ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 49 (1)
Cilt: 49  Sayı: 1 - 2015
DAVETLI DERLEME
1.
Gestasyonel diabetes mellitus
Gestational diabetes mellitus
Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB.20150317014238  Sayfalar 1 - 10

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Kadınlarda Tip 2 diyabet gelişimine emzirme süresinin etkisi
The effects of the period of breast feeding on the development of Type 2 diabetes in women
Besime İnal, Berrin Karadağ, Gönül Hitay, Sedakat Küçükmen, Tuba Hacıbekiroğlu, Tuğba Başoğlu Tüylü, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB.20140731051053  Sayfalar 11 - 17

3.
Romatoid artritli ve ankilozan spondilitli hastalarda adalimumab ve infiliksimab kullanımının inflamatuvar belirteçler, sitokinler ve matriks metalloproteinaz-3 düzeylerine etkisi
Adalimumab and infliximab of use inflammatory markers, cytokines and matrix metalloproteinase-3 levels effect in patient with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis
Sibel Serin, Yıldız Okuturlar, Ayşe Gözkaman, Belkıs Nihan Coşkun, Vehbi Yağız, Kamil Dilek
doi: 10.5350/SEMB.20141014064600  Sayfalar 18 - 24

4.
Papiller tiroid kanserinde santral ve lateral lenf nodu metastazı gelişimine etkili klinikopatolojik faktörler
The clinicopathological factors influent on central and lateral neck lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma
Evren Besler, Bülent Çitgez, Nurcihan Aygün, Hakan Mustafa Köksal, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140807022254  Sayfalar 25 - 30

5.
Perfore apandisite ikincil apendiküler kitle gelişen çocuk hastalarda konservatif tedavi ve elektif interval apendektomi yönteminin değerlendirilmesi
Assessment of the pediatric patients with appendiceal mass secondary to perforated appendicitis who were treated by conservative treatment and elective interval appendectomy
Melih Akın, Meltem Kaba, Abdullah Yıldız, Canan Tanık, Başak Erginel, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Taner Kamacı, Husam Barhoom, Meltem Tokel, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.5350/SEMB.20140925011357  Sayfalar 31 - 34

6.
İntravitreal enjeksiyonlar ve komplikasyonları
Intravitreal injections and complications
Mehmet Demir, Pınar Akarsu, Dilek Güven, Yekta Sendül, Sönmez Çınar
doi: 10.5350/SEMB.20140829053425  Sayfalar 35 - 39

7.
Femur başı epifizinin stabil tip hafif ve orta dereceli kaymasında tek vida ile olduğu pozisyonda tespit
In situ pinning of stable type mild and moderately slipped femoral capital epiphysis with single screw fixation
Burak Günaydın, Mustafa Can Taşkıran, Ali Turgut, Önder Kalenderer
doi: 10.5350/SEMB.20140807081830  Sayfalar 40 - 45

8.
Total kalça protezi yapılan yaşlı hastalarda tek taraflı spinal anestezinin hemodinamik etkileri
Hemodynamic effects of unilateral spinal anesthesia in elderly patients undergoing total hip replacement
Mehmet Eren Açık, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Ulviye Hale Dobrucalı, Pınar Sayın, Leyla Kılınç, Tansu Gökay Tarhan, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB2014480405  Sayfalar 46 - 52

9.
Hipertansiyon hastalarında değişik hızlı seri anestezi indüksiyon yöntemle- rinin karşılaştırılması
Comparison of different rapid sequence anesthesia induction methods in hypertension patients
Serdar Demirgan, Emine Tozan Özyuvacı, Tolga Totoz, Başak Kutluyurdu, Ferhat Çolak, Ebru Burcu Demirgan, Emin Köse
doi: 10.5350/SEMB.20140605085401  Sayfalar 53 - 61

10.
Geriatrik nöroanestezi: 158 hastanın retrospektif olarak incelenmesi
Geriatric neuroanesthesia: the retrospective study of 158 patients
Sibel Oba, Meltem Turkay, İnci Paksoy, Özgür Özbağrıaçık, Mehmet Eren Açık, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.5350/SEMB.20140407124405  Sayfalar 62 - 67

11.
Çalışan ve çalışmayan annelerin bebek beslenmesine yönelik davranışlarının incelenmes
Investigation of the attitudes of working and non-working mothers regarding infant feeding
Aynur Aytekin, Pelin Sarıkaya, Sibel Küçükoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140407124726  Sayfalar 68 - 75

OLGU SUNUMU
12.
Soliter kutanöz mastositom
Solitary cutaneous mastocytoma
Özben Yalçın, Süleyman Özdemir, Nihal Aslı Küçükünal, Sezgi Sarıkaya, Fevziye Kabukcuoğlu, İlknur Altunay
doi: 10.5350/SEMB.20140303042649  Sayfalar 76 - 79

13.
Neonatal tuz kaybı tablosunun nadir bir nedeni: Primer psödohipoaldosteronizm
A rare cause of neonatal salt wasting: primary pseudohypoaldosteronism
Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Mesut Dursun, Ebru Türkoğlu Ünal, Hasan Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20141103060305  Sayfalar 80 - 84

LookUs & Online Makale