ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 9 (3)
Volume: 9  Issue: 3 - 1975
ORIGINAL RESEARCH
1.Kanserde Kemoterapi ve İmmünoterapinin Aktüel Durumu
Metin Aran
Pages 171 - 184
Abstract |Full Text PDF

2.Ter Guddesi Tümörleri
Fatih Ali Yücel, Hüseyin Atalay
Pages 185 - 190
Abstract |Full Text PDF

3.Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri
Raife Torun, Cahit Bergıl
Pages 191 - 199
Abstract |Full Text PDF

4.Meckel Divertikülü Envajinasyonu
Nurettin Apaydın, Sait Öner, Mehmet Köseoğlu
Pages 200 - 206
Abstract |Full Text PDF

5.Postüral Refleks Aktivitesi ve Tonus
Yıldırım Aktuna
Pages 207 - 211
Abstract |Full Text PDF

6.Orbita İçine, Glob Dışında Gelişmiş Angioma
Yıldız Yalçınlar, Hilmi Üner, Özdemir Aral
Pages 212 - 216
Abstract |Full Text PDF

7.Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu
Nurettin Apaydın, Uğur Sayman
Pages 217 - 223
Abstract |Full Text PDF

8.Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt
Nimet Kayaalp
Pages 224 - 231
Abstract |Full Text PDF

9.Bir Vak'a Münasebeti İle Kontakt Lensler
Ertuğrul Tarhan, Hayrı Durdu, İlkay Erçalık
Pages 232 - 236
Abstract |Full Text PDF

10.Vagen Septa Transversalis
Nezihi Orhon, Hadi Sungun
Pages 237 - 241
Abstract |Full Text PDF

11.Akut Lökozlarda Seyrek Görülen Seyir Formları
Suat Efe
Pages 242 - 254
Abstract |Full Text PDF

12.Genel Tartışma
Arif Kayaalp
Pages 255 - 257
Abstract |Full Text PDF

13.Yeni Kitaplar
Suat Efe
Page 258
Abstract

LookUs & Online Makale