ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Feokromositoma ve ektopik pelvik böbreği olan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drenajı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 136-139 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.84669

Feokromositoma ve ektopik pelvik böbreği olan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drenajı

Berke Sengun1, Yalin Iscan1, Ismail Cem Sormaz1, Nihat Aksakal1, Arzu Poyanli2, Fatih Tunca1, Yasemin Senyurek1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Adrenal venöz varyasyonlar oldukça nadir görülür. İnsidental olarak saptanan sol adrenal kitle nedeniyle tarafımıza başvuran 66 yaş kadın hastanın 3 yıldır hipertansiyonu mevcuttu. Esansiyel trombositopeni nedeniyle yapılan abdominal manyetik rezonans ile görüntülemede sol adrenal bölgede kitle tespit edildi. Laboratuvar analizleri bu kitlenin feokromositoma ile uyumlu olduğunu gösterdi. Preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile görüntülemede sol böbreğin pelviste lokalize olduğu, sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drene olduğu görüldü. Laparoskopik transabdominal sol adrenalektomi takiben hastanın patoloji raporunun feokromositomayla uyumlu olduğu görüldü. Adrenal venöz varyasyonlar oldukça nadir görülür. Literatürde sol adrenal venin inferior vena kava’ya döküldüğü birkaç adet olgu sunumu mevcuttur. Kadavralarda yapılan çalışmalar hastalıksız anatomiye sahip hastalarda yapılmıştır. Adrenal venöz anatomi ile ilgili yapılan klinik çalışmalar limitlidir. Bu çalışmalarda en sık görülen varyasyonlar genellikle sayı ile ilgilidir, genellikle artan tümör boyutu ve eokromositima patolojisi ile korreledir. Preoperatif BT anjiyografi görüntüleme venöz anatominin belirlenmesinde önemli olabilir. Bu olgu sunumunda, oldukça nadir görülen sol ektopik böbreğe sahip bir hastada sol adrenal feokromositoma nedeniyle laparoskopik sol adrenalektomi yapılan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drene olduğu görüşmüştür ve literatürde ilk defa tanımlanmıştır. Preoperatif BT anjiyografi ile görüntüleme, bu varyasyonun tespitinde rol oynamıştır. (SETB-2022-05-117)

Anahtar Kelimeler: Adrenal tümörler, adrenal ven varyasyonları, sol adrenal ven, feokromositoma

Left Adrenal Venous Drainage into the Inferior Vena Cava in a Pheochromocytoma Patient with Ectopic Pelvic Kidney

Berke Sengun1, Yalin Iscan1, Ismail Cem Sormaz1, Nihat Aksakal1, Arzu Poyanli2, Fatih Tunca1, Yasemin Senyurek1
1Department of Surgery, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Radiology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

In this report, we describe a very rare variant adrenal venous anatomy in a left-sided pheochromocytoma case with left adrenal vein draining into the inferior vena cava (IVC). A 66-year-old female with an incidentally discovered left adrenal mass was referred to our clinic for further diagnostic work up. She had hypertension for the past three years. Abdominal magnetic resonance imaging which has been performed for essential thrombocytopenia revealed a left adrenal mass. She was diagnosed as pheochromocytoma by further laboratory workup. Pre-operative imaging with computed tomography (CT) angiography showed that left kidney was ectopically localized in pelvis, and left adrenal vein was draining directly into the IVC. A laparoscopic transabdominal left adrenalectomy was performed. Final pathology result was consistent for pheochromocytoma. Variant adrenal venous anatomy is rare. There are only few case reports on patients with left adrenal vein draining into the IVC. Although there are handful of autopsy studies, these studies were performed on normal adrenal glands. The number of clinical reports on variant adrenal venous anatomy is limited. Clinical studies revealed that most commonly seen variant adrenal venous anatomy was number based and were associated with larger tumor size and pheochromocytoma. Pre-operative CT imaging could be used to improve the identification of venous anatomy. In this report, we present a very rare case of an adult patient with left ectopic kidney who had undergone
laparoscopic adrenalectomy for left adrenal pheochromocytoma and had left adrenal vein draining into the IVC. To the best of our knowledge, it is a first in the literature. Pre-operative CT imaging identified the variant adrenal venous anatomy in this patient.

Keywords: Adrenal tumors, Adrenal vein anomalies, Left adrenal vein, Pheochromocytoma

Berke Sengun, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Arzu Poyanli, Fatih Tunca, Yasemin Senyurek. Left Adrenal Venous Drainage into the Inferior Vena Cava in a Pheochromocytoma Patient with Ectopic Pelvic Kidney. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 136-139

Sorumlu Yazar: Berke Sengun
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale