ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 47 (2)
Cilt: 47  Sayı: 2 - 2013
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Periferik fasiyal paralizi nedeni ile gabapentin kullanımında sinkinezi gelişimi
Development of synkinesis as a sequela of peripheral facial paralysis treated with gabapentin
Lale Gündoğdu Çelebi, Zeynep Tanrıverdi, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Münevver Gökyiğit
doi: 10.5350/SEMB2013470201  Sayfalar 49 - 54

2.
Çocuk suprakondiler femur kırıklarına tedavi yaklaşımı
A treatment approach to pediatric supracondylar femur fracture
Adem Şahin, Avşar Özkut, Engin Eceviz, Esat Uygur
doi: 10.5350/SEMB2013470202  Sayfalar 55 - 58

3.
Beyin ölümü tespitinde araştırma hastanesi deneyimi
Experience of research hospital in determination of brain death
Muharrem Battal, Aynur Horoz, Oğuzhan Karatepe, Bülent Çitgez
doi: 10.5350/SEMB2013470203  Sayfalar 59 - 62

4.
Yoğun bakım ünitemizdeki intoksikasyon olgularının geriye dönük incelenmesi
Retrospective analysis of intoxicated patients in our intensive care unit
Tolga Totoz, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Surhan Çınar, Çiğdem Yıldırım, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB2013470204  Sayfalar 63 - 66

5.
Üroloji uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin perkütan nefrolitotomi uygulama becerileri yeterli mi?
Are the urology residents capable of the ability of performing percutaneous nephrolithotomy?
Mehmet Taşkıran, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Umut Sarıoğulları, Hakan Şirin, Orhan Tanrıverdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu
doi: 10.5350/SEMB2013470205  Sayfalar 67 - 73

6.
Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of early and late results of total and subtotal thyroidectomy for benign thyroid disease
Kemal Arslan, Ersin Turan, Mehmet Ali Eryılmaz, Emet Ebru Nazik, Osman Doğru
doi: 10.5350/SEMB2013470206  Sayfalar 74 - 78

7.
Kalça artroskopisi: Haseki deneyimi
Hip arthroscopy: the haseki experience
Ibrahim Kaya, Akın Uğraş, Ibrahim Sungur, Murat Yılmaz, Erhan Bayram, Ahmet Ertürk, Ercan Çetinus
doi: 10.5350/SEMB2013470207  Sayfalar 79 - 82

8.
Travmatik anterior omuz çıkıklarında artroskopik bankart tamiri
Arthroscopic bankart repair in the traumatic anterior shoulder dislocation
Ibrahim Kaya, Ahmet Ertürk, Akın Uğraş, Erhan Bayram, Ibrahim Sungur, Murat Yılmaz, Samed Ordu, Ercan Çetinus
doi: 10.5350/SEMB2013470208  Sayfalar 83 - 86

OLGU SUNUMU
9.
Dengeli ROB translokasyonu (14;21) olan bir kadın: Olgu sunumu
A woman with balanced ROB translocation (14;21): case report
Ali Karaman, Paşa Uluğ
doi: 10.5350/SEMB2013470209  Sayfalar 87 - 90

10.
Hızlı progresif görme kaybı ile giden ve puls steroid tedavisinden yararlanan bir idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusu
A case of idiopatic intracranial hypertension with rapidly progressive vision loss and that benefits from pulse steroid therapy
Zahide Mail Gürkan, Ülgen Yalaz Tekan, Ayşe Destina Yalçın, Lale Gündoğdu Çelebi, Gülay Kenangil, Zeynep Tanrıverdi, Hulki Forta
doi: 10.5350/SEMB2013470210  Sayfalar 91 - 94

EDITÖRE MEKTUP
11.
Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu (Editöre mektup)
Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu (Editöre mektup)
Nurullah Doğan
doi: 10.5350/SEMB2013470211  Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale