ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 47 (1)
Cilt: 47  Sayı: 1 - 2013
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
İskemik inmenin etiyolojik tanısında D-dimer
D-dimer levels in etiological diagnosis of ischemic stroke and relationship the prognosis
Zahide Mail Gürkan, Dilek Necioğlu Örken, Ülgen Yalaz Tekan, Lale Gündoğdu Çelebi, A. Zeynel Tak, Hulki Forta, Nezaket Eren
doi: 10.5350/SEMB2013470101  Sayfalar 1 - 4

2.
Ameliyathane dışı anestezi deneyimlerimiz
Anesthesia experiences outside of the operating room
Hacer Şebnem Türk, Ferda Aybey, Oya Ünsal, Mehmet Eren Açık, Naim Ediz, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB2013470102  Sayfalar 5 - 10

3.
Yoğun bakım ünitemizdeki (YBÜ) perkütan trakeotomi pratiğimiz
Percutaneous tracheotomy practices in our intensive care unit (ICU)
Tolga Totoz Cangül, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Oya Ünsal, Surhan Çınar, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB2013470103  Sayfalar 11 - 15

4.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri
The causes of neonatal mortality in neonatal intensive care unit in 5 years (2007-2011)
Selda Arslan, Ali Bülbül, Ayşe Şirin Aslan, Evrim Kıray Baş, Mesut Dursun, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.5350/SEMB2013470104  Sayfalar 16 - 20

5.
Artroskopik rotator manşet tamiri
Arthroscopic rotator cuff repair
Ibrahim Kaya, Akın Uğraş, Ahmet Ertürk, Erhan Bayram, Ibrahim Sungur, Samed Ordu, Murat Yılmaz, Ercan Çetinus
doi: 10.5350/SEMB2013470105  Sayfalar 21 - 24

OLGU SUNUMU
6.
Paterji testi pozitifliği ile seyreden sweet sendromu ve akut miyeloblastik lösemi birlikteliği
Positive pathergy test association with sweet syndrome and acute myeloblastic leukemia
Güldehan Atış, Ayşegül Ilhan, Berrin Karadağ, Sema Basat, Damlanur Sakız, Özlem Ton, Ilknur Kıvanç Altunay, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB2013470106  Sayfalar 25 - 29

7.
Boyun ağrısında gizli tehlike: Karotidini
Hidden danger in neck pain: Carotidynia
Barış Türk, Feride Aydan Öztürk, Irfan Çelebi, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.5350/SEMB2013470107  Sayfalar 30 - 34

8.
Ovaryan dev kitlelere yaklaşım; jinekolojik, anestetik, patolojik yaklaşım; dört olgu sunumu
Giant ovarian masses, gynecologic, anestetic and pathologic assessment; analysis of four cases
Alev Atış Aydın, Savaş Özdemir, Kaan Pakay, Ulufer Sivrikaya, Nedim Polat, Nimet Göker
doi: 10.5350/SEMB2013470108  Sayfalar 35 - 40

9.
Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu: Olgu sunumu
A rare complication of totally implantable venous access device in a pediatric patient: a case report
Sibel Oba, Meltem Aydoğmuş, Özgür Özbağrıaçık, Mehmet Eren Açık, Saliha Berber Pehlivan
doi: 10.5350/SEMB2013470109  Sayfalar 41 - 44

DERLEME
10.
Frontozygomatik bölgede dermoid kisti bulunan bir olgu nedeniyle insizyon tekniklerinin gözden geçirilmesi
Review of incision techniques in a case with frontozygomatic dermoid cyst
Can Pamukcu, Serkan Erdenöz, Sabit Kimyon, Alper Mete, Gülcihan Açış
doi: 10.5350/SEMB2013470110  Sayfalar 45 - 48

LookUs & Online Makale