin, Sadik Sami Hatipoglu
PMID: 37064841  PMCID: PMC10098386  doi: 10.14744/SEMB.2022.32708  Sayfalar 73 - 78

11.
Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Adipositokin Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Gestational Diabetes Mellitus and Adipocytokine Levels
Gul Inci Torun, Dilek Tuzun, Murat Sahin, Metin Kilinc
PMID: 37064840  PMCID: PMC10098403  doi: 10.14744/SEMB.2022.62592  Sayfalar 79 - 85

12.
İnvaziv meme karsinomundaki PASH (Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi)-benzeri alanların tümör dışı meme parankimindeki PASH alanları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile olan ilişkisi
The Relationship of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia (PASH)-Like Appearance in Invasive Breast Carcinomas with PASH Areas in Non-Tumoral Breast Parenchyma as Well as on Axillary Lymph Node Involvement
Buket Bambul Sigirci, Canan Kelten Talu, Gamze Usul, Fadime Didem Can Trabulus, Esra Arslan
PMID: 37064847  PMCID: PMC10098401  doi: 10.14744/SEMB.2022.39001  Sayfalar 86 - 91

13.
Iyatrojenik Üreter Avülsiyonu Sonrası Böbrek Kaybını Öngörücü Faktörler ve Medikolegal Açıdan Değerlendirilmesi
The Predictive Factors of Renal Loss After Iatrogenic Ureteral Avulsion in the Medicolegal Perspective
Ali Ihsan Tasci, Yavuz Onur Danacioglu, Fatih Akkas, Salih Polat, Yusuf Arikan, Ekrem Guner, Feyzi Arda Atar, Yalcin Buyuk
PMID: 37064857  PMCID: PMC10098398  doi: 10.14744/SEMB.2022.92603  Sayfalar 92 - 98

14.
Fournier Gangreni tedavisinin tarihinde neler değişti: Tek merkez deneyimi
What Has Changed in the History of Fournier’s Gangrene Treatment: The Single-Center Experience
Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloglu, Nihat Turkmen, Taner Haciosmanoglu, Ahmet Tevfik Albayrak, Ali Emre Cekmece, Soner Guney
PMID: 37064849  PMCID: PMC10098399  doi: 10.14744/SEMB.2023.90757  Sayfalar 99 - 104

15.
Demir Eksikliği Çocuklarda İnguinal Herni Gelişimi İçin Risk Faktörü Olabilir
Iron Deficiency may be a Risk Factor for Inguinal Hernia Development in Children
Birsen Harma, Tugba Raika Kiran, Feyza Inceoglu
PMID: 37064850  PMCID: PMC10098400  doi: 10.14744/SEMB.2023.60343  Sayfalar 105 - 110

16.
Primer Hiperparatiroidizmde Negatif Görüntüleme Sonucu ile Cerrahi Başarı Oranı İlişkisi
The Relationship of Negative Imaging Result and Surgical Success Rate in Primary Hyperparathyroidism
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Tugba Ata Sekban, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 37064856  PMCID: PMC10098394  doi: 10.14744/SEMB.2023.09076  Sayfalar 111 - 117

17.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
What Would be the Difference Between Operative Treatment of Patients with Tibia Fractures out of Working Hours; Intramedullary Nailing for Tibial Shaft Fractures
Mehmet Selcuk Saygili, Ali Cagri Tekin, Tugrul Ergun, Baris Ozkul, Deniz Akbulut, Mustafa Alper Incesoy, Bilal Demir
PMID: 37064843  PMCID: PMC10098389  doi: 10.14744/SEMB.2022.11129  Sayfalar 118 - 123

18.
Sternum Detaşmanı Tamirinde Geleneksel veya Yenilikçi Yaklaşım: Robicsek veya Titanyum Plak
Tradition or Innovation in Sternal Dehiscence Repair: Robicsek Versus Titanium Plate
Yasin Ozden, Safa Ozcelik, Osman Murat Bastopcu, Seyma Ozden, Ugur Kisa, Huseyin Kuplay
PMID: 37064859  PMCID: PMC10098402  doi: 10.14744/SEMB.2022.73454  Sayfalar 124 - 129

19.
Koroner Arter Bypass Greftleme İle İlgili YouTubeTM Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of YouTube™ English Videos’ Quality About Coronary Artery Bypass Grafting
Hakki Kursat Cetin, Ismail Koramaz, Mehdi Zengin, Tolga Demir
PMID: 37064855  PMCID: PMC10098393  doi: 10.14744/SEMB.2022.59908  Sayfalar 130 - 135

OLGU SUNUMU
20.
Feokromositoma ve ektopik pelvik böbreği olan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drenajı
Left Adrenal Venous Drainage into the Inferior Vena Cava in a Pheochromocytoma Patient with Ectopic Pelvic Kidney
Berke Sengun, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Arzu Poyanli, Fatih Tunca, Yasemin Senyurek
PMID: 37064842  PMCID: PMC10098395  doi: 10.14744/SEMB.2022.84669  Sayfalar 136 - 139

21.
Orta Kulak Adenomatoz Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Middle Ear Adenomatous Neuroendocrine Tumor: A Case Report and Review of Literature
Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit
PMID: 37064854  PMCID: PMC10098404  doi: 10.14744/SEMB.2022.57442  Sayfalar 140 - 142

LookUs & Online Makale